Handelshögskolan

Studier och program

Handelshögskolan vid Aalto-universitetet är den ledande handelshögskolan i Finland. Vi erbjuder studerande multidisciplinära inlärningsupplevelser och möjligheter att lösa problem ur det verkliga livet i en internationell kontext. Vi stödjer våra studerande att utvecklas till värdefulla experter, innovativa företagare och ansvarsfulla samhällsledare för framtiden.
Four students are doing group work on their laptops.

Som vår studerande får du möjligheten att lösa problem ur det verkliga livet och studera med ledande professorer inom fältet för affärsverksamhet och ekonomi. Forskning av högsta klass och företagskontakter säkerställer att vi erbjuder våra studerande utbildning som kombinerar teoretisk kunskap med erfarenheter av det riktiga affärslivet. 

Vi stödjer våra studerande att utvecklas till värdefulla experter, innovativa företagare och ansvarsfulla samhällsledare för framtiden. Du kommer att utexamineras med en högt värderad examen. 

Vi erbjuder studier på kandidat-, magister-, licentiatnivå samt doktorsstudier i ekonomi och företagsekonomi. 

Three Aalto University students are doing group work by writing on paper together.

Bachelor’s degree programmes 

The School of Business offers three programmes at bachelor's level. 

Study at Aalto - Programmes

Mer information om kandidatprogram (på engelska)

Bachelor's Programme in Economics, Otaniemi Campus

Bachelor’s Programme in Economics är avsett för analytiskt tänkande studerande som är fascinerade av komplexa utmaningar såsom klimatförändringar, global ojämlikhet och ekonomisk instabilitet. Vi söker studerande med ett analytiskt tankesätt, som besitter intellektuellt nyfikenhet och som delar vår passion för att förstå hur samhällen fungerar. Vi erbjuder en utbildning i världsklass, som kombinerar kunskaper i analytiskt tänkande, beräkning och databehandling. Programmet öppnar upp för mycket varierande kariärer.

Student sitting outside of the School of Business building

International Business, Bachelor (BScBA, Michel) and Master of Science (Otnäs) in Economics and Business Administration (3 + 2 år)

Bachelor’s Programme in International Business (BScBA) ger studerande omfattande kunskaper och färdigheter att bygga upp, utveckla och leda företag med globala ambitioner. En kandidatexamen i företagsekonomi med internationellt fokus ger ett antal olika karriärmöjligheter inom den privata och den offentliga sektorn, i olika branscher och på flera kontinenter. Om du alltså på sätt eller annat vill ha en global framtid (exempelvis studera eller arbeta utomlands) ska du välja Bachelor’s Programme in International Business.

Programmet arrangeras på Aalto-universitetets campus i S:t Michel där du blir del av en sammansvetsad, internationell grupp med globalt tänkande och ambitiösa finska och utländska studerande. När du slutfört dina intensiva studier på kandidatnivå, och tillbringat en av terminerna utomlands vid ett av de toppuniversitet som programmet samarbetar med har du garanterad studierätt på ett av Master’s programmen vid Aalto-universitetets campus i Otnäs.

Bachelor's Program in International Business, Aalto University

Ansökning till kandidat- och magisterutbildning

Bekanta dig med de olika ansökningsprocesserna genom att välja den utbildningsnivå som passar dig. Kandidatexamen är den lägre högskoleexamen, som måste avläggas innan magisterexamen. Magisterexamen är den högre högskoleexamen.

Directing

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Otaniemi_Summer
A study space with students working inside Herald Herlin Learning hub

Master’s degree programmes

The School offers nine MSc programmes, one of which is taught in Finnish and all the others in English. In addition, the School participates in two cross-disciplinary MSc programmes with other Aalto schools.

School of Business - English Master's Programmes

Study at Aalto – Programmes

Mer information om magisterprogram (på engelska)

Master's Programme in Accounting

Master's Programme in Accounting förbereder studerande för framställande och användning av finansiell och icke-finansiell information för kontroll och administration av företag. Redovisning, oberoende av om det gäller extern redovisning eller intern rapportering är hjärtat för alla företag och en kritisk del av planeringen och beslutsprocessen i företag. Utexaminerade redovisningsstuderande har ovärderliga och i högsta grad universella färdigheter för framgångsrikt arbete i olika slags organisationer inom alla branscher och på alla kontinenter.

Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Master's Programme in Creative Sustainability - MSc in Economics and Business Administration

Master's program in Creative Sustainability (CS) ger de studerande färdigheter och kunskap att främja hållbar utveckling genom ekonomi. För att övervinna samhälleliga och miljöbetingade utmaningar förenas studerande med olika bakgrunder av de kreativa lösningar, praktiska metoder och delade värderingar som karaktäriserar programmet. De utexaminerade är väl förberedda för ledarbefattningar som kräver starka insikter i ekonomi för att nå globala mål för hållbar utveckling.

School of Business Creative Sustainability

Master's Programme in Economics

Master's Programme in Economics förbereder de studerande på att strukturera och förstå världen via fördjupning i ekonomisk sakkunskap och starka analytiska kunskaper kombinerade med kunskaper i beräkning och databehandling. Det är avsett för studerande som är fascinerade av komplicerade utmaningar så som klimatförändring, ojämlikhet och innovation, och som vill inrikta sig på utmaningarna på ett analytiskt sätt. De studerande har den unika möjligheten att utgöra en del av Helsinki Graduate School of Economics, som bildats av Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet, och syftar till att utbilda framtidens generation av ekonomer i världsklass.

School of Business Economics

Master's Programme in Finance

Master’s Programme in Finance förbereder de studerande för olika slag av ledarskap och anställningar på chefsnivå i ledande företag i världen, inklusive de mest selektiva investeringsbankerna och organisationskonsultbyråerna. Gemensamt för de studerande som väljs till programmet är hög akademisk potential, motivation och höga ambitioner vilket gör dem som utexamineras från finansiering till en extremt attraktiv talangpool för globala arbetsgivare. Deras kritiska och sanningssökande tänkesätt i kombination med starka analytiska kunskaper hjälper till med att lösa globala ekonomiska problem över branscher ur både strategiska och praktiska perspektiv.

School of Business Finance

Master's Programme in Information and Service Management

Programmet är det mest teknikorienterade vid Aalto-universitetets handelshögskola. ISM-programmet formar studenterna till framtidens ledare i den digitala eran genom att erbjuda en unik kombination av ledarskap, företagsekonomi och teknik. ISM ger studenterna en djuplodande expertis i att utveckla, administrera och leda datatunga företag, vilket gör de utexaminerade mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Three business students talking in a staircase, a person walks by.

Master's Programme in International Design Business Management - MSc in Economics and Business Administration

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.

Aalto University IDBM master's programme students explaining a concept to a spectator

Master's Programme in Marketing

I dagens värld behöver organisationerna begåvningar som förstår hur globala trender, såsom digitalisering, globalisering och cirkulär ekonomi påverkar deras kärnverksamhet, strategi och varumärke. Magistersprogrammet i marknadsföring förbereder sina studerande på att anta de här utmaningarna och förser dem med de på en global marknad och för kundstrategier nödvändiga färdigheterna och kunskaperna. Resultatet är studerande som har starka kunskaper i hur man utnyttjar kännedomen om kunderna och marknaden för strategiska beslut i företag som konkurrerar på den globala marknaden.

Two pairs of Business students talking to each other by tables at a window

Yritysjuridiikan maisteriohjelma

Det blir hela tiden viktigare att känna till hur rättsnormerna påverkar företagets affärsverksamhet. För att hantera riskerna behövs det allt flera personer med djupgående förståelse för både den ekonomiska verksamheten och den anknytande rättsliga regleringen. Programmet magister i företagsjuridik erbjuder de studerande som vill bygga upp sin sakkunskap kring dessa för affärsverksamheten två viktiga delområden specialisering i ekonomi och företagsjuridik.

School of Business Yritysjuridiikka

Ansökning till magisterutbildning

Bekanta dig med de olika ansökningsprocesserna genom att välja den utbildningsnivå som passar dig. Kandidatexamen är den lägre högskoleexamen, som måste avläggas innan magisterexamen. Magisterexamen är den högre högskoleexamen.

Real Estate Economics

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Otaniemi_Summer

Get a degree in Business

School of Business works for better business and a better society by educating future leaders and through impactful research, long-term partnerships and societal engagement. We offer Bachelor's level business studies as well as Master's level business studies and Doctoral programmes.

Read more about our Bachelor's and Master's Programmes
Students outside School of Business / photographer Unto Rautio
Photo shows School of Business students.

CEMS MIM at Aalto University

CEMS, the Global Alliance in Management Education, brings together 31 leading business schools and almost 80 multinational companies and NGOs, who jointly offer the top-ranked, international and practice-oriented CEMS Master's in International Management (MIM) programme. 

Aalto University students can apply to a one-year CEMS MIM Programme.

Read more on how to apply. 

More information on CEMS MIM

CEMS Master's in International Management (MIM) at Aalto University

CEMS is a global alliance of academic and corporate institutions dedicated to educating and preparing future generations of international business leaders.

CEMS Graduation 2018_Photo: CEMS official

Add-on CEMS MIM for Aalto students

CEMS Master's in International Management (MIM) includes CEMS courses, an extensive business project, an exchange semester at another CEMS university, an international internship, and seminars familiarising the students with skills required in working life.

Aalto students can apply to complete the CEMS MIM programme (66 ECTS) in parallel with their regular Aalto MSc studies during one academic year.

CEMS_MIM_Photo: Henrik Eikefjord
School of Business Graduates in Working Life
Students hanging out and studying in the School of Business learning hub

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö.

Doktorandprogram vid Aalto-universitetet

Summer courses

Information Technology Program (ITP)

Aalto University Information Technology Program (ITP) is a minor program (24 ECTS) that is completed during the summer period (3 months). It brings students together from diverse backgrounds and all around the world to solve digital business problems. ITP 2021 dates are 31.5. - 3.9.2021.

Students jumping for joy at the Amphitheater stairs.

Digital Business Master Class

Digital Business Master Class is a challenge-based course with a focus on digital technologies as tools for building businesses.

Students riding bikes in front of the Aalto University Väre building, photo by Unto Rautio
Close up on a hand writing on a note pad with the Aalto EE logo

Executive education

Aalto-universitetets Executive Education erbjuder tankeväckande tjänster relaterade till företagsledarutbildning runt världen. Det breda utbudet består bland annat av skräddarsydda lösningar. MBA och DBA-program, samt av öppna företagsledarutbildningar.

MBA vid Aalto EE

Aalto School of Business' partner universities marked by location on a world map.

Internationella partnerskap

Internationalitet och skapandet av ett globalt nätverk är viktiga komponenter i forskning och undervisning vid Handelshögskolan vid Aalto-Universitetet. Vi samarbetar med de bästa och prestigefyllda universiteten och handelshögskolorna världen runt. 

Partneruniversitet i cirka 40 länder

Lifewide Learning (LWL)

Welcome to the path of lifewide learning! The changing nature of work requires novel expertise from professionals. Old methods and completed degrees alone are no longer enough. Instead, everyone of working age can benefit from continually updating, complementing and expanding their skills.

Lifewide Learning (extern länk)

This website is dedicated to Aalto University’s lifewide learning solutions.

Two aalto people laughing in the picture
Lärandetjänster vid Handelshögskolan

Examples of teachers and teaching methods

Yliopistonlehtori Panu Erästö. Kuva: Terhi Ollikainen / Aalto-yliopisto

Universitetslektor Panu Erästö har digitaliserat undervisningen i grundkurserna i statistik

Instruktionsvideorna visar hur till exempel Excel fungerar, så att man inte behöver spendera tid på det i klassrummet.

Nyheter
Apulaisprofessori Max Finne. Kuva: Jaakko Kahilaniemi / Aalto-yliopisto

Max Finne: I aim for breakthroughs by developing research on service productivity

Additionally, the Assistant Professor of Information and Service Management continuously strives to grow as a teacher, lecturer and company management trainer.

News
Opiskelijoita sohvilla

The starting point in Flipped classroom is the student’s personal learning process

The student and learning are at the centre of teaching, says Assistant Professor Taija Turunen.

News
Christa Uusi-Rauva, Juuso Liesiö ja Johanna Bragge

School of Business Bachelor's Programme to be revamped

Associate Professor Juuso Liesiö, Senior University Lecturer Johanna Bragge and University Lecturer Christa Uusi-Rauva will be leading the work.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat