Utbildningsutbud

International Business, Bachelor (BScBA, Michel) and Master of Science (Otnäs) in Economics and Business Administration

Bachelor’s Programme in International Business (BScBA Programme) ger studerande omfattande kunskaper och färdigheter att bygga upp, utveckla och leda företag med globala ambitioner. En kandidatexamen i företagsekonomi med internationellt fokus ger ett antal olika karriärmöjligheter inom den privata och den offentliga sektorn, i olika branscher och på flera kontinenter. Om du alltså på sätt eller annat vill ha en global framtid (exempelvis studera eller arbeta utomlands) ska du välja Bachelor’s Programme in International Business.Programmet arrangeras på Aalto-universitetets campus i S:t Michel där du blir del av en sammansvetsad, internationell grupp med globalt tänkande och ambitiösa finska och utländska studerande. När du slutfört dina intensiva studier på kandidatnivå, och tillbringat en av terminerna utomlands vid ett av de toppuniversitet som programmet samarbetar med har du garanterad studierätt på ett av Master’s programmen vid Aalto-universitetets campus i Otnäs.
Students sitting by Mikkeli's Cathedral.

Examen:

Ekonomie kandidat + magister

Ansökningsperiod:

3.1.2024 – 17.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Admission to the Bachelor's Programme in International Business, Bachelor (Mikkeli) and Master (Otaniemi) of Science in Economics and Business Administration (3 yrs + 2 yrs)

Utbildningens beskrivning

I dag är världen mindre än någonsin. För de bästa företagen har det blivit en ny standard att vara globalt inriktade. Det kräver omfattande internationella företagskunskaper och färdigheter av företagens anställda. För att trygga att du uppfyller de kraven förser Bachelor’s Programme in International Business sina studerande med: 

 • Internationell kompetens. Djupgående förståelse för den internationella företagsvärlden och starka färdigheter i mångkulturellt teamarbete, kommunikation och språkkunskaper som stöd för framtiden. 
 • Kunskaper om företagsvärlden. Vittgående kunskaper om de centrala elementen för företagande såsom redovisning, nationalekonomi, finansiering, informationssystem, förvaltning och marknadsföring. 
 • Redskap för problemlösning. God beredskap att tackla både taktiska och strategiska utmaningar tack vare den utexaminerades höga kapacitet för självständigt, vetenskapligt och analytiskt tänkande. 
 • Kunskaper i ledarskap och kommunikation. Har utmärkta sociala färdigheter och vana att presentera sin syn på frågor för att få team att gå framåt både som den utsedda teamledaren och som en medlem av teamet. 
 • Välformade kunskaper i projekthantering och teamarbete. Förmåga att leda projekt från idé och planering till prioritering och genomförande - under en specifik tidsram och med specifika förväntningar. 
 • Ett stödnätverk. Har fått långvariga förhållanden och minnen med lokala och utländska vänner, professorer och samarbetsföretag. 

Studerande som har utexaminerats från programmet i internationell företagsekonomi har en stadig grund för arbete i en utmanande och internationell företagsmiljö överallt i världen. 

Aalto-universitetet, Handelshögskolan i S:t Michel finns på universitetsområdet i S:t Michel i hjärtat av södra Savolax, cirka 230 km från Helsingfors. Campuset ligger i centrum av S:t Michel, en tättbyggd, liten stad med nära till naturen. Campuset har utmärkta utrymmen för inlärning och en uppmuntrande anda för intressanta möten mellan studerande, professorer och anställda. Eftersom gemenskapen är relativt liten och studierna intensiva byggs en stark gemenskap upp som kan vara livslång. 

Undervisningsspråk

Eftersom undervisningsspråket på BScBA programmet är engelska är det nödvändigt att deltagarna är förberedda på att förstå snabbt talad, idiomatisk engelska såsom den talas på föreläsningar och i gruppdiskussioner. Studerande förväntas också kunna läsa engelska utan problem och uttrycka sina tankar tydligt på engelska i både tal och skrift.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet är 12 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Bachelor’s Programme in International Business i campus S:t Michel arrangeras av handelshögskolan och det omfattar sammanlagt 180 studiepoäng. Det treåriga programmet består av: 

 • Obligatoriska grundstudier (71 sp) 
 • Huvudämne i internationell företagsekonomi (52 sp), inklusive: kandidatavhandlingen och -seminarium (10 sp) 
 • Biämnesstudier, avläggs utomlands (30 sp) 
 • Studier i språk och kommunikation (15 sp) 
 • Valbara studier (12 sp) 

Inlärningen är modulbaserad vilket ökar samspelet, intensiteten och fokuseringen: 

 • Det akademiska året består av kurser som arrangeras som 15 tre veckor långa moduler, också på sommaren. 
 • Studerande får 6 sp för de flesta modulerna. 
 • Lektionerna hålls tre timmar per dag, fem dagar i veckan, vilket med examen ger 45 närstudietimmar. 
 • Studier kräver aktiv deltagande och närvaro. 

Utbildningens innehåll 

Studierna vid programmet Bachelor’s Programme in International Business är mycket aktiva och intensiva. Studierna är fördelade på tre veckor långa moduler, vilket gör att takten är snabb och fokuserad. De omväxlande undervisningsmetoderna innehåller bl.a. Interaktiva föreläsningar, grupparbeten, videopresentationer och företagsprojekt, men också självständiga och teoretiska akademiska studier. Olika inlärningsmetoder bidrar till att studieomgivningen är intressant, utmanande och motiverande. 

Många representanter för företag och den offentliga sektorn, också alumni, är gästföreläsare på kurserna. Under många kurser kommer studerande att göra studiebesök och arbeta med företagsprojekt. Samarbetet med lokala och internationella företag sker också utanför föreläsningarna: på karriärdagar, företagsbesök och utflykter. 

År 1: Studerande tar de kurser som krävs, studerar språk och avlägger studier i företagskommunikation.

År 2: Utöver obligatoriska kurser, har studerande möjlighet att välja sina valbara favoritkurser, exempelvis: 

 • Brand Management 
 • Corporate Finance 
 • Global Game Industry 
 • Green Ventures 
 • International Arts Management 
 • Social Media Analytics 
 • Tools for Data Analysis 

Studerande introduceras också till forskningsmetoder och därefter börjar de skriva sin kandidatavhandling. Målet med avhandlingen är att utveckla förmågan att utföra självständigt forskningsarbete inom internationell företagsekonomi. Avsikten med processen är att utveckla kunskaper i hur man gör en forskningsplan, även hur det undersökta problemet ska begränsas, frågor och målsättningar. Capstone kurs sammanfattar det inlärda i ett omfattande paket som en översikt och repetition av de två studieåren och grundar sig på ett företagsstrategispel. 

År 3: Studerande studerar utomlands och avlägger sitt biämne som en utbytestermin vid ett av programmets många samarbetsuniversitet runt om i världen. Kurserna kan väljas flexibelt utgående från vad du är intresserad av. 

Bachelor’s Program in International Business, Mikkeli

What makes studying International Business at the Mikkeli Campus unique?

  BScBA student Laura on a beautiful summer day

  'When the pace of studies is quick a, it is important to keep a positive mindset. There are many student events and other opportunities to spend time with friends and take your mind off schoolwork. ⁠My favourite part about studying here is to being part of such a welcoming and supportive community.'

  Laura, student of the BScBA Programme

  BScBA student Ly sitting on a park bench in autumn

  '"I am enjoying my study journey, learning and getting support from inspiring professors, mingling in an international class and working in many dynamic teams. While Aalto provides me with academic skills and knowledge, the Mikkeli community nurtures my mental health.'

  Ly, student of the BScBA Programme

  BScBA student Khai sitting by the lake

  'Business is my passion and I’ve always wanted to start a business myself, so studying here is a good start. The diversity of the BScBA Programme has given the opportunity to meet many people from all over the world, and I learned a lot not only from the professors but also from the students.'

  Khai, student of the BScBA Programme

  BScBA alumnus Niko Marjomaa

  'The Bachelor’s Programme in International Business prepares you for the real business world. Organizations are moving faster, transforming their cultures and changing the ways how they operate. People who are used to study in a programme where things move fast and you need to understand concepts quickly, tend to be more ready for today’s business, its changes and diversity. The assets you gain in this programme help transition to become specialized in almost any industry of your choosing.'

  Niko Marjomaa, Director, Ey-Parthenon – alumnus of the programme

  BScBA Program alumni Elina Lamponen

  'The programme teaches excellent presentation skills and self-confidence. The students coming from Mikkeli are more poised to speak in front of others. Having confidence in yourself and your work is an invaluable asset later in life, where most jobs require one to speak with self-assurance about their work, be it co-workers, superiors or VIP stakeholders.'

  Elina Lamponen, Financial Manager, U.S Embassy Helsinki- alumna of the programme

  BScBA Mikkeli professor Paurav Shukla

  'The Mikkeli BScBA Programme is an experience unlike any other. Students are taught by the best professors from around the world, which would not happen in any other university.'

  Paurav Shukla, Professor of Marketing, Southampton Business School

  Inriktningsalternativ

  Kandidatprogrammet i S:t Michel koncentrerar sig på ett huvudämne: Internationell företagsekonomi. Den domänspecifika specialiseringen beror på vilka kurser du väljer. Oberoende av om du läser redovisning, nationalekonomi, finansiering, informationssystem, förvaltning eller marknadsföring är perspektivet dock alltid internationellt. 

  Bachelor’s Programme in International Business fokuserar starkt på ett brett och globalt perspektiv på hur företag fungerar, men tillåter en viss flexibilitet att välja något speciellt. Programmet innehåller valbara kurser med element från andra studieområden, exempelvis, Green Ventures från hållbarhet och företagande, Digital Disruption från datavetenskap och artificiell intelligens, och International Arts Management från konst. Utöver detta kan de 30 sp utomlands väljas fritt i enlighet med studerandes egna intressen. 

  Internationell verksamhet

  Aalto-universitetet är internationellt av naturen och förutom de internationella studenter som avlägger en examen tar campus i S:t Michel årligen emot cirka 70 utbytesstuderande. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många slag av fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Programmets administratörer, aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland. 

  Många professorer kommer också från utlandet. Varje år anställs 60 - 70 professorer från olika delar av världen för att undervisa på Aalto-universitetets campus i S:t Michel. De framstående och internationellt ansedda lärarna hör till de bästa inom sitt område och kommer från några av de mest välkända universiteten i världen, vilket integrerar globalt konkurrenskraftig kunskap i undervisningen och uppgifterna. 

  En termin, vanligen den sista, tillbringar du utomlands vid ett av partneruniversiteten. Där avlägger studerande sina biämnesstudier inom ramen för Bachelor’s examen. Programmet har över 50 partneruniversitet i många regioner runt om i världen. Samarbetet gäller inte enbart universiteten utan programmet samarbetar också med lokala och internationella företag, vilket ger studerande ytterligare internationella möjligheter. 

  Möjlighet till fortsatta studier

  Efter avklarade kandidatstudier i S:t Michel har studerade den automatiska möjligheten att fortsätta vid ett magisterprogram vid Aalto-universitetets handelshögskola (vanligen inom det område som de redan har studerat). Följande magisterprogram erbjuds: 

  • Accounting 
  • Business Analytics 
  • Creative Sustainability 
  • Economics 
  • Finance 
  • Global Management 
  • Information and Service Management 
  • International Design Business Management 
  • Marketing 
  • People Management and Organizational Development 
  • Strategic Management in a Changing World 
  • Sustainable Entrepreneurship 
  • Yritysjuridiikka (Företagsjuridik, som endast erbjuds på finska) 

  När BSc har utexaminerats och flyttar över till magisterprogrammet i Otnäs kan de utnyttja campusets tvärvetenskapliga möjligheter. Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser på hela universitetet samlar studeranden från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag. 

  De som har avlagt ekonomie magisterexamen kan söka sig till doktorsprogrammet vid till exempel Aalto-universitetets handelshögskola för att avlägga en licentiat- eller doktorsexamen. 

  Karriärmöjligheter

  De flesta utexaminerade studenter utnyttjar sin automatiska rättighet att studera på ett av magisterprogrammen på Aalto-universitetets handelshögskola på Otnäs campus. Efter kandidatexamen är studerande också fullt utrustade för den globala arbetsmarknaden. Avlagd examen erbjuder en stor mängd olika alternativ för framtida internationella karriärer både i Finland och utomlands. Programmets alumni arbetar internationellt med många olika yrken, som chefer, experter, konsulter, inom marknadsföring, finansiering, handel, teknologi eller som företagare. 

  För att underlätta övergången från skolan till arbetslivet bjuder programmet in många representanter för företag och den offentliga sektorn som gästföreläsare på kurserna. Campuset i S:t Michel har nära kontakt med alumni och det här är en av de främsta kanalerna för anställning för nyutexaminerade. 

  Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto, som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör vilket magisterprogram som helst på Aalto en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen. 

  Chatta med våra studerande

  Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

  Chatta med våra studerande
  Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

  Tyngdpunkter inom forskning

  Vid Handelshögskolan bedrivs högklassig och tvärvetenskaplig forskning, som behandlar viktiga ämnen i samhället. Forskningens tyngdpunkter har valts på basen av samhällets och affärslivets förändringar mot ett service- och informationssamhälle. Forskarna har även starka band till samhället. Forskningen fokuserar på bl.a. hållbar företagsverksamhet, digitala affärsmodeller, finansmarknaderna, internationell affärsverksamhet, beslutsfattande med stöd av matematiska modeller och data, samt effektiv produktion och produktionskedjor. 

  Samarbete med andra aktörer

  Aalto-universitetets campus i S:t Michel hör till S:t Michels universitetscenter (MUC) och bedriver inom ramarna för det samarbete med centrets övriga enheter, det vill säga de enheter från Helsingfors universitet och LUT-universitetet som är verksamma i S:t Michel. Dessutom samarbetar man aktivt med Aalto-universitetets campus i Otnäs. 

  Programmet bedriver även nära samarbete med lokala företag och andra organisationer, till exempel i form av olika utvecklingsprojekt. Kurserna gästas av många olika representanter från näringslivet och företagsvärlden. Nästan varje kurs använder olika praktikfall och uppdrag från företag som stöd för den mångsidiga undervisningen. 

  Ekonomistuderande vid S:t Michels och Otnäs campus samarbetar aktivt och samarbetet mellan campus S:t Michels studentförening Probba, Aalto-universitetets ekonomistuderandes förening KY och Aalto-universitetets studentkår AUS garanterar att Aalto-andan är stark även i S:t Michel. När du flyttar till Otnäs för magisterstudier har du redan vänner där. 

  Inträdeskrav

  2024 kommer 84 nya examensstuderande att antas till Bachelor’s Programme in International Business at the Aalto University School of Business, Mikkeli Campus. Utöver det här kan 2 nya studerande antas genom byte från en annan institution med högskoleutbildning i Finland.

  Studerande som antas till programmet kommer att få rätt att studera för en examen i Master of Science degree in Economics and Business Administration på Aalto-universitetet, Handelshögskolan då de utexaminerats.

  Det finns separata ansökningsförfaranden på Aalto-universitetet, Handelshögskolan för dem som vill byta till Aalto.

  Ansökan till Bachelor’s Programme in International Business ska göras genom det gemensamma ansökningsförfarandet till universitet och högskolor i Finland studieinfo.fi (på finska opintopolku.fi).

  Ansökning

  Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2024 (antagningsgrupp I – III) pågår från 3 januari till 17 januari 2024. Ansökningstiden för överflyttande studerande pågår från 2 maj till 16 maj 2024.

  Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

  • 3 jan. 2024 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
  • 17 jan. 2024 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
  • 31 maj 2024 – Antagningsresultaten publiceras
  • 11 jul. 2024 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

  Check out our social media channels and find more interesting content

  Lära känna oss

  Här kan du hitta intressanta och inspirerande berättelser om programmet.

  Detta är Finland

  Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

  Otaniemi_Summer

  Gästföreläsare Dale Fodness: ”Aaltos kandidatprogram International Business ger studerande en utmärkt överblick av den globala affärsverksamheten.”

  Professor Dale Fodness vid University of Dallas har redan under 29 års tid undervisat inom kandidatprogrammet International Business vid Aalto-universitetets enhet i S:t Michel. Under de senaste åren har Dale Fodness också varit strategikonsult inom den privata sektorn.

  Professor Dale Fodness

  School of Business alumni story: Mikael Lauharanta

  School of Business, Mikkeli Campus alumnus Mikael Lauharanta appreciates the nature of studies in the BScBA Program: "It’s a fast paced program that prepares you well for the working life and all the challenges it might throw at you."

  BScBA Program alumnus Mikael Lauharanta

  The Bachelor’s Programme in International Business turned 30 years this year

  The BBA Programme offered in Mikkeli was the first English-taught bachelor's level programme in the School of Business.

  Student celebrating 30th anniversary of the Mikkeli campus

  Trainee programs offer a good perspective for working life already during the studies

  Flexibility and adaptability to change are good assets also in the trainees.

  Both Liisa Antola and Henri Haasala really enjoyed their summer in the Inspired Trainee Program.

  Students learnt new skills through simulation and games in the BScBA Program

  Students could perceive various cause-and effect relationships in the business environment.

  All teams received very high scores in the simulation, but the team Wolves of Wall Street performed particularly well. The team members were Nam Ngo, Abdiaziz Mohamed Ali, Eerika Karhu, and Henri Haasala.

  Kontakt information

  Aalto-universitetets handelshögskola, S:t Michels campus

  Lönnrotsgatan 5, 50100 S:t Michel

  [email protected]

  +358 50 4389837

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: