Utbildningsutbud

Economics, Master of Science (Economics and Business Administration)

Master's Programme in Economics förbereder de studerande på att strukturera och förstå världen via fördjupning i ekonomisk sakkunskap och starka analytiska kunskaper kombinerade med kunskaper i beräkning och databehandling. Det är avsett för studerande som är fascinerade av komplicerade utmaningar så som klimatförändring, ojämlikhet och innovation, och som vill inrikta sig på utmaningarna på ett analytiskt sätt. De studerande har den unika möjligheten att utgöra en del av Helsinki Graduate School of Economics, som bildats av Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet, och syftar till att utbilda framtidens generation av ekonomer i världsklass.
School of Business Economics

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Specialister med starka analytiska kunskaper kombinerade med kunskaper i beräkning och databehandling står högt i kurs. Programmet i ekonomi är för dig som vill ta itu med utmaningar i verkligheten på ett systematiskt och empiriskt sätt. Hur påverkar internationell handel och migration global ojämlikhet? Hur kan vi bygga upp institutioner som sörjer för återhämtningsförmåga mot chocker så som finanskriser? Hur ska vi planera marknaden för att stimulera innovation? Programmet gör dig redo att förstå sammanhanget mellan sådana mikro- och makroekonomiska frågor och att skilja mellan orsakssamband och korrelation. De som utexamineras i ekonomi har:

  • Fördjupade kunskaper om ekonomisk teori. Förstå modern mikroekonomi och makroekonomi, och utvalda områden inom ekonomi på djupare nivå. Tolka verkliga fenomen i ljuset av teorierna.
  • En analytisk verktygslåda för inriktning på komplicerade frågor. Utrusta dig med ekonometriska och matematiska analytiska verktyg för att ta itu med ekonomiska utmaningar och problem.
  • Starka färdigheter i argumentation fast förankrade i ekonomisk teori. Formulera rekommendationer för beslutsfattande både inom offentliga och privata sektorn, och analysera effekterna av olika linjer.
  • Kvantitativa färdigheter för effektiv användning av data. Använd och tolka ekonomiska data kritiskt och tillämpa statistiska metoder för att undersöka förhållanden och testa ekonomiska hypoteser.
  • Tillit i kommunikation. Kommunicera flytande både med experter och med icke-experter om ekonomiska fenomen.

Efter att ha utexaminerats från programmet i ekonomi kan de utexaminerade tillämpa bred ekonomisk sakkunskap och starka analytiska färdigheter i en rik mångfald av organisatoriska omgivningar.

Studying economics gave me the ability to scrutinize complex problems and to not accept things at face value.

Juuso Nisula, Business Analyst, Magenta Advisory by BearingPoint

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Master’s Programme in Economics ordnas av Handelshögskolan och omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

  • Studier som ingår i programmet (84 sp) inklusive pro gradu (30 sp)
  • Valbara studier (36 sp)

Programmet är integrerat i Helsinki Graduate School of Economics. Det innebär att du också kan ta kurser i ekonomi vid följande institutioner: Ekonomienheterna vid

Helsingfors Universitet, Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan och Wider Institute, el. United Nations University World Institute for Development Economics Research.

De studerande har möjlighet att fullgöra biämnesstudierna (24 sp) i en av Handelshögskolans officiella partner för utbytesprogram.

Master's Programme in Economics

Inriktningsalternativ

Programmet har tre huvudämnen:

Economics

Huvudämnet i nationalekonomi erbjuder studerande en djup förståelse i modern nationalekonomi och dess fenomen. Huvudämnets flexibla struktur möjliggör individuell studieplanering, som kombinerar specialiserade ämneskurser med analytiska och kvantitativa studier, som förbereder för krävande analytiska arbetsuppgifter. Huvudämnet förbereder för en karriär både inom den privata och den kommunala sektorn.

Research Master in Economics

Research Master huvudämnets mål är att ge studerande en djup förståelse för ekonomisk analys. Huvudämnet representerar framstående vetenskapligt kunnande inom branschen och ger förutsättningar för att arbeta med krävande expertuppdrag inom forskning, administration och affärslivet. Huvudämnets tekniska natur ger en bra grund för doktorandstudier, samt forskningsinriktade uppgifter i samhället.

Environmental and Energy Economics

Environmental and Energy Economics huvudämnet fokuserar på miljö- och energimarknaderna och -politiken. Huvudämnet erbjuder studerande möjligheten att arbeta mångsidigt både inom den kommunala och den privata sektorn.

Internationell verksamhet

Professorerna i ekonomi vid Aalto-universitetet är internationellt erkända forskare som har arbetat vid några av de bästa universiteten i världen. Studerandena i ekonomi kommer att skaffa sig en internationellt erkänd utbildning och kunskaper som bildar en stabil grund för internationell karriär eller fortsatt akademiskt arbete vid ledande internationella universitet. Som en del av studierna har de studerande chansen att tillbringa en termin utomlands vid ett av Aaltos partneruniversitet världen runt.

Aalto-universitetet har internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

De som utexamineras i ekonomi  är utbildade för att åta sig befattningar som kräver bred ekonomisk sakkunskap och starka analytiska kunskaper antingen det gäller att skapa en akademisk karriär, i privata eller offentliga sektorn eller i ett nationellt eller internationellt sammanhang. Titlar för första anställningar sträcker sig från analytiker, konsulter, rådgivare till beslutsfattare och forskare.

Aalto Universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär, utgör Master’s programme in Economics en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Handelshögskolan. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för ekonomis sidor: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-ekonomi

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.-

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Economics are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Bekanta dig med oss!

School of Business students sitting

School of Business alumni stories

Here you can find School of Business alumni stories. Our alumni share their professional journeys and give advice and tips regarding working life. The stories have been sorted based on the alumni's majors. The newest publications are placed first in the major groups.

School of Business
School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi ger en mångfacetterad insyn i ekonomins mekanismer och den miljö som företag drivs i.

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected] / [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: