Program

Kandidatprogrammet i elektroteknik

Undervisningsplan 2022–2024

Struktur

  • Fritt valbara studier 15–25 sp
  • Biämne 25 sp
  • Huvudämnen 60–70 sp
    • (Examensarbeten 10 sp)
  • Allmänna grundstudier 70 sp

Välj den undervisningsplan som gäller för det läsår då du inlett dina studier. Om du vill kan du övergå till att studera enligt en nyare undervisningsplan. Om du återupptar dina studier efter en lång paus väljer du den senaste undervisningsplanen.

Allmänna Grundstudier

Huvudämnen

Huvudämnet i kandidatexamen bestäms enligt det ansökningsalternativ genom vilket den studerande blivit antagen.

Kandidatseminarium och kandidatarbete ingår i huvudämnet.

Biämne

Fritt valbara studier och praktik

Examensarbeten

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: