Ohjelmat

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opintoja. Näin opiskelusta tulee tavoitteellista ja sujuvaa. Kun teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin), tutustut samalla tutkintosi rakenteeseen. 

Kurssikorvaavuudet

Akateeminen ohjaus

Akateeminen ohjaus Aalto-yliopistossa

Akateeminen ohjaus on osa opintojen ohjauksen järjestelmää, joka kattaa opiskelijan koko opintojen elinkaaren. Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen on osa opintoja.

Aalto-yliopisto, akateeminen ohjaus

Linkkejä opintojen suunnittelun tueksi

Sisu-ohjeiden etusivu

Opiskelijan Sisu-ohjeiden etusivu.

Sisu instructions main page illustration

Opintojen hyväksiluku

Ohjeet opintojen hyväksilukuun

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Opiskelijan tukipalvelut

Opiskelijan tukipalvelut

Student guide illustration, supporting your studies

Mistä saan ohjausta ja tukea?

Ohjausta ja tukea opintojen suunnitteluun, opiskeluhyvinvointiin ja urapohdintoihin Aallon opiskelijoille.

Student guide illustration, supporting your studies

Vaihto-opinnot

Tietoa opiskelijoille vaihto-opinnoista.

Student guide illustration, exchange studies

Opinnot toisissa Aallon kouluissa tai toisissa suomalaisissa yliopistoissa

Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Oman korkeakoulun ulkopuolella voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai kokonaisen sivuaineen.

Student guide illustration, other studies

Muut opinnot

Opintomahdollisuuksia Aallon sisällä, Suomessa ja ulkomailla

Student guide illustration, other studies

Iltatentit

Iltatenttipäivät 

Lukuvuonna 2023-2024:

 • torstai 31.8.2023
 • tiistai 12.12.2023
 • torstai 1.2.2024
 • torstai 21.3.2024
 • tiistai 14.5.2024

Lukuvuonna 2024-2025:

 • torstai 5.9.2024
 • tiistai 10.12.2024
 • torstai 30.1.2025
 • torstai 20.3.2025
 • tiistai 13.5.2025
   

Kandidaattikeskuksessa (Otakaari 1 F, Y-siipi) järjestetään Aalto ENG koulun iltatenttejä vain erikseen määrättyinä aikoina (ks. yllä) klo 16.30-19.30.
Tenttien järjestämisestä päättää kurssin vastuuopettaja, joten tenttien järjestämistä koskevat toivomukset ja muut tiedustelut tulee osoittaa suoraan vastuuopettajalle.

Ilmoittautuminen iltatentteihin

Ilmoittautuminen iltatentteihin tapahtuu Sisun kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä. Ilmoittautuminen tentteihin on pakollista.

Muuta huomioitavaa

 • Tenttisalitiedot ovat nähtävillä tenttipäivänä Kandidaattikeskuksen tentti-ilmoitustaululla (Pääsisäänkäynti Otakaari 1 F, Y-siipi)
 • Kurssin vastuuopettaja huolehtii tentistä tiedottamisesta. Tenttiin liittyviin kysymyksiin vastaavat kyseisen kurssin opettajat.
 • Aalto-yliopiston yhteinen tenttiohje

Uuteen kandidaattiohjelman pääaineeseen vaihtaminen Insinööritieteiden korkeakoulussa


Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa poistuvissa pääaineissa (energia- ja ympäristötekniikka, kone- ja rakennustekniikka tai rakennettu ympäristö) ennen vuotta 2022, voivat jatkaa opintojaan pääaineissa ja valmistua niistä 31.7.2025 asti. Halutessaan vanhassa pääaineessa aloittaneet opiskelijat voivat vaihtaa uusiin, syksyllä 2022 aloittaviin pääaineisiin seuraavien linjausten mukaisesti:
 
Poistuva pääaine: Energia- ja ympäristötekniikka
Mahdollisuudet uudeksi pääaineeksi:
•    Energia- ja konetekniikka (EKO)
•    Kestävät yhdyskunnat (KEY)
•    Kiinteistötalous ja geoinformatiikka (KIG)
•    Rakennustekniikka (RAK)


Poistuva pääaine: Kone- ja rakennustekniikka
Mahdollisuudet uudeksi pääaineeksi:
•    Energia- ja konetekniikka (EKO)
•    Rakennustekniikka (RAK)


Poistuva pääaine: Rakennettu ympäristö
Mahdollisuudet uudeksi pääaineeksi:
•    Kestävät yhdyskunnat (KEY)
•    Kiinteistötalous ja geoinformatiikka (KIG)

Jos haluat vaihtaa uuteen pääaineeseen:
1.    Tee uusi opintosuunnitelma Sisuun uuden pääaineen mukaisesti
2.    Ota yhteyttä pääaineen koordinaattoriin:
Energia- ja konetekniikka: Marlene Parman
Kestävät yhdyskunnat: Elias Forsman
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka: Elias Forsman
Rakennustekniikka: Erika Ruohonen
sähköpostit: [email protected]


Vaihtaminen uuteen pääaineeseen on sitova, eikä takaisin vaihtaminen ole mahdollista. Koordinaattori tarkistaa, onko kohdallasi vaihtaminen perusteltua.

Insinööritieteiden korkeakoulun Dekaanin lista

Vuodesta 2014 lähtien julkaistu Dekaanin lista kokoaa nimilistan kaikista niistä kandidaatti- ja maisteriopiskelijoista, jotka ovat suorittaneet yhden lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopistettä Insinööritieteiden korkeakoulussa siten, että opintojen keskiarvo on vähintään 4,0. 

Listan tarkoituksena on huomioida hyvin opinnoissaan menestyneet opiskelijat ja samalla motivoida tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 

Listalle päässeiltä opiskelijoilta tiedotetaan loppuvuodesta sekä heiltä pyydetään nimen julkaisulupaa. Nimitaulun julkaisemisen lisäksi listalle päässeelle tarjotaan henkilökohtainen, dekaanin allekirjoittama diplomi sekä haalarimerkki. Uusi Dekaanin lista -taulu julkaistaan aina alkuvuodesta Insinööritieteiden korkeakoulun päärakennuksen toisen kerroksen aulassa (Otakaari 4).

Lisätietoa: Opintoasiainpäällikkö Mirka Jalonen, [email protected].

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: