Utbildningsutbud

Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration)

Master's Programme in Accounting förbereder studerande för framställande och användning av finansiell och icke-finansiell information för kontroll och administration av företag. Redovisning, oberoende av om det gäller extern redovisning eller intern rapportering är hjärtat för alla företag och en kritisk del av planeringen och beslutsprocessen i företag. Utexaminerade redovisningsstuderande har omätbara och i högsta grad universella färdigheter för framgångsrikt arbete i olika slags organisationer inom alla branscher och på alla kontinenter.
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Master's Programme in Accounting förbereder studerande för framställande och användning av finansiell och icke-finansiell information för kontroll och administration av företag. Redovisning, oberoende av om det gäller extern redovisning eller intern rapportering är hjärtat för alla företag och en kritisk del av planeringen och beslutsprocessen i företag. Utexaminerade redovisningsstuderande har omätbara och i högsta grad universella färdigheter för framgångsrikt arbete i olika slags organisationer inom alla branscher och på alla kontinenter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Master’s Programme in Accounting arrangeras av Handelshögskolan och omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Studier som ingår i programmet (84 sp) inklusive pro gradu (30 sp)
 • Valbara studier (36 sp)

De studerande har möjlighet att fullgöra biämnesstudierna (24 sp) i en av Handelshögskolans officiella partner för utbytesprogram.

Master's Programme in Accounting

The key takeaways from my years at Aalto include critical thinking, networking and problem-solving skills.

Cindy Svetkow, Consultant, EY

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Internationell verksamhet

Redovisning används överallt och är därför ett idealiskt område för internationella karriärer. Alla de färdigheter som studerande får under programmets gång kan tillämpas överallt i världen och inom alla branscher. För att ytterligare uppmuntra till internationalisering har professorerna i redovisning olika bakgrund och majoriteten av kurserna behandlar internationella frågor.

Aalto-universitetet har internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Som utexaminerad redovisare har du många olika karriärmöjligheter. Typiska arbetstitlar är exempelvis ekonomidirektör, controller, redovisningsanalytiker, revisor och företagskonsult. Den vanliga rutten från universitetet till dessa uppgifter går via företagssamarbete. Studerande har speciellt möjlighet att skapa kontakter med företagen under kurserna (t.ex. Capstone course), Aalto Accountings aktiviteter för studerande (studentorganisationen för redovisare) eller då de skriver avhandlingen. Majoriteten av dem som studerar redovisning har en garanterad arbetsplats redan innan de utexamineras.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör Master’s programme in Accounting en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Handelshögskolan. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för för redovisning sidor: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-redovisning

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Redovisning är ett flexibelt ämne vid valet av biämnen och valfria ämnen bland övriga huvudämnen, skolor och universitet. Eftersom redovisning behövs i företag inom alla branscher begränsas ämnet inte enbart till affärsvärlden.

Aalto-universitetet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser på hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

What makes studying in the Master's programme in Accounting so unique?

  Jari Huikku, Associate professor

  Capstone in Accounting is a compulsory M.Sc. degree course that students typically take on the 5th academic year. During this flagship course of the programme students will execute real-life projects in small teams providing value added to case companies or other institutions.

  Jari Huikku, Professor of Accounting, Aalto University School of Business

  Photo of Emma-Riikka Myllymäki, alumna of the Master's programme in Accounting.

  ''Accounting for sustainability - Accounting expertise in reporting, measuring, controls, and assurance can enhance organizations' sustainability reporting, which is in the core for sustainable decision-making inside and outside the organizations, and further, for achieving the sustainability goals of the future.''

  Emma-Riikka Myllymäki, Assistant Professor of Accounting, Aalto University School of Business

  Anna Kuusela, alumna of the Master's programme in Accounting

  “Today I have the confidence in myself and my skills: I believe I can figure anything out. This is one of the key mindset shifts shaped by my studies at Aalto and I know this will set me up for success…for life."

  Anna Kuusela, International online confidence coach for women and Founder & CEO of SISU Collective

  Jussi Siitonen_alumnus of the Master's programme of Accounting

  “My expectations for studying Accounting at the Aalto University School of Business were to get a strong analytical skill set to understand business dynamics and keep all the options open for further career opportunities. Now, after 30 years in the business I can assure that Accounting provided me not only with the analytical toolbox but also the capability to understand the importance of financial information as well as how to use that in the business world.”

  Jussi Siitonen, Chief Financial Officer, Amer Sports

  Teemu Malmi_Alumnus of the Master's programme in Accounting

  "Accounting is the language of business and needs to be understood well by all aiming to achieve leading positions in contemporary organizations. Our master’s program is designed to equip you with solid financial skills to guarantee success in variety of jobs including general management, financial management, consultancy, entrepreneurship and many others."

  Teemu Malmi, Professor of Accounting, Aalto University

  Alumna of the master's programme in accounting: Kati Marttila

  "Master’s studies at Aalto provided me with a solid foundation in financial reporting, as well as great opportunities for connecting with professionals from a variety of companies – everything needed for starting my career in the field."

  Kati Marttila, Controller, Cargotec

  Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

  Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

  The applications to Master’s Programme in Accounting are evaluated based on the following criteria.

  Admission group 1

  Bachelor’s degree from a university in Finland

  Admission group 2

  Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

  Bekanta dig med oss

  School of Business

  Handelshögskolan

  Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

  Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

  Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

  I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

  Campus
  Department of Accounting: Unto Rautio

  Institutionen för redovisning

  Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

  Följ oss!

  Kontakt information

  Handelshögskolan

  [email protected], [email protected]

  https://www.aalto.fi/sv/utbildningsutbud/masters-programme-in-accounting

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: