Ansökningar, anvisningar och regler

Tillgodoräknande av studier

Om du har genomfört högskolestudier utanför Aalto-universitetet eller om du har kompetens som du förvärvat på annat sätt som passar in i din examen kan du tillgodoräkna dessa i din examen. Tillgodoräknande kan vara ersättande av studieavsnitt som hör till din examen eller inkluderande av lämpliga studier eller lämplig kompetens i examen.

Vad innebär tillgodoräknande

Tillgodoräknande innebär

 • ersättande av ett studieavsnitt som ingår i examen med studier som genomförts på annat håll
 • inkluderande av studier som genomförts på annat håll i examen
 • godkännande av kunskaper som visats på annat sätt än formell utbildning som en del av examen.

Dessutom, om du har tänkt använda samma studieprestation för mer än en examen vid Aalto-universitetet ska du ansöka om tillgodoräknande för dessa studier.

Nedan beskrivs de centrala principerna för anvisningarna för tillgodoräknande, som har beslutats om i Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande.

Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande

Om du vill kan du bekanta dig med Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande. Nedan hittar du dock den information som är väsentlig för dig som studerande.

Ersätt ett studieavsnitt

Med ersättande avses att ett studieavsnitt som ingår i examensfordringarna ersätts med studier som genomförts på annat håll eller med andra kunskaper. Ersättande studier eller annan prestation motsvarar till sitt innehåll studieavsnittet det ersätter och ger den studerande samma färdigheter.

 • Den ersättande studieavsnittet kan omfatta ett motsvarande, högre eller högst 20 % lägre antal studiepoäng.
  • Om studieavsnittet är värt under 5 studiepoäng kan det ersättande studieavsnittet vara värd högst ett (1) studiepoäng mindre.
 • Studieavsnittet markeras som ersatt i studieregistret.
  • Omfattningen följer vad som fastslagits för Aalto-universitetets studieavsnitt.
  • Ett enskilt studieavsnitt kan även ersättas med flera studieavsnitt som genomförts på annat håll. Även i detta fall registreras omfattningen för Aaltos studieavsnitt.

I Sisu ansöker du om tillgodoräkning via studieavsnittsinformationen, se anvisningar.

Inkludera ett studieavsnitt

Inkluderande innebär att studier genomförda på annat håll eller övrig kompetens inkluderas som en del av examen vid Aalto-universitetet. Studieavsnittet som inkluderas behöver inte motsvara ett studieavsnitt vid Aalto-universitetet, men det ska passa in i den helhet som det inkluderas i och nivån ska vara lämplig för examen. Studieavsnitt tillgodoräknas genom inkluderande endast om de ryms i din examen.

Lägg först till studieavsnittet som ska inkluderas som ett studieutkast i din studieplan. Ansök om inkluderande via studieutkastet, se anvisningar.

Inkludera studiehelheter

Inkluderande av studiehelheter innebär i regel att ett helt biämne tillgodoräknas. En studiehelhet som genomförs på annat håll ska passa in i din examen och ska till sin omfattning och nivå vara lämplig för examen. Ett biämne eller övrig helhet tillgodoräknas endast om det finns rum för det i din examen.

Godkännande av kunskaper som visats på annat sätt

Godkännande av kunskaper som visats på annat sätt innebär att även kunskaper som inhämtats utanför formell utbildning fogas till examen. Kunskaperna ska uppfylla lärandemålen för examen och utbildningsprogrammet. Kunskaper som kan tillgodoräknas kan förvärvas genom exempelvis frivilliga studier, förtroendeuppdrag, fritidsintressen eller i arbetslivet. Av central betydelse är de kunskaper och färdigheter som den studerande har tillägnat genom erfarenheten, inte enbart själva erfarenheten.

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: