Övriga studier

Anvisningar för ansökan

På denna sida hittar du allmänna och områdesspecifika anvisningar för ansökan om utbyte.

Om utbyte består av två steg:

  1. Aalto-universitetet väljer ut lämpliga kandidater för varje utbytesdestination (Aaltos interna och områdesspecifika ansökan).
  2. De studerande som valts ut söker till ett utländskt utbytesuniversitet. Vanligtvis kräver utbytesuniversitetet att den sökande lämnar in en separat ansökan inklusive bilagor. Utbytesuniversitetet fattar det slutliga och officiella beslutet om huruvida den sökande antas som utbytesstuderande. Detta kan ta tid, så det gäller att ha tålamod.

Nedan ges närmare anvisningar (gällande tidtabeller, ansökningsblanketten, bilagor till ansökan, påvisande av språkkunskaper, vilka destinationer du kan söka till, högskolevisa anvisningar och annat viktigt att observera).

Ansökningsvillkor, principer och antagningsgrunder för utbyte

Hittade du vad du letade efter? Se även

Student guide illustration, exchange studies

Ansökningsvillkor, principer och antagningsgrunder för utbyte

Information om principer och antagningsgrunder för utbyte

Övriga studier
Student guide illustration, exchange studies

Free mover-utbyte

Free mover-utbyte innebär att du självständigt organiserar ditt utbyte till ett utländskt universitet.

Övriga studier
Utbytesstudier

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: