Opiskelu ja ohjelmat

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on Suomen johtava kauppakorkeakoulu. Mahdollistamme opiskelijoillemme syvällisen oppimiskokemuksen kansainvälisessä ja monialaisessa ympäristössä.

Kuva näyttää opiskelijoita ryhmätöissä

Opiskelijanamme pääset ratkomaan tosielämän haasteita ja opiskelemaan huipputason kauppatieteiden professorien ohjaamana. Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus ja yrityssuhteet takaavat koulutuksen, jossa teoreettiset opinnot yhdistyvät liike-elämässä tarvittaviin taitoihin.

Tuemme opiskelijoidemme kehitystä tulevaisuuden arvostetuiksi asiantuntijoiksi, innovatiivisiksi yrittäjiksi ja vastuullisiksi liike-elämän johtajiksi. Valmistuttuasi sinulla on tutkinto, jota arvostetaan työelämässä.

Tarjoamme kauppatieteen alan kandidaatti-, maisteri-, lisensiaatti- ja tohtorikoulutusta. 

aalto_biz_student_groupwork_05_2013-2517_jpg.jpg

Kandidaattikoulutuksen hakukohteet

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa kolme kandidaattitason ohjelmaa. 

Opiskelemaan Aaltoon – ohjelmat

Lisätietoa englanninkielisistä kandidaattiohjelmista

Bachelor's Programme in Economics

Bachelor’s Program in Economics -kandidaattiohjelma on suunnattu analyyttisille opiskelijoille, joita kiinnostavat monitahoiset haasteet, kuten ilmastonmuutos, globaali epätasa-arvo ja taloudellinen epävakaus. Etsimme analyyttisia ja älyllisistä haasteista kiinnostuneita opiskelijoita, jotka haluavat ymmärtää, miten yhteiskunnat toimivat. Tarjoamme huipputason koulutuksen, jossa yhdistyy analyyttinen ajattelu ja laskenta- ja tietojenkäsittelytaidot. Nämä taidot ovat kysyttyjä työmarkkinoilla ja mahdollistavat monenlaisia uravalintoja.

Economics-kandidaattiohjelma

International Business -kandidaattiohjelma, Mikkelin kampus

International Business -kandidaattiohjelma (BScBA) tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista osaamista ja kykyä rakentaa, kehittää ja johtaa yrityksiä kansainvälisellä asenteella. Kansainvälisesti suuntautunut kauppatieteiden kandidaatin tutkinto liiketoiminnan alalta avaa monenlaisia yksityisen ja julkisen sektorin uramahdollisuuksia aloilla ympäri maailman. Jos siis tavoitteenasi on kansainvälinen tulevaisuus - esimerkiksi opiskelu tai työskentely ulkomailla - International Business -kandidaattiohjelma on juuri sinua varten.

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella järjestetyn ohjelman aikana liityt globaalisti suuntautuneiden ja kunnianhimoisten suomalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden muodostamaan tiiviiseen ja kansainväliseen yhteisöön. Suoritettuasi intensiiviset kandidaattiopinnot, joihin sisältyy lukukausi ulkomailla jossakin ohjelman lukuisista huipputason kumppaniyliopistoista eri puolilla maailmaa, saat automaattisesti oikeuden jatkaa opintojasi yhdessä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen maisteriohjelmista.

Aalto University International Business -kandidaattiohjelma.jpg

Hae kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin

Tutustu eri koulutusalojemme hakuprosesseihin valitsemalla itsellesi ensin sopiva koulutusala ja sen jälkeen oikea tutkintotaso. Kandidaatintutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka edeltää maisterivaiheen opintoja. Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulutkinto.

Directing
Learning hub

Maisterikoulutuksen hakukohteet

Kauppakorkeakoulu tarjoaa yhdeksän maisteritason ohjelmaa, joista yhden opetus toteutetaan suomeksi ja muut englanniksi. Lisäksi Kauppakorkeakoulu osallistuu kahteen poikkitieteelliseen maisteritason ohjelmaan muiden Aallon koulujen kanssa.

Kauppakorkeakoulun englanninkieliset maisteriohjelmat

Opiskelemaan Aaltoon – ohjelmat

 

Lisätietoa englanninkielisistä maisteriohjelmista

Master's Programme in Accounting

Accounting-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet tuottaa taloudellista ja ei-taloudellista tietoa ja hyödyntää sitä yritysten johtamisessa ja hallinnassa. Laskentatoimi – oli kyse sitten johdon tai rahoittajien laskentatoimesta – on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen toiminnassa ja elintärkeä osa yritysten suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Accounting-ohjelmasta valmistuneilla on korvaamattoman arvokasta ja erittäin yleismaailmallista osaamista, jonka avulla he menestyvät erilaisissa organisaatioissa kaikilla teollisuuden aloilla ympäri maailman.

school of business Accounting

Master's Programme in Creative Sustainability - MSc in Economics and Business Administration

Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet edistää kestävää kehitystä liiketoiminnan avulla. Erilaisista taustoista tulevat opiskelijamme ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön suuria haasteita luovien ratkaisujen ja käytännönläheisten työskentelytapojen avulla ja yhteiseen arvopohjaan nojautuen. Valmistuessaan he soveltuvat johtotehtäviin, joissa vaaditaan liiketoimintaosaamista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (engl. Sustainable Development Goals, SDG).

School of Business Creative Sustainability

Master's Programme in Entrepreneurship and Innovation Management

Entrepreneurship and Innovation Management (EIM) maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille opintojen kautta yrittäjähenkisen ajattelutavan ja yrittäjyystaidot, jotka auttavat heitä luomaan uusia yrityksiä tai uudistamaan nykyisiä yrityksiä innovaatioiden avulla. Liiketoimintaan, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää luovia ideoita sekä vankkaa ymmärrystä asiakkaiden ja markkinoiden kehityksestä. Ohjelman oppimiskokemuksessa teoria ja käytäntö linkittyvät vahvasti toisiinsa, minkä ansiosta opiskelijat saavat valmiudet yrittäjyyteen aina startup-yritysten perustamisesta ja kasvattamisesta minkä tahansa organisaation innovoinnin johtamiseen. Opiskelijat pääsevät käynnistämään uransa jo varhaisessa vaiheessa, sillä heidät kutsutaan mukaan Aalto-yliopiston tunnettuun yrittäjäyhteisöön ja opiskelijavetoisiin aloitteisiin, kuten Aaltoesiin, Slushiin ja Junctioniin.

School of Business Entrepreneurship and Innovation Management

Master's Programme in Economics

Economics-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet jäsentää ja ymmärtää maailmaa syvällisen taloustieteellisen osaamisen, vankkojen analyyttisten taitojen sekä laskenta- ja tietojenkäsittelytaitojen avulla. Ohjelma on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monimutkaisista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta ja innovoinnista, ja jotka haluavat ratkaista nämä haasteet analyyttisesti. Opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella Aalto-yliopiston, Hankenin kauppakorkeakoulun ja Helsingin yliopiston muodostamassa Helsinki Graduate School of Economicsissa, jonka tavoitteena on kouluttaa maailmanluokan taloustieteilijöiden uusi sukupolvi.

School of Business Economics

Master's Programme in Finance

Finance-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä erilaisissa johtotehtävissä ja ylimmässä johdossa maailman huippuyrityksissä, kuten valikoivimmissa investointipankeissa ja johdon konsultointiin erikoistuneissa yrityksissä. Ohjelmaan valitut opiskelijat ovat akateemisesti hyvin kyvykkäitä, motivoituneita ja kunnianhimoisia, minkä vuoksi kansainväliset työnantajat ovat erittäin kiinnostuneita Finance-maisteriohjelmasta valmistuneista lahjakkaista työntekijöistä. Ohjelmasta valmistuneiden kriittinen ja tieteellinen ajattelutapa yhdistettynä erinomaisiin analyyttisiin taitoihin auttaa ratkaisemaan eri alojen globaaleja liiketoimintaongelmia sekä strategisesta että käytännöllisestä näkökulmasta.

School of Business Finance

Master's Programme in Global Management (including CEMS MIM)

Global Management (GM)/CEMS -maisteriohjelma soveltuu määrätietoisille opiskelijoille, jotka haluavat saada valmiudet päästä vaikutusvaltaiseen asemaan kansainvälisissä organisaatioissa. Ohjelmaan valituille opiskelijoille kehittyy globaali maailmankatsomus ja hyvät johtajuustaidot, kun he osana omistautunutta opiskelijayhteisöä tekevät tiivistä yhteistyötä CEMS-yrityskumppaneiden kanssa ja opiskelevat lisäksi yhden lukukauden ajan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Ohjelmasta valmistuvista opiskelijoista tulee aidosti globaalin CEMS-verkoston elinikäisiä jäseniä. Verkostossa on 14 400 alumnia, jotka edustavat 108 kansallisuutta ja johtavat maailmaa yli 75 maassa.

CEMS students in Helsinki

Master's Programme in Information and Service Management

Information and Service Management-maisteriohjelma on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun teknisesti edistynein ohjelma. ISM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan digitaalisen aikakauden tulevia johtajia, joissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla johtajuuden, liiketoiminnan ja tekniikan osaaminen. ISM-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille syvällisen asiantuntemuksen datavetoisten yritysten kehittämisestä, hallinnoinnista ja johtamisesta, minkä ansiosta ohjelmasta valmistuneet ovat hyvin kysyttyjä työmarkkinoilla.

School of Business Infomation and Service Management

Master's Programme in International Design Business Management - MSc in Economics and Business Administration

IDBM-maisteriohjelma on uraauurtava ja tunnettu koulutusohjelma, joka on malliesimerkki Aalto-yliopiston visiosta, sillä se yhdistää muotoilun ja tekniikan globaalin liiketoiminnan kehittämiseen. IDBM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan seuraavan sukupolven luovia ammattilaisia monialaisen tiimityön ja alan merkittävien kumppaneidemme tarjoamien todellisten liiketoimintahaasteiden avulla. Ainutlaatuinen IDBM-maisteriohjelma on tarjolla kaikissa kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa, minkä ansiosta ohjelmassa voi suorittaa joko kauppatieteiden, taiteen tai tekniikan maisterin tutkinnon.

Aalto University IDBM master's programme students explaining a concept to a spectator

Master's Programme in International Design Business Management - MSc in Economics and Business Administration

IDBM-maisteriohjelma on uraauurtava ja tunnettu koulutusohjelma, joka on malliesimerkki Aalto-yliopiston visiosta, sillä se yhdistää muotoilun ja tekniikan globaalin liiketoiminnan kehittämiseen. IDBM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan seuraavan sukupolven luovia ammattilaisia monialaisen tiimityön ja alan merkittävien kumppaneidemme tarjoamien todellisten liiketoimintahaasteiden avulla. Ainutlaatuinen IDBM-maisteriohjelma on tarjolla kaikissa kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa, minkä ansiosta ohjelmassa voi suorittaa joko kauppatieteiden, taiteen tai tekniikan maisterin tutkinnon.

Aalto University IDBM master's programme students explaining a concept to a spectator

Master's Programme in Management and International Business

Management and International Business maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä globaaleissa organisaatioissa. MIB-maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat opintojen aikana kokonaisvaltaisen lähestymistavan maailmanlaajuisiin liiketoimintahaasteisiin ja tulevilta johtajilta vaadittavat taidot ja tiedot. Opiskelijoilla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Queenslandin tai Etelä-Carolinan yliopistossa. Ohjelmassa koulutetaan avoimia ja päteviä ammattilaisia, joilla on analyyttiset, käsitteelliset, viestinnälliset ja kulttuuriset taidot, joita tarvitaan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä menestymistä varten.

School of Business Management and International Business

Master's Programme in Marketing

Organisaatiot etsivät nykyään lahjakkaita työntekijöitä, jotka ymmärtävät, miten digitalisaation, globalisaation ja kiertotalouden kaltaiset globaalit kehityssuuntaukset vaikuttavat organisaatioiden ydinliiketoimintaan, strategiaan ja brändiin. Marketing-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet kohdata nämä haasteet ja tarjoaa heille taidot ja tietämyksen globaalien markkina- ja asiakasstrategioiden edistämiseksi. Sen ansiosta Marketing-maisteriohjelmasta valmistuneet osaavat hyödyntää asiakas- ja markkinanäkökulmia globaaleilla markkinoilla kilpailevien yritysten strategisessa päätöksenteossa.

School of Business Marketing

Hae maisterikoulutuksiin

Aalto-yliopistossa järjestetään useita eri opiskelijavalintoja. Eri valinnoissa on erilaiset aikataulut, valintaperusteet ja ohjeet. Tältä sivulta löydät ohjeet maisterihakuun 2020.

Real Estate Economics
Photo shows School of Business students.

CEMS MIM Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on maailman johtavien kauppakorkeakoulujen ja suuryritysten muodostamaan CEMS-yhteisön jäsen (the Global Alliance in Management Education). Yhteisössä on 31 jäsenyliopistoa ja lähes 80 kansainvälistä yritysjäsentä. CEMS-yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa arvostetun eurooppalaisen yhteistutkinnon CEMS MIM (Master's in International Management).

Aalto-yliopiston opiskelijat voivat hakea yksivuotiseen englanninkieliseen CEMS MIM-ohjelmaan. 

Lue lisää hakemisesta. 

Listätietoa CEMS MIM -ohjelmasta

CEMS MIM in Aalto University

CEMS is a global alliance of academic and corporate institutions dedicated to educating and preparing future generations of international business leaders.

CEMS Graduation 2018_Photo: CEMS official

Application to one-year CEMS MIM

CEMS Master's in International Management (MIM) is a one-year programme open for Aalto students that includes an exchange semester at another CEMS university, CEMS courses, an extensive business project, an international internship, and seminars familiarising the students with skills required in working life.

CEMS_MIM_Photo: Henrik Eikefjord

Summer courses

Information Technology Program (ITP)

Aalto University Information Technology Program (ITP) brings students together from diverse backgrounds and all around the world to solve digital business problems. ITP enables students to combine business, design and technological perspectives, making it an ever-changing and valuable education module. ITP prepares students for a future of data-driven and evidence-based decision making in the digital economy.

Information Technology Program (ITP)

Digital Business Master Class

Digital Business Master Class is a project-based course with a focus on digital technologies as tools for building businesses.

Digital Business Master Class (DBMC)
Kuva: Unto Rautio

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin.

Lue lisää valmistuneiden sijoittumisesta työelämään

school of business learning hub

Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskella tutkimukseen keskittyvässä huipputason kauppakorkeakoulussa tutkimusalojen johtavien professoreiden ohjauksessa.

Kauppatieteiden tohtoriohjelma Aalto-yliopistossa

Aalto University Executive Education

Executive education

Aalto University Executive Education (Aalto EE) tarjoaa inspiroivia ja korkealaatuisia liikkeenjohdon valmennus- ja kehittämispalveluita globaalisti. Tarjonta sisältää asiakaskohtaiset ratkaisut, MBA- ja DBA-ohjelmat sekä avoimet johdon ohjelmat.

MBA Aalto EES:ssä

 

international

Kansainväliset kumppanuudet

Kansainvälisyys ja globaalit kumppanuudet ovat tärkeä osa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimusta ja opetusta. Teemme yhteistyötä maailman arvostetuimpien yliopistojen ja kauppakorkeakoulujen kanssa.

Yhteistyöyliopistot lähes 40 maassa

 

Kauppakorkeakoulun oppimispalvelut

Kauppakorkeakoulun oppimispalvelujen henkilöstö vastuualueittain ja tiimeittäin.

Read more
Photo: Aalto University / Aino Huovio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu