Program

Kandidatprogrammet i elektroteknik

Loading table of contents

Modelläsordning

Modelläsordningarna har utarbetats enligt modellprogrammet i den senaste studieguiden. Du får och bör planera din läsordning efter eget omdöme. Aktuella tidtabeller för kurserna hittar du i Sisu, där du även anmäler dig till kurser och tentamina.

Filerna är i pdf-format. Nya modelläsordningar läggs alltid upp på sidan under sommaren

Modelläsordningar läsåret 2023–2024

Rekommenderad ordningsföljd för studierna 2022-2024

Den rekommenderade ordningsföljden för studierna presenteras enligt ansökningsalternativ och huvudämne och gäller för tre år. Om studierna framskrider enligt den rekommenderade ordningsföljden kan den studerande undvika att studierna fördröjs till följd av att hen saknar nödvändiga förkunskaper. Det lönar sig att genomföra de gemensamma grundstudierna (inklusive språkstudierna) och de gemensamma studierna inom huvudämnet i början av studierna, medan biämnet och de fritt valbara studierna kan genomföras senare.  Alla studerande gör upp en individuell studieplan (ISP).

I samband med planeringen av studierna lönar det sig också att beakta att det kan krävas att den studerande har avklarat en viss mängd studiepoäng per termin för att till exempel få en plats eller finansiering för studier eller praktik i utlandet.

Modifierat förslag för ordningsföljd för studerande från öppna universitetsleden

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: