Program

Kandidatprogrammet i elektroteknik

Loading table of contents

Valmistuminen

Utexaminering kandidat

Du ansöker om utexaminering via din studieplan (ISP) i Sisu. Ansökan ska grunda sig på din primära, aktuella studieplan. Studieplan är obligatorisk, eftersom examensbetygen i Sisu utformas enligt din studieplan och du ansöker om utexaminering via den.

När du har slutfört de studier som ingår i kandidatexamen och examen omfattar 180 sp ska du:

 1. Se till att din ISP (HOPS) i Sisu är aktuell och godkänd. För att din utexaminering inte blir fördröjd, skall du lägga upp din ISP på den förnyade modellgrunden och alla de obligatoriska delarna skall vara godkända i god tid före det utsatta datumet för betygsansökan. Meddela koordinatorn för ditt huvudämne i god tid om något är oklart med din ISP.
 2. Ansök om utexaminering via din studieplan i Sisu, där du kan fylla i en ansökan om utexaminering. Det sista inlämningsdatumet för ansökan om utexaminering utgör det officiella datumet för utexaminering, som anges på examensbetyget. Du kan göra ansökan genast när du har genomfört all studier som hör till din examen. Observera att du måste vara närvaroanmäld på din utexamineringsdag. Se studerandes anvisningar för Sisu
 3. Kom ihåg att svara på den riksomfattande kandiresponsenkäten Länk ges i samband med ansökan om utexaminering, länk https://kandipalaute.fi/sv.
 4. Meddela vilket magisterprogram du vill fortsätta till i din ansökan om utexaminering. Magisterprogrammet uppdateras i dina uppgifter på basis av denna ansökan. Om du av någon orsak inte kan fortsätta till magisterprogrammet du har valt, blir du kontaktad och tillfrågad om ett alternativt magisterprogram.
 5. Anmäl dig till utexamineringsfesten. Du får en inbjudan till din epost.
 6. Delta i examinationsfesten eller hämta ut ditt betyg vid studerandeservicen.
 7. Fortsätt dina studier i ett magisterprogramKolla instruktionen för magister ISP

Kopior och översättningar av examensbetyg

Tidtabell för utexaminering

Den sista inlämningsdagen för ansökan om utexaminering är samma datum som utexamineringsdagen som anges på betyget. Dekanus beviljar examen ungefär 3,5 vecka efter den officiella utexamineringsdagen. Du får ett meddelande i Sisu om att din ansökan om utexaminering har godkänts, när dekanus har beviljat examen och när den är registrerad i Sisu.

Fortsatta studier i magisterprogram

När du antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK) får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI) inom ett magisterprogram. Diplomingenjörsexamina inom det tekniska området är huvudsakligen engelskspråkiga.

Du har flera alternativ för magisterprogram:

 • Du kan fortsätta direkt utan separat ansökan till ELECs eget magisterprogram eller till det gemensamma programmets huvudämne vid ELEC (se Fortsätt från kandidatprogrammet i elektroteknik till magisterprogrammen vid ELEC).
 • Du kan via en separat ansökan söka till de internationella gemensamma programmen vid ELEC (se Avlägg DI-examen i ett internationellt gemensamt program).
 • Du kan utan ansökan fortsätta direkt till ett magisterprogram vid en annan teknisk högskola vid Aalto om vissa krav uppfylls (se tabellen nedan)
 • Du kan via en separat ansökan söka till ett magisterprogram vid en annan teknisk högskola vid Aalto om förutsättningarna för att fortsätta direkt inte uppfylls. I den separata ansökan kan du även söka till Aaltos övriga högskolor, såsom BIZ.
 • Om du vill fortsätta vid en annan finländsk eller utländsk högskola ska du ansöka enligt målhögskolans egna anvisningar.

När du ansöker om utexaminering till kandidat i Sisu ska du i samband med det ange vilket magisterprogram du tänker fortsätta i. Magisterprogrammet uppdateras i dina uppgifter enligt denna information.

Fortsätt från kandidatprogrammet i elektroteknik till ett magisterprogram vid en annan högskola

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: