Program

Kandidatprogrammet i elektroteknik

Ansökningar

Dekanus stipendium för god studieframgång

Dekanus delar ut stipendier för god studieframgång till studerande vid Högskolan för elektroteknik. Stipendiesumman är 500 euro. Stipendier har sedan läsåret 2016–2017 delat ut till studerande inom kandidatprogrammet i elektroteknik, och sedan läsåret 2018-2019 kriterier för beviljande av stipendium har utvidgats till att också omfatta studerande inom magisterprogrammet vid Högskolan för elektroteknik.

Högskolan belönar studerande för god studieframgång som ett led i strävan att utveckla kandidatprogrammet och undervisningen. Satsningen syns också i att kandidatprogrammet har förnyats på så sätt att studierna ska fungera smidigare. Därtill erbjuds de studerande akademisk handledning under hela kandidatprogrammets gång, samtidigt som vi systematiskt samlar in och utnyttjar respons.

Stipendiet delas ut i enlighet med de nuvarande kriterierna även för läsåret 2023–2024 (d.v.s. för studier som har registrerats som genomförda 1.8.2023–31.7.2024). Stipendiets framtid och kriterierna för beviljande av stipendiet efter läsåret 2023–2024 kommer att diskuteras och informeras om under våren 2024.

Läsårsanmälan

Information om läsårsanmälan.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Tillgodoräknande av studier

Tillgodoräknande av studier

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ansök om utexaminering i Sisu

Anvisningar för ansökan om utexaminering i Sisu

Sisu instructions main illustration

Ansökan om fortsatt studierätt

Ansökan om fortsatt studierätt

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ansökningar, anvisningar och regler

Aalto-universitetets allmänna regler och bestämmelser som rör studerande. Här hittar du också examensstadgorna.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Anvisningar för ansökan

Ohjeita vaihtoon hakemiseen.

Student guide illustration, exchange studies

Respons och enkäter

De viktigaste responsmöjligheterna och enkäterna för studerande vid Aalto-universitetet

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: