Program

Kandidatprogrammet i elektroteknik

Lärdomsprov

Kandidatarbetet

Om du studerar vid ett utbildningsprogram inom teknik eller arkitektur kan du delta i det gemensamma svenskspråkiga kandidatseminariet (JOIN.sv.kand) som ordnas en gång per termin. Seminariet är gemensamt för 16 huvudämnen. Du får ämne och handledare för kandidatarbetet via huvudämnets seminarium och bedömningen av kandidatarbetet går också via huvudämnets ansvarslärare. Det svenskspråkiga kandidatseminariet står för den svenskspråkiga undervisningen, tillhörande uppgifter och slutseminariet inklusive opponering. Studieprestationen för kandidatarbete och seminarium (10 sp) registreras i ditt eget huvudämne.

Också sommarkandidatseminariet (JOIN.kand) ordnas delvis på svenska.

Kandidatarbetet görs i allmänhet på skolbildningsspråket om ett ämne inom området för studerandens huvudämne. Det kan också vara möjligt att skriva på ett annat språk, men vi rekommenderar att du skriver kandidatarbetet på svenska, eftersom det är en chans att använda och stärka yrkesspråket inom ditt eget område. Dessutom avläggs mognadsprovet i samband med kandidatseminariet på skolbildningsspråket.

På det svenska kandidatseminariet får du stöd för att skriva kandidatarbetet och mognadsprovet på svenska. Också den som deltar i det finska kandidatseminariet har möjlighet att få stöd för att skriva mognadsprovet på svenska. Kontakta i så fall Sofia Sevón eller Stina Niemi för att boka tid.

Anmäl dig till seminariet i Sisu där du väljer den grupp som motsvarar ditt huvudämne.

Ansvarsperson: universitetslärare Henrik Wallén (ELEC), koordinator

Närmare information om kandidatseminariet finns i MyCourses och information om mognadsprovet finns i Into. Information om hur du hittar handledare och ämne för kandidatarbetet hittar du på ditt eget huvudämnes finskspråkiga seminarium i MyCourses.

Fel som uppdagas i lärdomsprovet efter att det har godkänts korrigeras med ett Errata-dokument

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: