Utbildningsutbud

Bachelor's Programme in International Business, campus S:t Michel

Bachelor’s Programme in International Business (BScBA) ger studerande omfattande kunskaper och färdigheter att bygga upp, utveckla och leda företag med globala ambitioner. En kandidatexamen i företagsekonomi med internationellt fokus ger ett antal olika karriärmöjligheter inom den privata och den offentliga sektorn, i olika branscher och på flera kontinenter. Om du alltså på sätt eller annat vill ha en global framtid (exempelvis studera eller arbeta utomlands) ska du välja Bachelor’s Programme in International Business.

Programmet arrangeras på Aalto-universitetets campus i S:t Michel där du blir del av en sammansvetsad, internationell grupp med globalt tänkande och ambitiösa finska och utländska studerande. När du slutfört dina intensiva studier på kandidatnivå, och tillbringat en av terminerna utomlands vid ett av de toppuniversitet som programmet samarbetar med har du garanterad studierätt på ett av Master’s programmen vid Aalto-universitetets campus i Otnäs.
Bachelor's Program in International Business, Aalto University

Examen:

Ekonomie kandidat + magister

Ansökningsperiod:

8.1.2020 – 22.1.2020

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

Läsårsavgifter och stipendier

Varför är studier av International Business på S:t Michel Campus unika?

BScBA Mikkeli alumnus Ali Jahangiri performing in Savoy 2018

"Jag arbetar inom mediebranschen som ståuppkomiker. Aalto-universitetets IB-kandidatprogram i S:t Michel gav mig modet att bli entreprenör samt ett brett nätverk av partnerskap som stöder mig i min karriär."

Ali Jahangiri, ståuppkomiker

BScBA Mikkeli alumnus Moona Kärkkäinen

"Det jag saknar och uppskattar mest är de människor jag träffade och studentgemenskapen. 'Mikkeli spirit' - en verkligt oöverträffad upplevelse!"

Moona Kärkkäinen, Sales Manager, Alma Talent

BScBA Mikkeli alumnus Sebastian Walker

"Den snabba studietakten i IB-programmet i S:t Michel och tyngdpunkten på samarbete gjorde att övergången till arbetslivet var enkel. Det breda innehållet i studierna och mångfalden av föreläsare lade en solid grund för min framtida karriär."

Sebastian Walker, Financial Solutions Manager, Cisco (Stockholm)

BScBA Mikkeli alumnus Yelena Ivanova

"De kunskaper och färdigheter som jag fick i IB-programmet i S:t Michel stöder mig i mitt dagliga arbete – särskilt när det kommer till teamarbete, att hålla presentationer och att arbeta i en internationell miljö."

Yelena Ivanova, Business Developer, Scania

BScBA Mikkeli professor Paurav Shukla

"IB-kandidatprogrammet i S:t Michel är en unik upplevelse. De bästa föreläsarna från hela världen undervisar i programmet – detta finns inte på något annat universitet."

Paurav Shukla, Professor of Marketing, Southampton Business School

Studiemål

I dag är världen mindre än någonsin. För de bästa företagen har det blivit en ny standard att vara globalt inriktade. Det kräver omfattande internationella företagskunskaper och färdigheter av företagens anställda. För att trygga att du uppfyller de kraven förser Bachelor’s Programme in International Business sina studerande med:

 • Internationell kompetens. Djupgående förståelse för den internationella företagsvärlden och starka färdigheter i mångkulturellt teamarbete, kommunikation och språkkunskaper som stöd för framtiden.
 • Kunskaper om företagsvärlden. Vittgående kunskaper om de centrala elementen för företagande såsom redovisning, nationalekonomi, finansiering, informationssystem, förvaltning och marknadsföring.
 • Redskap för problemlösning. God beredskap att tackla både taktiska och strategiska utmaningar tack vare den utexaminerades höga kapacitet för självständigt, vetenskapligt och analytiskt tänkande.
 • Kunskaper i ledarskap och kommunikation. Har utmärkta sociala färdigheter och vana att presentera sin syn på frågor för att få team att gå framåt både som den utsedda teamledaren och som en medlem av teamet.
 • Välformade kunskaper i projekthantering och teamarbete. Förmåga att leda projekt från idé och planering till prioritering och genomförande - under en specifik tidsram och med specifika förväntningar.
 • Ett stödnätverk. Har fått långvariga förhållanden och minnen med lokala och utländska vänner, professorer och samarbetsföretag.

Studerande som har utexaminerats från programmet i internationell företagsekonomi har en stadig grund för arbete i en utmanande och internationell företagsmiljö överallt i världen.

 

Undervisningsspråket

Undervisninsspråket är engelska.

 

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 12 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Möjligheter för fortsatta studier

Efter att ha utexaminerats från BScBA programmet kan studerande fortsätta med sina studier vid ett antal olika magisterprogram på campus i Otnäs. Antagningen sker utgående från de specifika kriterierna i olika program och de tidigare studier som avlagts i BSc studierna.

 

Studiernas uppbyggnad

Bachelor’s Programme in International Business i campus S:t Michel arrangeras av handelshögskolan och det omfattar sammanlagt 180 studiepoäng. Det treåriga programmet består av:

 • Obligatoriska grundstudier (60 sp)
 • Metodologistudier (12 sp)
 • Huvudämne i internationell företagsekonomi (42 sp)
 • Studier i språk och kommunikation (18 sp)
 • Biämnesstudier, avläggs utomlands (30 sp)
 • Valbara studier (18 sp)

 

Inlärningen är modulbaserad vilket ökar samspelet, intensiteten och fokuseringen:

 • Det akademiska året består av kurser som arrangeras som 15 tre veckor långa moduler, också på sommaren.
 • Studerande får 6 sp för de flesta modulerna. Lektionerna hålls tre timmar per dag, fem dagar i veckan, vilket med examen ger 45 närstudietimmar.
 • Studier kräver aktiv deltagande och närvaro.

 

Utbildningens innehåll

Studierna vid programmet Bachelor’s Programme in International Business är mycket aktiva och intensiva. Studierna är fördelade på tre veckor långa moduler, vilket gör att takten är snabb och fokuserad. De omväxlande undervisningsmetoderna innehåller bl.a. Interaktiva föreläsningar, grupparbeten, videopresentationer och företagsprojekt, men också självständiga och teoretiska akademiska studier. Olika inlärningsmetoder bidrar till att studieomgivningen är intressant, utmanande och motiverande.

Många representanter för företag och den offentliga sektorn, också alumni, är gästföreläsare på kurserna. Under många kurser kommer studerande att göra studiebesök och arbeta med företagsprojekt. Samarbetet med lokala och internationella företag sker också utanför föreläsningarna: på karriärdagar, företagsbesök och utflykter.

Kandidatprogrammet i S:t Michel koncentrerar sig på ett huvudämne: Internationell företagsekonomi. Den domänspecifika specialiseringen beror på vilka kurser du väljer. Oberoende av om du läser redovisning, nationalekonomi, finansiering, informationssystem, förvaltning eller marknadsföring är perspektivet dock alltid internationellt.

År 1

Studerande tar de kurser som krävs, studerar språk och avlägger studier i företagskommunikation.

År 2

Utöver obligatoriska kurser, har studerande möjlighet att välja sina valbara favoritkurser, exempelvis:

 • Brand Management
 • Corporate Finance
 • Social Media Analytics
 • Global Game Industry
 • Green Ventures
 • Tools for Data Analysis
 • Gender and Communication in the International Workplace

Studerande introduceras också till forskningsmetoder och därefter börjar de skriva sin kandidatavhandling. Målet med avhandlingen är att utveckla förmågan att utföra självständigt forskningsarbete inom internationell företagsekonomi. Capstone kurs sammanfattar det inlärda i ett omfattande paket som en översikt och repetition av de två studieåren och grundar sig på ett företagsstrategispel.

År 3

Studerande studerar utomlands och avlägger sitt biämne som en utbytestermin vid ett av programmets många samarbetsuniversitet runt om i världen. Kurserna kan väljas flexibelt utgående från vad du är intresserad av.

Om avhandlingen

 • Kandidatavhandlingen är ett formellt dokument som kräver både ett formellt förslag till avhandling och disputation vid ett kandidatseminarium (10 + 2 sp). Målet med avhandlingen är att utveckla förmågan att utföra självständigt forskningsarbete inom internationell företagsekonomi. Avsikten med processen är att utveckla kunskaper i hur man gör en forskningsplan, även hur det undersökta problemet ska begränsas, frågor och målsättningar. Avhandlingen ska innehålla en teoretisk referensram och en kritisk studie av litteraturen. Studerande ska använda lämpliga metoder för att inhämta relevanta data och tolka dem.

Efter avklarade kandidatstudier i S:t Michel utnyttjar majoriteten av studerandena den automatiska möjligheten att fortsätta vid ett magisterprogram vid Aalto-universitetets handelshögskola (vanligen inom det område som de redan har studerat). Följande magisterprogram erbjuds:

Livligt campus & studerandeliv

Aalto-universitetet, Handelshögskolan i S:t Michel finns på universitetsområdet i S:t Michel i hjärtat av södra Savolax, cirka 230 km från Helsingfors. Campuset ligger i centrum av S:t Michel, en tättbyggd, liten stad med nära till naturen. Campuset har utmärkta utrymmen för inlärning och en uppmuntrande anda för intressanta möten mellan studerande, professorer och anställda.

Eftersom gemenskapen är relativt liten och studierna intensiva byggs en stark gemenskap upp som kan vara livslång. Det finns ett stort antal klubbar och föreningar inom kultur, sport och andra hobbyer som garanterar att alla har något att göra utanför studierna. Du kan exempelvis gå med i BaBa’s Kitchen, en klubb för internationell matlagning eller sportklubben SkiBBA. Samarbetet mellan studerande i S:t Michel och Otnäs är aktivt och kontakterna mellan Probba (studentkåren för ekonomistuderande i S:t Michel), KY (studentkåren för ekonomistuderande i Otnäs) och AYY (Studentkåren vid Aalto-universitetet) tryggar att Aalto andan finns också i S:t Michel. När du flyttar till Otnäs för att avlägga ditt magisterprogram har du redan vänner och andra kontakter där.

Internationella möjligheter

Aalto-universitetet är internationellt av naturen och förutom de internationella studenter som avlägger en examen tar campus i S:t Michel årligen emot cirka 70 utbytesstuderande. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Programmets administratörer, aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Många professorer kommer också från utlandet. Varje år anställs 60 - 70 professorer från olika delar av världen för att undervisa på Aalto-universitetets campus i S:t Michel. De framstående och internationellt ansedda lärarna hör till de bästa inom sitt område och kommer från några av de mest välkända universiteten i världen, vilket integrerar globalt konkurrenskraftig kunskap i undervisningen och uppgifterna.

En termin, vanligen den sista, tillbringar du utomlands vid ett av partneruniversiteten. Där avlägger studerande sina biämnesstudier inom ramen för BScBA examen. BSCBA programmet har över 50 partneruniversitet i många regioner runt om i världen. Samarbetet gäller inte enbart universiteten utan programmet samarbetar också med lokala och internationella företag, vilket ger studerande ytterligare internationella möjligheter.

 

Tvärvetenskapliga möjligheter

Bachelor’s Programme in International Business fokuserar starkt på ett brett och globalt perspektiv på hur företag fungerar, men tillåter en viss flexibilitet att välja något speciellt. Programmet innehåller valbara kurser med element från andra studieområden, exempelvis Global Supply Networks från produktionsekonomi, Green Ventures från hållbarhet och företagande, and the Business and Management of Digital Media production från konst. Utöver detta kan de 30 sp utomlands väljas fritt i enlighet med studerandes egna intressen.

När BSc har utexaminerats och flyttar över till magisterprogrammet i Otnäs kan de utnyttja campusets tvärvetenskapliga möjligheter. Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser på hela universitetet samlar studeranden från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

 

Karriärmöjligheter

De flesta utexaminerade studenter utnyttjar sin automatiska rättighet att studera på ett av magisterprogrammen på Aalto-universitetets handelshögskola på Otnäs campus. Efter kandidatexamen är studerande också fullt utrustade för den globala arbetsmarknaden. Avlagd examen erbjuder en stor mängd olika alternativ för framtida internationella karriärer både i Finland och utomlands. Programmets alumni arbetar internationellt med många olika yrken, som chefer, experter, konsulter, inom marknadsföring, finansiering, handel, teknologi eller som företagare.

För att underlätta övergången från skolan till arbetslivet bjuder programmet in många representanter för företag och den offentliga sektorn som gästföreläsare på kurserna. Campuset i S:t Michel har nära kontakt med alumni och det här är en av de främsta kanalerna för anställning för nyutexaminerade.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto, som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör vilket magistersprogram som helst på Aalto en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Chat with our students

Are you wondering what it is like to study at the Aalto University School of Business? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus? You can now chat directly with our Unibuddy student ambassadors. Unibuddies are current students who want to help prospective students by sharing their experiences as students at the Aalto University School of Business.

Chat with our students!
Picture of students sitting in front of the School of Business

Ansökning

Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2020 (antagningsgrupp I – III) pågår från 8 januari till 22 januari 2020. Ansökningstiden för öppna universitetsleden pågår från 18 mars till 1 april 2020. Ansökningstiden för överflyttande studerande pågår från 4 maj till 18 maj 2020.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 8 jan. 2020 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 22 jan. 2020 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 5 jun 2020 – Antagningsresultaten publiceras
 • 17 jul 2020 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Inträdeskrav

2020 kommer 82 nya examensstuderande att antas till Bachelor’s Programme in International Business at the Aalto University School of Business, Mikkeli Campus. Studerande som antas till programmet kommer att få rätt att studera för en examen i Master of Science degree in Economics and Business Administration på Aalto-universitetet, Handelshögskolan då de utexaminerats.

Utöver det här kan 3 nya studerande antas till BScBA programmet utgående från utförda studier vid öppna universitetet och 2 nya studerande antas genom byte från en annan institution med högskoleutbildning i Finland. Det finns separata ansökningsförfaranden på Aalto-universitetet, Handelshögskolan för dem som ansöker om inträde via öppna universitetet och dem som vill byta till Aalto.

Ansökan till Bachelor’s Programme in International Business ska göras genom det gemensamma ansökningsförfarandet till universitet och högskolor i Finland  studieinfo.fi (på finska  opintopolku.fi).

Tidsschemat för antagningsprocessen och fullständiga antagningskriterier för 2020 finns här.

Poängtabellerna för antagningen år 2020 (antagningsgrupp I) publiceras här.

Admission to the Bachelor's Programme in International Business, Bachelor (Mikkeli) and Master (Otaniemi) of Science in Economics and Business Administration (3 yrs + 2 yrs)

Språkkrav

Eftersom undervisningsspråket på BScBA programmet är engelska är det nödvändigt att deltagarna är förberedda på att förstå snabbt talad, idiomatisk engelska såsom den talas på föreläsningar och i gruppdiskussioner. Studerande förväntas också kunna läsa engelska utan problem och uttrycka sina tankar tydligt på engelska i både tal och skrift.

Kontakt

Aalto University School of Business
Bachelor's Programme in International Business
Campus S:t Michel

Lönnrotinkatu 5
50100 S:t Michel, Finland

Telefon +358 (0)50 4389837
E-post: [email protected]

 

Aalto Campus S:t Michel WhatsApp

För frågor som gäller specifika program kan du kontakta oss på WhatsApp.

 

Aalto Campus S:t Michel FAQ

Du hittar svar på vissa av de vanligaste frågorna här.

 

Följa oss

Facebook @BScBAMikkeli
Instagram @aaltomikkeli

Lära känna oss

Här kan du hitta intressanta och inspirerande berättelser om programmet.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto
Both Liisa Antola and Henri Haasala really enjoyed their summer in the Inspired Trainee Program.

Trainee programs offer a good perspective for working life already during the studies

Flexibility and adaptability to change are good assets also in the trainees.

News
All teams received very high scores in the simulation, but the team Wolves of Wall Street performed particularly well. The team members were Nam Ngo, Abdiaziz Mohamed Ali, Eerika Karhu, and Henri Haasala.

Students learnt new skills through simulation and games in the BScBA Program

Students could perceive various cause-and effect relationships in the business environment.

News
Ida Sten on the campus of Polytechnic University in Hong Kong

Studying on the Mikkeli Campus is fast-paced and multicultural

The application period for the Bachelor’s Degree Programme in International Business runs from the 8th to 27th of January 2016.

News
School of Business Alumni Ambassador Eero Nummela

Alumni Ambassador’s story: Eero Nummela

“Use the good opportunities to grow your networks during the studies”, advises our alumnus Eero Nummela. “Having a comprehensive and versatile network is an asset for an employee, but also the employers appreciate it.”

News
School of Business Alumni Ambassador Olli Copeland

Alumni Ambassador's story: Olli Copeland

The School of Business Alumni Ambassadors' youngest member, Olli Copeland urges everyone to make new connections and broaden one's network. "Especially being a part of student organizations is an excellent way to network", says Copeland.

News
Susanna Purhonen ja Tiina Hahto olivat Kauppiksella työharjoittelussa

Working at the School of Business alongside studies is independent and flexible

Initiative is needed in order to be able to succeed in the work.

News

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat