Handelshögskolan

Studier och program

Handelshögskolan vid Aalto-universitetet är den ledande handelshögskolan i Finland. Vi erbjuder studerande multidisciplinära inlärningsupplevelser och möjligheter att lösa problem ur det verkliga livet i en internationell kontext. Vi stödjer våra studerande att utvecklas till värdefulla experter, innovativa företagare och ansvarsfulla samhällsledare för framtiden.
Four students are doing group work on their laptops.

Som vår studerande får du möjligheten att lösa problem ur det verkliga livet och studera med ledande professorer inom fältet för affärsverksamhet och ekonomi. Forskning av högsta klass och företagskontakter säkerställer att vi erbjuder våra studerande utbildning som kombinerar teoretisk kunskap med erfarenheter av det riktiga affärslivet. 

Vi stödjer våra studerande att utvecklas till värdefulla experter, innovativa företagare och ansvarsfulla samhällsledare för framtiden. Du kommer att utexamineras med en högt värderad examen. 

Vi erbjuder studier på kandidat-, magister-, licentiatnivå samt doktorsstudier i ekonomi och företagsekonomi. 

Three Aalto University students are doing group work by writing on paper together.

Bachelor’s degree programmes 

The School of Business offers three programmes at bachelor's level. 

Study at Aalto - Programmes

Mer information om kandidatprogram (på engelska)

Economics, Bachelor of Science (Economics and Business Administration) and Master of Science (Economics and Business Administration)

Bachelor’s Programme in Economics ger verktyg och kunskap för att förstå och förklara aktuella fenomen i världen ur ett ekonomiskt perspektiv.

Student sitting outside of the School of Business building

International Business, Bachelor (BScBA, Michel) and Master of Science (Otnäs) in Economics and Business Administration

Bachelor’s Programme in International Business (BScBA) ger studerande omfattande kunskaper och färdigheter att bygga upp, utveckla och leda företag med globala ambitioner. En kandidatexamen i företagsekonomi med internationellt fokus ger ett antal olika karriärmöjligheter inom den privata och den offentliga sektorn, i olika branscher och på flera kontinenter.

Bachelor's Program in International Business, Aalto University

Ansökan till kandidatutbildningar

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 13.–27.3.2024. Ansökan till engelskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 3.–17.1.2024. En del av de finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningarna är det också möjligt att söka till i den gemensamma ansökan 4.–14.9.2023.

students in Aalto library

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Otaniemi_Summer
A study space with students working inside Herald Herlin Learning hub

Master’s degree programmes

The School offers nine MSc programmes, one of which is taught in Finnish and all the others in English. In addition, the School participates in two cross-disciplinary MSc programmes with other Aalto schools.

School of Business - English Master's Programmes

Study at Aalto – Programmes

Mer information om magisterprogram (på engelska)

Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration)

Master´s Programme in Accounting förbereder studerande för framställande och användning av finansiell och icke-finansiell information för kontroll och administration av företag. Redovisning, oberoende av om det gäller extern redovisning eller intern rapportering är hjärtat för alla företag och en kritisk del av planeringen och beslutsprocessen i företag. Utexaminerade redovisningsstuderande har ovärderliga och i högsta grad universella färdigheter för framgångsrikt arbete i olika slags organisationer inom alla branscher och på alla kontinenter.

Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Creative Sustainability, Master of Science (Economics and Business Administration)

Programmet Creative Sustainability (CS) ger de studerande färdigheter och kunskap att tackla globala hållbarhetsutmaningar genom affärsverksamhet. Studerande med olika bakgrund förs samman av kreativa lösningar, konkret metodologi och delade värden som karakteriserar programmet. Utexaminerade är väl förberedda för ledarpositioner som kräver förståelse för affärsverksamhet för att nå de Globala målen (SDG).

Aalto Business students browsing course books around a table

Economics, Master of Science (Economics and Business Administration)

Master's Programme in Economics förbereder de studerande på att strukturera och förstå världen via fördjupning i ekonomisk sakkunskap och starka analytiska kunskaper kombinerade med kunskaper i beräkning och databehandling. Det är avsett för studerande som är fascinerade av komplicerade utmaningar så som klimatförändring, ojämlikhet och innovation, och som vill inrikta sig på utmaningarna på ett analytiskt sätt. De studerande har den unika möjligheten att utgöra en del av Helsinki Graduate School of Economics, som bildats av Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet, och syftar till att utbilda framtidens generation av ekonomer i världsklass.

School of Business Economics

Finance, Master of Science (Economics and Business Administration)

Dyk in i finansvärlden: lär dig att förstå finansmarknaderna, hantera risker och navigera globala problem för att möta de senaste utmaningarna på området.

Business students sitting around a table, talking and studying together.

Information and Service Management, Master of Science (Economics and Business Administration)

Programmet är det mest teknikorienterade vid Aalto-universitetets handelshögskola. ISM-programmet formar studenterna till framtidens ledare i den digitala eran genom att erbjuda en unik kombination av ledarskap, företagsekonomi och teknik. ISM ger studenterna en djuplodande expertis i att utveckla, administrera och leda datatunga företag, vilket gör de utexaminerade mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Two students and a professor sitting around a table, talking and looking at laptop screen.

International Design Business Management, Master of Science (Economics and Business Administration)

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.

IDBM students gathered around a table and drawing

Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration)

Moderna marknadsförare är kreativa och strategiska tänkare som navigerar i det digitala landskapet med ledig flexibilitet och intuition.

Business students gathered around a table to study together.

Yritysjuridiikka, kauppatieteiden maisteri

Det blir hela tiden viktigare att känna till hur rättsnormerna påverkar företagets affärsverksamhet. För att hantera riskerna behövs det allt flera personer med djupgående förståelse för både den ekonomiska verksamheten och den anknytande rättsliga regleringen. Programmet magister i företagsjuridik erbjuder de studerande som vill bygga upp sin sakkunskap kring dessa för affärsverksamheten två viktiga delområden specialisering i ekonomi och företagsjuridik.

School of Business Yritysjuridiikka

Ansökning till magisterutbildning

Bekanta dig med de olika ansökningsprocesserna genom att välja den utbildningsnivå som passar dig. Kandidatexamen är den lägre högskoleexamen, som måste avläggas innan magisterexamen. Magisterexamen är den högre högskoleexamen.

Real Estate Economics

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Otaniemi_Summer

Studera ekonomi vid Aalto-universitetet

Är du intresserad av studier i ekonomi? Vid Aalto-universitetets handelshögskola kan du studera ekonomi från kandidatnivå till doktorsexamen i en internationell och mångvetenskaplig miljö.

Read more about our Bachelor's and Master's Programmes
Abhiteg Jammu working with other students

More information on CEMS MIM

CEMS Master in International Management (MIM) at Aalto University

Study international management in the highly regarded, world's most international MIM programme at Aalto University School of Business. CEMS is a global alliance of academic and corporate institutions and NGOs, dedicated to educating and preparing future generations of international business leaders. At Aalto, you can study CEMS MIM as an Add-on CEMS MIM programme or as an integrated part of the Global Management programme. It includes an exchange term, business project, skills seminars and exclusive and elective courses.

CEMS Graduation 2018_Photo: CEMS official

Add-on CEMS MIM for Aalto students

CEMS Master's in International Management (MIM) includes CEMS courses, an extensive business project, an exchange semester at another CEMS university, an international internship, and seminars familiarising the students with skills required in working life.

Aalto students can apply to complete the CEMS MIM programme (66 ECTS) in parallel with their regular Aalto MSc studies during one academic year.

CEMS Club Helsinki board Fall 2019

Career Services for School of Business students

Our goal in the School of Business Career Services is to enable our students to find meaningful work that corresponds to their studies. We support our students during their studies and offer opportunities to learn about different career paths and job opportunities in different industries.

Aalto University School of Business offers wide range of career services for our students

Career Services for School of Business students

Aalto University School of Business Career Services offer a wide range of services to our students.

School of Business
Students hanging out and studying in the School of Business learning hub

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö.

Doktorandprogram vid Aalto-universitetet

Summer courses

Information Technology Program (ITP)

Aalto University Information Technology Program (ITP) is a minor program (24 ECTS) that is completed during the summer period (3 months). It brings students together from diverse backgrounds and all around the world to solve digital business problems.

Students doing group work

Digital Business Master Class

Digital Business Master Class is a challenge-based course with a focus on digital technologies as tools for building businesses.

Students riding bikes in front of the Aalto University Väre building, photo by Unto Rautio

Lifewide Learning

Welcome to the path of lifewide learning! The changing nature of work requires novel expertise from professionals. Old methods and completed degrees alone are no longer enough. Instead, everyone of working age can benefit from continually updating, complementing and expanding their skills. Aalto University offers also a large selection of open online courses. Study free online when it suits you best. Check out these free MOOCs (Massive Open Online Courses).

Map of partner universities

Internationella partnerskap

Internationalitet och skapandet av ett globalt nätverk är viktiga komponenter i forskning och undervisning vid Handelshögskolan vid Aalto-Universitetet. Vi samarbetar med de bästa och prestigefyllda universiteten och handelshögskolorna världen runt. 

Partneruniversitet i cirka 40 länder

Lärandetjänster vid Handelshögskolan
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: