Utbildningsutbud

International Design Business Management, Master of Science (Economics and Business Administration)

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.
IDBM students gathered around a table and drawing

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

IDBM-programmet ordnas av handelshögskolan och det omfattar sammanlagt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • IDBM huvudämne (40 sp)
 • Biämnesstudier (24 sp)
 • Valbara studier (20 sp)
 • Magistersavhandling (30 sp)
 • Seminarium (6 sp)

Det första året i IDBM programmet består av obligatoriska IDBM huvudämnesmoduler och ett sex månader långt projekt inom industrin. Under det andra året kan studerande komplettera sina studier med en termin som utbytesstuderande, studier i ett biämne eller ytterligare kurser beroende på vad de är intresserade av och behöver för framtiden.

Studerande vid IDBM programmet som tar en ekonomie magistersexamen vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet har dessutom möjlighet att ta en dubbelexamen vid ESADE Business School i Barcelona, Spanien.

Master's Programme in International Design Business Management

Inriktningsalternativ

Som IDBM studerande tar du kurser tillsammans med en internationell, sammanhållen grupp med olika typer av studerande. I de obligatoriska IDBM studierna ingår ett omfattande projekt inom industrin och grupparbeten i anknytning till det. Det här lär studerande hur man i praktiken använder och tillämpar sakkunskap, verktyg och metoder. IDBM studiernas industriella projekt fördjupar också de studerandes kunskaper om verkliga processer i globala designstarka affärsverksamheter i de deltagande företagen. Under projekten utvecklas färdigheterna i projektledning och företagsplanering.

Exempel från det breda kursutbudet inkluderar:

 • Business Model Design (5 sp)
 • Corporate Entrepreneurship and Design (5 sp)
 • IDBM Industry Project (15 sp)
 • Networked Partnering and Product Innovation (5 sp)

Länk till alla kurser

The opportunities in the digital design & innovation space have all come through the lovely people I met during my studies in IDBM.

Juho Kinnunen, Senior Business Designer, Futurice

Internationell verksamhet

Studera tillsammans med en ambitiös grupp av olika typer av studenter från hela världen. Delta i ett intensivt projekt i tvärvetenskapliga team hos en global industriell organisation och besök olika mål i anknytning till de utmaningar som ges i projektet. Studerande vid IDBM programmet som tar en ekonomie magistersexamen vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet har dessutom möjlighet att ta en dubbelexamen vid ESADE Business School i Barcelona, Spanien.

Aalto-universitetet har internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

IDBM förbereder dig för en karriär inom kreativa industrier och i organisationer där kreativitet, design och teknik är grundpelarna för konkurrens på marknaden. De här karriärmöjligheterna finns både inom stora multinationella företag och i startup-företag, i de mest varierande branscher när organisationerna börjar inse hur viktigt det är med design för att bli beaktad och skapa bättre värde. I anställningar inom allt från service design till design och strategi använder studerande med IDBM examen design för att skapa nya produkter och tjänster, ofta med hjälp av den senaste tekniken.

Aalto Universitetet har väletablerade karriärtjänster som hjälper dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det finns också en aktiv företagaranda på Aalto och den kan fungera som språngbräda för dig som vill grunda ett företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör Master’s programme in International Design Business Management en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/en/department-of-management-studies

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Tvärvetenskapliga möjligheter

IDBM är i sin helhet ett tvärvetenskapligt program som konkretiserar Aaltos vision: modiga visionärer där vetenskap och konst möter teknik och företagsekonomi. Du har en alldeles unik möjlighet att studera och arbeta tillsammans med studerande från högskolan för konst, design och arkitektur, handelshögskolan, högskolan för ingenjörsvetenskaper, högskolan för kemiteknik, högskolan för elektroteknik och högskolan för teknikvetenskaper.

Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och frihet att välja valbara kurser i hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Prata med våra studerande!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in International Design Business Management are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Bekanta dig med oss!

School of Business students sitting

School of Business alumni stories

Here you can find School of Business alumni stories. Our alumni share their professional journeys and give advice and tips regarding working life. The stories have been sorted based on the alumni's majors. The newest publications are placed first in the major groups.

School of Business
IDBM student wearing AR glasses

IDBM Alumni Stories

See what the IDBM alumni have to say about the programme, and how the master's studies helped them along their career paths.

Kauppakorkeakoulu
Two Aalto University students sitting under a big oak, drinking coffee and talking.

Studying at the Aalto campus

Aalto's main campus is an ideal environment for living, studying and leisure. Find out what our beautiful Otaniemi campus has to offer to its student community.

Study at Aalto

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected] / [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: