Program

Kandidatprogrammet i elektroteknik

Ansökningar

Dekanus stipendium för god studieframgång

Dekanus delar ut stipendier för god studieframgång till studerande vid Högskolan för elektroteknik. Stipendiesumman är 500 euro. Högskolan belönar studerande för god studieframgång som ett led i strävan att utveckla kandidatprogrammet och undervisningen. Satsningen syns också i att kandidatprogrammet har förnyats på så sätt att studierna ska fungera smidigare. Därtill erbjuds de studerande akademisk handledning under hela kandidatprogrammets gång, samtidigt som vi systematiskt samlar in och utnyttjar respons.

Stipendiet delas ut i enlighet med de nuvarande kriterierna även för läsåret 2023–2024 (d.v.s. för studier som har registrerats som genomförda 1.8.2023–31.7.2024). Från och med läsåret 2024–2025 riktas stipendierna endast åt kandidatstuderande. Stipendiet kan beviljas på basis av studier genomförda under det första studieåret samt utexaminering inom den målsatta tiden. Noggrannare kriterier för beviljande av stipendium publiceras under maj månad.

Läsårsanmälan

Information om läsårsanmälan.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Tillgodoräknande av studier

Tillgodoräknande av studier

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ansök om utexaminering i Sisu

Anvisningar för ansökan om utexaminering i Sisu

Sisu instructions main illustration

Ansökan om fortsatt studierätt

Ansökan om fortsatt studierätt

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ansökningar, anvisningar och regler

Aalto-universitetets allmänna regler och bestämmelser som rör studerande. Här hittar du också examensstadgorna.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Anvisningar för ansökan

Ohjeita vaihtoon hakemiseen.

Student guide illustration, exchange studies

Respons och enkäter

De viktigaste responsmöjligheterna och enkäterna för studerande vid Aalto-universitetet

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: