Utbildningsutbud

Creative Sustainability, Master of Science (Economics and Business Administration)

The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) provides a multidisciplinary learning platform in the fields of business, design, and materials and chemical engineering. For students in business, the CS programme builds the skills and knowledge to promote sustainable development through business. The linkages between business and sustainability are highly important in contemporary organizations, whether one wishes to be a sustainability specialist in business, or a management professional operating in some other field.
Aalto Business students browsing course books around a table

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Hållbarhet är en systemisk utmaning som förutsätter samarbete mellan discipliner. Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) grundades 2010 för att ta itu med bristen på en verkligt tvärvetenskaplig lärmiljö – en miljö där eleverna uppmanas att använda sina olika perspektiv och bästa idéer för att tackla de aktuella utmaningarna. Programmet tillhandahåller en internationell och samarbetsbetonad plattform inom områdena för affärsverksamhet, design samt material- och kemiteknik.

De största utmaningarna för hållbar utveckling är klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald samt den globala fattigdomen och den sociala och ekonomiska ojämlikheten. De globala och lokala utmaningarna och komplexiteten i framtida scenarier kräver i allt högre grad tvärvetenskaplig kompetens. Detta kräver utbildning som kan ta itu med de systemrelaterade kopplingarna mellan de miljömässiga, ekonomiska och sociokulturella aspekterna av hållbarhet. När det gäller företag och företagsledning är kopplingarna mellan företag och hållbarhet mycket viktiga i moderna organisationer, oavsett om man vill vara en hållbarhetsspecialist inom näringslivet eller ett ledningsproffs som är verksam inom andra områden.

Programmet ger nuvarande och framtida förändrare den grundliga akademiska kunskap och de tillämpade färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling genom affärsverksamhet. Programmets lärandemål:

Systemtänkande: De studerande kan använda systemtänkande för att skapa nya holistiska och kritiska uppfattningar om komplexa hållbarhetsutmaningar och socioekologiska relationer.

Tvärvetenskaplig kompetens:Studerande kan arbeta i team med olika experter och intressenter, kombinera kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden och tillsammans skapa innovativa lösningar på verkliga utmaningar.

Förändringsskapande: De studerande utvecklar ett förändringstänkande och kan ta fram handlingsinriktade strategier, göra effektiva interventioner och främja förändringar i riktning mot en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid.

Hållbar materialanvändning: De studerande förstår begränsningarna för användningen av naturresurser, principerna för resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och innovation för nya hållbara material och kan använda analysverktyg för hållbar materialanvändning.

Designtänkande: De studerande kan använda verktyg och metoder för att stödja kreativitet och fantasi och underlätta dialog, empati och samarbete i kreativa processer.

Hållbarhetsförvaltning: De studerande kan utveckla, tala för och leda hållbarhetsinitiativ i företag och andra organisationer. Utöver detta kan de också proaktivt främja hållbar utveckling genom ansvarsfullt företagande i sitt arbete och erkänna den offentliga politikens förmåga att främja hållbar innovation.

Business can be harnessed for sustainability - students learn to build profitable businesses that drive environmental and social improvement

Minna Halme, Professor

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Det två år långa programmet vid Handelshögskolan består av totalt 120 studiepoäng, uppdelade mellan obligatoriska gemensamma Creative Sustainability-studier, ledarskapsstudier, fritt valbara studier som kan inkludera ett valfritt biämne, samt ett lärdomsprov på magisternivå.

Den pedagogiska strategin bygger på integrering av undervisning och forskning, utmaningsbaserat lärande och en stark koppling till praktiska resultat. Undervisningsmetoderna sträcker sig från interaktiva klassrumslektioner till gruppuppgifter och praktiska projekt som genomförs för partnerorganisationer.

Lär dig mer om strukturen.

Master's Programme in Creative Sustainability
The picture shows a world cloud
Nykyisten opiskelijoiden syitä valita Creative Sustainability -maisteriohjelma

Inriktningsalternativ

Creative Sustainability består av tre inriktiningsalternativ som är organiserade genom de olika antagningsvägarna till Handelshögskolan, Högskolan för konst, design och arkitektur och Högskolan för kemiteknik.

Inom sin inriktning kan de studerande skräddarsy sin examen enligt sina egna intressen. De kan fritt välja kurser från hela Aalto-universitetet eller från andra universitet i Finland eller utomlands. Mer information om kursutbudet finns på programmets webbsida.

Exempel ur det breda kursutbudet:

● Materials for a World in Transition (5 studiepoäng)

● How to Change the World: Innovating toward Sustainability (6 studiepoäng)

● Sustainable Entrepreneurship, Markets, and Systems Change (6 studiepoäng)

● Business Ethics (6 studiepoäng)

● Sustainable Supply Chains (6 studiepoäng)

Läs mer om studiernas innehåll och struktur

Internationell verksamhet

Programmet är genuint internationellt och lärandet äger rum i en mångfaldig grupp av likasinnade, stödande och högmotiverade studerande och personal.

Som en del av studierna kan de studerande genomföra en utbytestermin vid något av Aalto-universitetets högklassiga partneruniversitet runt om i världen. Kursspecifika verkliga fall innefattar ofta fältarbete, t.ex. i Afrika eller Asien för studerande som är intresserade av hållbarhetsmöjligheter i utvecklingsländer.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

This course confirmed that I can put my business knowledge at the service of a better world.

Capstone in Creative Sustainability course student

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Hållbarhet utgör en stor miljömässig och humanitär utmaning, samtidigt som det har en enorm potential för företag och organisationer. Du får arbeta i en snabbt växande sektor samtidigt som du gör skillnad i sociala och miljömässiga frågor. Beroende på dina personliga intressen kan du inrikta dig på olika yrkesprofiler. Vill du förändra företagsvärlden i riktning mot hållbarhet? Att inleda en karriär inom tillverkning, finansiering och kapitalförvaltning eller andra tjänsteföretag är i så fall rätt steg för dig. Vill du inleda förändringar och föra samman människor kring hållbarhet? Då kanske du hittar ditt kall som företagare i ett startupföretag eller som en hållbarhetsexpert i en gräsrotsrörelse eller ett socialt mikroföretag. Vill du ge råd om hållbarhet och skapa hållbara lösningar? Det perfekta alternativet för dig är då att arbeta med konsulttjänster inom företagsledning, design och arkitektur eller att starta ditt eget hållbarhetskonsultföretag. Vill du påverka lagstiftningen på lokal eller global nivå? Då kan du bli beslutsfattare inom den offentliga förvaltningen. Om kommunikation är din starka lösning kan du bidra till att hållbarhetsfrågorna vinner fart i medierna och förlag– valen är rikliga.

Generellt sett kan utexaminerade från programmet arbeta inom multinationella företag och andra stora organisationer, som konsulter i startupföretag och som entreprenörer, eller så kan de arbeta med hållbarhetsfrågor i affärslivet från positioner inom icke-statliga organisationer eller den offentliga sektorn. De är även förberedda på akademiska karriärer.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som hjälper studerandes och utexaminerades sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan innan utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Creative sustainability - possible work positions
CS-opiskelijoiden mahdollisia ammatti-identiteettejä ja niitä vastaavia työtehtäviä

Tyngdpunkter inom forskning

Studier i Creative Sustainability grundar sig i forskning inom design och hållbarhet, hållbar konsumtion, hållbar innovation och ledning samt forskning om nya material och cirkulär ekonomi.

Läs mer om den senaste forskningen.

Samarbete med andra aktörer

Magisterprogrammet Creative Sustainability organiseras gemensamt av Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan och Högskolan för kemiteknik.

Programmet för samman studerande som är engagerade i att utveckla systemiska lösningar, arbeta i mångvetenskapliga team och utmana sig själva genom praktiska uppgifter. Aktiva studerande med olika bakgrunder bildar en nära gemenskap och förhållandet till personalen är kamratligt och informellt.

Kreativitet i programmet innebär ett fokus på nya, holistiska och framväxande innovationer och långtgående alternativa lösningar. Studierna omfattar den senaste kunskapen om de sammanlänkade miljömässiga, ekonomiska och sociokulturella aspekterna av hållbarhet i kombination med lärande i praktiska projekt som genomförs tillsammans med partnerorganisationer.

Rankings& listings

  Financial times_ranking

  Creative Sustainability is on the Financial Times' list of best practices in responsible business education. Creative Sustainability made to the list of best practices in teaching, and the Capstone was highlighted in the "Student Projects" section. 

  Eduniversal ranking_CS

  Creative Sustainability is ranked 4th in TOP 100 Best Masters in Sustainable Development and Environmental Management.

  Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

  Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

  The applications to Master’s Programme in Creative Sustainability are evaluated based on the following criteria.

  Admission group 1

  Bachelor’s degree from a university in Finland

  Phase 1

  Phase 2

  Admission group 2

  Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

  Phase 1

  Phase 2

  Bekanta dig med oss!

  Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

  Chatta med våra studerande

  Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

  Studera vid Aalto
  School of Business students sitting

  School of Business alumni stories

  Here you can find School of Business alumni stories. Our alumni share their professional journeys and give advice and tips regarding working life. The stories have been sorted based on the alumni's majors. The newest publications are placed first in the major groups.

  School of Business
  School of Business

  Handelshögskolan

  Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

  Följ oss!

  Kontakt information

  Handelshögskolan

  [email protected] / [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: