Ansökningar, anvisningar och regler

Ansökan om fortsatt studierätt

Om du inte har avlagt examen inom den studietid som du har beviljats men ändå önskar slutföra dina studier kan du ansöka om tilläggstid.

Om du inte har avlagt examen inom den studietid som du har beviljats men ändå önskar slutföra dina studier kan du ansöka om tilläggstid. Tilläggstid beviljas för avläggande av examen. Detta innebär att du bör ansöka om tilläggstid endast om du har möjlighet och avsikt att slutföra de återstående studierna och lärdomsprovet.

Innan du lämnar in ansökan ska du bekanta dig med Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid.

Om din studietid kommer att gå ut i slutet av den pågående terminen ser du ett meddelande om saken på Sisus förstasida och får mera information om att göra ansökan. Genom att ansöka om tilläggstid senast 15.5 eller 15.11 i enlighet med anvisningarna kan du säkerställa att din ansökan behandlas innan studierätten upphör. Anvisningar för ansökan om tilläggstid finns i Sisu instruktionerna

Sisu hittar du https://sisu.aalto.fi/student/frontpage 

Ansökan om tilläggstid steg för steg

 1. Du får ett meddelande på Sisus förstasida om att din studietid kommer att gå ut i slutet av den pågående terminen.
 2. Ansök om tilläggstid om du inte hinner utexaminerasinnan terminens slut:
  1. Uppdatera din primära studieplan eller skapa en sådan i Sisu.
  2. Schemalägg de kvarvarande studierna. Utan det kandu inte ansöka tilläggstid.
  3. Fyll i ansökan om tilläggstid och lämna in den.
 3. Lämna in eventuella bilagor i enlighet med anvisningarna via andra kanaler än Sisu. 
  1. Magister-/diplomingenjörsexamen: om du inte ännu har slutfört ditt lärdomsprov ska du be om ett fritt formulerat utlåtande om arbetets framskridande och tidtabell från lärdomsprovets examinator/övervakare och lämna in det som bilaga till ansökan.
 4. Du får beslutet i Sisu.

Observera att ansökningar om tilläggstid behandlas i enlighet med högskolans egen tidtabell några gånger per år, i allmänhet i maj–juni och november–december.

När kan jag inte ansöka om tilläggstid i Sisu, och när kan jag inte ansöka om tilläggstid över huvud taget? 

I regel ska du ansöka om tilläggstid i Sisu om du kan logga in i Sisu.

Du kan inte ansöka om tilläggstid i Sisu i följande fall:

 • Ditt Aalto-användarkonto är inte längre i kraft och du kan inte logga in i Sisu.

I detta fall ska du göra din studieplan, schemalägga dina studier och ansöka om tilläggstid via andra kanaler än Sisu. Kontakta lärandetjänsterna inom ditt program.

 • I vissa sällsynta fall kan en studerande ha en personligt anpassad utbildningsstig. Om din studietid redan har gått ut och din utbildningsstig är personligt anpassad kan du inte ansöka om tilläggstid i Sisu.
  • Gör din studieplan och schemalägg dina studier i Sisu. Även om Sisu anger att studieplanen bryter mot reglerna används den i behandlingen av ansökan.
  • Ansökan om tilläggstid görs via andra kanaler än Sisu. Kontakta lärandetjänsterna inom ditt program 
  • Hur vet jag om min utbildningsstig är personligt anpassad? För information om studierätt, se avsnittet Utbildningsstig. För examen står det "Personlig" 

Du kan inte ansöka om tilläggstid över huvud taget i följande fall:

 • Din studierätt har annullerats, du har avstått från studierätten eller du har utexaminerats.
 • Du har inte för avsikt att avlägga examen vid Aalto-universitetet med denna studierätt.
 • Du har fortfarande studietid kvar efter att den pågående terminen är slut.

Försummelse av anmälan och förlust av studierätten

Du förlorar din studierätt om du inte anmäler dig som närvarande eller frånvarande. Om du fortfarande har studietid kvar kan du ansöka om återställande av studierätten. Om din studierätt återställs ska du betala en återinskrivningsavgift. Observera att din studietid förbrukas om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande.

Om du har förlorat din studierätt till följd av att den studietid eller tilläggstid du har beviljats har gått ut, och du vill fortsätta dina studier, ska du endast ansöka om tilläggstid. Du behöver alltså inte ansöka om återställande av studierätten i detta fall. Om du beviljas tilläggstid behöver du inte betala någon återinskrivningsavgift.

 • Du kan också ansöka om tilläggstid efter den termin då din studietid går ut.
 • Du kan också ansöka om tilläggstid på nytt, även om du har fått avslag på en tidigare ansökan. I detta fall ska du först kontakta lärandetjänsterna inom ditt program.

Om du ursprungligen har förlorat din studierätt till följd av att du har försummat läsårsanmälan och din studietid har gått ut efter det ska du endast ansöka om tilläggstid. I detta fall behöver du alltså inte ansöka separat om att återställa din studierätt, utan återställandet av din studierätt övervägs i samband med behandlingen av din ansökan om tilläggstid. Om du blir beviljad tilläggstid återställs också din studierätt och du ska betala återinskrivningsavgiften. 

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: