Utbildningsutbud

Bachelor's Programme in International Business, campus S:t Michel

Bachelor’s Programme in International Business (BScBA) ger studerande omfattande kunskaper och färdigheter att bygga upp, utveckla och leda företag med globala ambitioner. En kandidatexamen i företagsekonomi med internationellt fokus ger ett antal olika karriärmöjligheter inom den privata och den offentliga sektorn, i olika branscher och på flera kontinenter. Om du alltså på sätt eller annat vill ha en global framtid (exempelvis studera eller arbeta utomlands) ska du välja Bachelor’s Programme in International Business.

Programmet arrangeras på Aalto-universitetets campus i S:t Michel där du blir del av en sammansvetsad, internationell grupp med globalt tänkande och ambitiösa finska och utländska studerande. När du slutfört dina intensiva studier på kandidatnivå, och tillbringat en av terminerna utomlands vid ett av de toppuniversitet som programmet samarbetar med har du garanterad studierätt på ett av Master’s programmen vid Aalto-universitetets campus i Otnäs.
Bachelor's Program in International Business, Aalto University

Examen:

Ekonomie kandidat + magister

Ansökningsperiod:

7.1.2021 – 20.1.2021

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Admission to the Bachelor's Programme in International Business, Bachelor (Mikkeli) and Master (Otaniemi) of Science in Economics and Business Administration (3 yrs + 2 yrs)

Varför är studier av International Business på S:t Michel Campus unika?

BScBA Programme alumnus Vesa Sironen

"Det moderna arbetslivet har blivit mer och mer hektiskt och man måste hålla jämna steg med denna förändring. I IB-kandidatprogrammet i S:t Michel lär du dig att genomföra projekt snabbt med bra resultat."

Vesa Sironen, Chairperson, Gapps

BScBA alumna Sari Barndik

"Under min studietid i S:t Michel har jag inte bara utvecklat mina internationella färdigheter och språkkunskaper utan också fått grundläggande insikter i olika affärsområden. Detta unika program ger studerande en utgångspunkt för att fortsätta sina studier inom olika områden och för en internationell karriär."

Sari Barndik, Channel Manager, Sinebrychoff

BScBA alumnus Roope Heinilä

”Programmets tyngdpunkt på internationalisering samt utveckling av färdigheter i grupparbete och i att tala inför publik var särskilt viktigt för mig. Dessa färdigheter har visat sig vara användbara i min karriär och hjälpt mig att lyckas i en global affärsmiljö.”

Roope Heinilä, Co-Founder, CEO, Smarp

BScBA alumnus Ali Jahangiri performing in Savoy 2018

"Jag arbetar inom mediebranschen som ståuppkomiker. Aalto-universitetets IB-kandidatprogram i S:t Michel gav mig modet att bli entreprenör samt ett brett nätverk av partnerskap som stöder mig i min karriär."

Ali Jahangiri, ståuppkomiker

BScBA Mikkeli professor Paurav Shukla

"IB-kandidatprogrammet i S:t Michel är en unik upplevelse. De bästa föreläsarna från hela världen undervisar i programmet – detta finns inte på något annat universitet."

Paurav Shukla, Professor of Marketing, Southampton Business School

Studiemål

I dag är världen mindre än någonsin. För de bästa företagen har det blivit en ny standard att vara globalt inriktade. Det kräver omfattande internationella företagskunskaper och färdigheter av företagens anställda. För att trygga att du uppfyller de kraven förser Bachelor’s Programme in International Business sina studerande med:

 • Internationell kompetens. Djupgående förståelse för den internationella företagsvärlden och starka färdigheter i mångkulturellt teamarbete, kommunikation och språkkunskaper som stöd för framtiden.
 • Kunskaper om företagsvärlden. Vittgående kunskaper om de centrala elementen för företagande såsom redovisning, nationalekonomi, finansiering, informationssystem, förvaltning och marknadsföring.
 • Redskap för problemlösning. God beredskap att tackla både taktiska och strategiska utmaningar tack vare den utexaminerades höga kapacitet för självständigt, vetenskapligt och analytiskt tänkande.
 • Kunskaper i ledarskap och kommunikation. Har utmärkta sociala färdigheter och vana att presentera sin syn på frågor för att få team att gå framåt både som den utsedda teamledaren och som en medlem av teamet.
 • Välformade kunskaper i projekthantering och teamarbete. Förmåga att leda projekt från idé och planering till prioritering och genomförande - under en specifik tidsram och med specifika förväntningar.
 • Ett stödnätverk. Har fått långvariga förhållanden och minnen med lokala och utländska studentkamrater, professorer och samarbetsföretag.

Studerande som har utexaminerats från programmet i internationell företagsekonomi har en stadig grund för arbete i en utmanande och internationell företagsmiljö överallt i världen.

 

Undervisningsspråket

Undervisninsspråket är engelska.

 

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 12 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

 

Möjligheter för fortsatta studier

Efter att ha utexaminerats från BScBA programmet kan studerande fortsätta med sina studier vid ett antal olika magisterprogram på campus i Otnäs. Antagningen sker utgående från de specifika kriterierna i olika program och de tidigare studier som avlagts i BSc studierna.

 

Studiernas uppbyggnad

Bachelor’s Programme in International Business i campus S:t Michel arrangeras av handelshögskolan och det omfattar sammanlagt 180 studiepoäng. Det treåriga programmet består av:

 • Obligatoriska grundstudier (60 sp)
 • Metodologistudier (12 sp)
 • Huvudämne i internationell företagsekonomi (42 sp)
 • Studier i språk och kommunikation (18 sp)
 • Biämnesstudier, avläggs utomlands (30 sp)
 • Valbara studier (18 sp)

 

Inlärningen är modulbaserad vilket ökar samspelet, intensiteten och fokuseringen:

 • Det akademiska året består av 15 moduler, också på sommaren.
 • 1 modul = 3 veckar, ett läromäne åt gången.
 • Studerande får 6 sp för de flesta modulerna. Lektionerna hålls tre timmar per dag, fem dagar i veckan, vilket med examen ger 45 närstudietimmar.
 • Studier kräver aktiv deltagande och närvaro.

 

Utbildningens innehåll

Studierna vid programmet Bachelor’s Programme in International Business är mycket aktiva och intensiva. Studierna är fördelade på tre veckor långa moduler, vilket gör att takten är snabb och fokuserad när man studerar et läroämne åt gången. De omväxlande undervisningsmetoderna innehåller bl.a. Interaktiva föreläsningar, grupparbeten, videopresentationer och företagsprojekt, men också självständiga och teoretiska akademiska studier. Olika inlärningsmetoder bidrar till att studieomgivningen är intressant, utmanande och motiverande.

Många representanter för företag och den offentliga sektorn, också alumni, är gästföreläsare på kurserna. Under många kurser kommer studerande att göra studiebesök och arbeta med företagsprojekt. Samarbetet företag sker också utanför föreläsningarna: på karriärdagar, företagsbesök och utflykter.

Kandidatprogrammet i S:t Michel koncentrerar sig på ett huvudämne: Internationell företagsekonomi. Den domänspecifika specialiseringen beror på vilka kurser du väljer. Oberoende av om du läser redovisning, nationalekonomi, finansiering, informationssystem, förvaltning eller marknadsföring är perspektivet dock alltid internationellt.

År 1

Studerande tar de kurser som krävs, studerar språk och avlägger studier i företagskommunikation.

År 2

Utöver obligatoriska kurser, har studerande möjlighet att välja sina valbara favoritkurser, exempelvis:

 • Brand Management
 • Corporate Finance
 • Social Media Analytics
 • Global Game Industry
 • Green Ventures
 • Tools for Data Analysis
 • Gender and Communication in the International Workplace

Studerande introduceras också till forskningsmetoder och därefter börjar de skriva sin kandidatavhandling. Målet med avhandlingen är att utveckla förmågan att utföra självständigt forskningsarbete inom internationell företagsekonomi. Capstone kurs sammanfattar det inlärda i ett omfattande paket som en översikt och repetition av de två studieåren och grundar sig på ett företagsstrategispel.

År 3

Studerande studerar utomlands och avlägger sitt biämne som en utbytestermin vid ett av programmets många samarbetsuniversitet runt om i världen. Kurserna kan väljas flexibelt utgående från vad du är intresserad av.

Om avhandlingen

 • Kandidatavhandlingen är ett formellt dokument som kräver både ett formellt förslag till avhandling och disputation vid ett kandidatseminarium (10 + 2 sp). Målet med avhandlingen är att utveckla förmågan att utföra självständigt forskningsarbete inom internationell företagsekonomi. Avsikten med processen är att utveckla kunskaper i hur man gör en forskningsplan, även hur det undersökta problemet ska begränsas, frågor och målsättningar. Avhandlingen ska innehålla en teoretisk referensram och en kritisk studie av litteraturen. Studerande ska använda lämpliga metoder för att inhämta relevanta data och tolka dem.

Efter avklarade kandidatstudier i S:t Michel har studerade den automatiska möjligheten att fortsätta vid ett magisterprogram vid Aalto-universitetets handelshögskola (vanligen inom det område som de redan har studerat). Följande magisterprogram erbjuds:

Livligt campus & studerandeliv

Aalto-universitetet, Handelshögskolan i S:t Michel finns på universitetsområdet i S:t Michel i hjärtat av södra Savolax, cirka 230 km från Helsingfors. Campuset ligger i centrum av S:t Michel, en tättbyggd, liten stad med nära till naturen. Campuset har utmärkta utrymmen för inlärning och en uppmuntrande anda för intressanta möten mellan studerande, professorer och anställda.

Eftersom gemenskapen är relativt liten och studierna intensiva byggs en stark gemenskap upp som kan vara livslång. Det finns ett stort antal klubbar och föreningar inom kultur, sport och andra hobbyer som garanterar att alla har något att göra utanför studierna. Du kan exempelvis gå med i BaBa’s Kitchen, en klubb för internationell matlagning eller sportklubben SkiBBA. Samarbetet mellan studerande i S:t Michel och Otnäs är aktivt och kontakterna mellan Probba (studentkåren för ekonomistuderande i S:t Michel), KY (studentkåren för ekonomistuderande i Otnäs) och AYY (Studentkåren vid Aalto-universitetet) tryggar att Aalto andan finns också i S:t Michel. När du flyttar till Otnäs för att avlägga ditt magisterprogram har du redan vänner och andra kontakter där.

 

Internationella möjligheter

Aalto-universitetet är internationellt av naturen och förutom de internationella studenter som avlägger en examen tar campus i S:t Michel årligen emot cirka 70 utbytesstuderande. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Programmets administratörer, aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Många professorer kommer också från utlandet. Varje år anställs 60 - 70 professorer från olika delar av världen för att undervisa på Aalto-universitetets campus i S:t Michel. De framstående och internationellt ansedda lärarna hör till de bästa inom sitt område och kommer från några av de mest välkända universiteten i världen, vilket integrerar globalt konkurrenskraftig kunskap i undervisningen och uppgifterna.

En termin, vanligen den sista, tillbringar du utomlands vid ett av partneruniversiteten. Där avlägger studerande sina biämnesstudier inom ramen för BScBA examen. BSCBA programmet har över 50 partneruniversitet i många regioner runt om i världen. Samarbetet gäller inte enbart universiteten utan programmet samarbetar också med lokala och internationella företag, vilket ger studerande ytterligare internationella möjligheter.

 

Tvärvetenskapliga möjligheter

Bachelor’s Programme in International Business fokuserar starkt på ett brett och globalt perspektiv på hur företag fungerar, men tillåter en viss flexibilitet att välja något speciellt. Programmet innehåller valbara kurser med element från andra studieområden, exempelvis Global Supply Networks från produktionsekonomi, Green Ventures från hållbarhet och företagande, and the Business and Management of Digital Media production från konst. Utöver detta kan de 30 sp utomlands väljas fritt i enlighet med studerandes egna intressen.

När BSc har utexaminerats och flyttar över till magisterprogrammet i Otnäs kan de utnyttja campusets tvärvetenskapliga möjligheter. Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser på hela universitetet samlar studeranden från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

 

Karriärmöjligheter

De flesta utexaminerade studenter utnyttjar sin automatiska rättighet att studera på ett av magisterprogrammen på Aalto-universitetets handelshögskola på Otnäs campus. Efter kandidatexamen är studerande också fullt utrustade för den globala arbetsmarknaden. Avlagd examen erbjuder en stor mängd olika alternativ för framtida internationella karriärer både i Finland och utomlands. Programmets alumni arbetar internationellt med många olika yrken, som chefer, experter, konsulter, inom marknadsföring, finansiering, handel, teknologi eller som företagare.

För att underlätta övergången från skolan till arbetslivet bjuder programmet in många representanter för företag och den offentliga sektorn som gästföreläsare på kurserna. Campuset i S:t Michel har nära kontakt med alumni och det här är en av de främsta kanalerna för anställning för nyutexaminerade.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto, som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör vilket magistersprogram som helst på Aalto en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Ansökning

Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2021 (antagningsgrupp I – III) pågår från 7 januari till 20 januari 2021. Ansökningstiden för öppna universitetsleden pågår från 17 mars till 31 mars 2021. Ansökningstiden för överflyttande studerande pågår från 3 maj till 17 maj 2021.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 7 jan. 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 20 jan. 2021 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 4 jun 2021 – Antagningsresultaten publiceras
 • 16 jul 2021 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

 

Inträdeskrav

In 2021, the Bachelor’s Programme in International Business will offer admission to 87 new students. 43 new students will be admitted in admission group I, 10 new students in admission group II and 29 new students in admission group III. In addition, 3 new students will be admitted on the basis of Aalto University Open University studies and 2 as transfer students.

Studerande som antas till programmet kommer att få rätt att studera för en examen i Master of Science degree in Economics and Business Administration på Aalto-universitetet, Handelshögskolan då de utexaminerats.

Det finns separata ansökningsförfaranden på Aalto-universitetet, Handelshögskolan för dem som ansöker om inträde via öppna universitetet och dem som vill byta till Aalto.

Ansökan till Bachelor’s Programme in International Business ska göras genom det gemensamma ansökningsförfarandet till universitet och högskolor i Finland  studieinfo.fi (på finska  opintopolku.fi).

Tidsschemat för antagningsprocessen och fullständiga antagningskriterier för 2021 finns här.

Poängtabellerna för antagningen år 2020 (antagningsgrupp I) publiceras här.

Språkkrav

Eftersom undervisningsspråket på BScBA programmet är engelska är det nödvändigt att deltagarna är förberedda på att förstå snabbt talad, idiomatisk engelska såsom den talas på föreläsningar och i gruppdiskussioner. Studerande förväntas också kunna läsa engelska utan problem och uttrycka sina tankar tydligt på engelska i både tal och skrift.

Kontakt

Aalto University School of Business
Bachelor's Programme in International Business
Campus S:t Michel

Lönnrotinkatu 5
50100 S:t Michel, Finland

Telefon +358 (0)50 4389837
E-post: [email protected]

 

Aalto Campus S:t Michel WhatsApp

För frågor som gäller specifika program kan du kontakta oss på WhatsApp.

 

Aalto Campus S:t Michel FAQ

Du hittar svar på vissa av de vanligaste frågorna här.

 

Följa oss

Facebook @BScBAMikkeli
Instagram @aaltomikkeli

Check out our social media channels and find more interesting content

Lära känna oss

Här kan du hitta intressanta och inspirerande berättelser om programmet.

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Otaniemi_Summer

Gästföreläsare Dale Fodness: ”Aaltos kandidatprogram International Business ger studerande en utmärkt överblick av den globala affärsverksamheten.”

Professor Dale Fodness vid University of Dallas har redan under 29 års tid undervisat inom kandidatprogrammet International Business vid Aalto-universitetets enhet i S:t Michel. Under de senaste åren har Dale Fodness också varit strategikonsult inom den privata sektorn.

Professor Dale Fodness

School of Business alumni story: Mikael Lauharanta

School of Business, Mikkeli Campus alumnus Mikael Lauharanta appreciates the nature of studies in the BScBA Program: "It’s a fast paced program that prepares you well for the working life and all the challenges it might throw at you."

BScBA Program alumnus Mikael Lauharanta

The Bachelor’s Programme in International Business turned 30 years this year

The BBA Programme offered in Mikkeli was the first English-taught bachelor's level programme in the School of Business.

Student celebrating 30th anniversary of the Mikkeli campus

Trainee programs offer a good perspective for working life already during the studies

Flexibility and adaptability to change are good assets also in the trainees.

Both Liisa Antola and Henri Haasala really enjoyed their summer in the Inspired Trainee Program.

Students learnt new skills through simulation and games in the BScBA Program

Students could perceive various cause-and effect relationships in the business environment.

All teams received very high scores in the simulation, but the team Wolves of Wall Street performed particularly well. The team members were Nam Ngo, Abdiaziz Mohamed Ali, Eerika Karhu, and Henri Haasala.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat