Utbildningsutbud

Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration)

För marknadsförare kräver vår digitaliserade värld i allt högre grad kreativitet och analytiskt tänkande som tar hänsyn till hur globalisering och hållbarhet påverkar hur organisationer fungerar – och påverkar kundernas liv. Magisterprogrammet Marketing vid Aalto-universitetet har en helhetssyn på marknadsföring, med ett kreativt, analytiskt och kundcentrerat perspektiv som ger de studerande de färdigheter som krävs för att lyckas i en föränderlig värld.
Business students gathered around a table to study together.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Digitalisering och globalisering ändrar företagens och kundernas sätt att fungera, och marknadsförarnas roll förändras. Det blir ännu viktigare att kombinera kundcentrerat, strategiskt tänkande med stark teknisk kompetens.

De studerande inom programmet blir strategiska tänkare som kan blomstra i en alltmer digitaliserad värld. De förstår digitaliseringens styrkor och möjligheter och hur den kan förändra vårt tankesätt – och hur samhället och världen fungerar. De förstår den nuvarande teknikens begränsningar och sin roll när det gäller att driva på dessa gränser.

Programmet kommer att ge dig en djup, holistisk och konsumentcentrerad förståelse av marknadsföring och affärsverksamhet. Du får en viktig kombination av kreativa och analytiska färdigheter som är högt värderade marknadsföringstillgångar i en digitaliserad värld!

De utexaminerade

  • Har en kundcentrerad syn på näringslivet. Utexaminerade förstår vad det innebär att vara kund och medborgare i den digitaliserade världen. De får en djup förståelse för kundernas beteende och konsumentkulturen i stort.
  • Observerar trender strategiskt och analytiskt från olika synvinklar. Utexaminerade förstår helhetsbilden av världen och företag. De kan koppla kund- och marknadsinsikter till strategiskt beslutsfattande.
  • Har kreativ problemlösningsförmåga. Utexaminerade tar sig an företags- och samhällsutmaningar ur ett mänskligt perspektiv och kan lägga fram innovativa idéer för att ta itu med dem.
  • Förstår hur man lyckas i en teknisk värld. Utexaminerade har en stark analytisk kompetens och förståelse av hur teknik kan bidra till att identifiera kundernas behov och förbättra marknadsrelaterade affärsprocesser. De lär sig att tillämpa en rad olika metoder och data för att analysera marknadsföringsaktiviteternas potentiella framgång.
  • Får en stark forskningskunskap. Utexaminerade förstår forskningens betydelse för beslutsfattandet och kan på ett kompetent sätt använda metodologiska verktyg och tillämpa akademisk forskningslitteratur i marknadsföring.
  • Har utmärkta karriärmöjligheter. Utexaminerade är högt eftertraktade anställda med förmågan att hantera, utveckla och leda strategiska marknadsföringsinitiativ hos lokala och globala organisationer.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet organiseras av Handelshögskolan och består sammanlagt av 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

  • Studier inom programmet (85 studiepoäng), inklusive lärdomsprovet (30 studiepoäng)
  • Fritt valbara studier (35 studiepoäng)

Studerande har även möjligheten att genomföra ett biämne (24 studiepoäng) vid Aalto, ett annat universitet i Finland eller vid en officiell utbytespartner till Handelshögskolan.

Programmet betonar processen av att tillämpa teori på reella problem. Det kombinerar analytisk noggrannhet med ett kreativt tänkesätt, samtidigt som man upprätthåller ett humanistiskt, konsumentcentrerat och praktiskt perspektiv. Dessutom utvecklar det problemlösning, lagarbete och kommunikationsförmåga. Dessa färdigheter förvärvas genom en rad olika studiemetoder som inbegriper interaktiva föreläsningar, grupparbete och självständigt arbete samt fallstudier i det verkliga livet.

Undervisningsplanen omfattar ämnen som globala trender såsom digitalisering, globalisering och cirkulär ekonomi. Kurserna beaktar dessa ämnen ur ett brett marknadsföringsperspektiv som till exempel omfattar konsumentkultur, kreativitet, analys och strategisk förvaltning.

För studerande som är intresserade av en karriär som forskare säkerställer programmets akademiska inriktning att våra utexaminerade har goda förutsättningar att ansöka till ledande doktorandprogram i hela världen.

I början av studierna skapar de studerande en individuell studieplan (ISP) och kan den diskutera den tillsammans med en akademisk handledare. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att säkerställa att den studerande genomför studier i enlighet med sitt eget intresse och i en logisk ordningsföljd.

Se undervisningsplanen och alla kurser

Master's Programme in Marketing

Inriktningsalternativ

Programmet är inriktat på tre centrala marknadsföringsområden som utgör marknadsförares viktiga kreativa och analytiska tänkesätt. Denna trevägsstruktur utgör kärnan i din examen och är obligatorisk för alla. Varje område omfattar flera specialiseringskurser som du kan välja utifrån dina intressen. Du kommer att genomföra minst en kurs från varje område.

Kunder:

Kurser som omfattar teorier och metoder för att utveckla insikter om kunder och marknader.

Strategi:

Kurser som omfattar teorier och ramar som kombinerar marknadsföring med strategisk förvaltning.

Teknologi:

Kurser som behandlar skärningspunkten mellan digital teknik, dataanalys och marknadsföring.

Exempel på kurser:

· Technology-driven Service Strategy (6 ECTS)

· Consumer Psychology (6 ECTS)

· Consumer Culture (6 ECTS)

· Marketing Analytics (6 ECTS)

· Digital Marketing (6 ECTS)

· Brand Management (6 ECTS)

· Fashion Marketing (6 ECTS) · Driving Creativity and Innovation in Marketing (6 ECTS)

Se alla kurser.

Being active is one of the key factors

Alumni Ambassador Arto Hiltunen

Internationell verksamhet

Programmet förbereder studerande för karriärer i internationella företag genom en mångkulturell studiemiljö, professorer i världsklass och allmängiltiga läranderesultat. Över 20 % av våra utexaminerade i marknadsföring flyttar utomlands för sina nya jobb.

Som en del av studierna kan de studerande genomföra en utbytestermin vid något av Aalto-universitetets högklassiga partneruniversitet runt om i världen.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen utgör en utmärkt förberedelse för Aaltos välrenommerade doktorandprogram och världens ledande doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

Arbetsmarknaden söker begåvningar som ser marknadsföring som ett holistiskt och centralt inslag i företagens framgång. Denna förståelse inbegriper att erkänna effekterna av globala trender, såsom digitalisering, som förändrar inte bara företagens funktionssätt utan också hur vi fungerar som ett samhälle.

Magisterprogrammet förbereder dig för en rad olika karriärmöjligheter, från marknadsrelaterade specialistroller till mer allmänna befattningar samt ledande befattningar. Utexaminerade hittar vanligtvis arbete i antingen B2B- eller B2C-företag, medier och kommunikation, marknadsföringsanalys eller i strategiska eller rådgivande roller.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder din sysselsättning i Finland och utomlands. Aalto-studerande brukar ha lätt att hitta bra jobb efter utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för marknadsföring anammar ett holistiskt perspektiv som inbegriper alla aspekter av marknadsföring: konsumentbeteende, strategisk marknadsföring, tjänstemarknadsföring, detaljhandel och försäljning. Institutionens forskningsresultat syns regelbundet på sidorna för ledande tidskrifter inom dessa områden. Dessutom har Aalto en av Europas ledande institutioner för forskning om konsumentkulturteori.

Du hittar mer information om programmets forskning på institutionens hemsida

Samarbete med andra aktörer

Programmet är väl kopplat till arbetslivet och potentiella arbetsgivare genom verkliga fallstudier och gästföreläsningar från olika organisationer. Programmets företrädare sitter också ned med företag regelbundet för att diskutera de färdigheter som framtida marknadsföringstalanger bör lära sig.

Aalto-universitetet och institutionerna samarbetar med många toppuniversitet runt om i världen. De studerande kan dra nytta av studier vid andra högskolor vid Aalto-universitetet, studier under JOO-avtalet vid andra universitet såväl som huvudämnets internationella kontakter och möjligheter till studentutbyte.

Mångvetenskapliga möjligheter

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Programmet arbetar också sida vid sida med olika studieområden, från redovisning till industriteknik och förvaltning till media och kommunikation.

Vårt livliga och mångvetenskapliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Prata med våra studerande!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Webinar | Marketing

Vår professor och vår alumn presenterar programmet och svarar på frågor om studier, kursinnehåll, karriärmöjligheter och mycket mer! Kom och lär dig mer om magisterprogrammet i marknadsföring!

Titta på inspelningen
Viiden hengen ryhmä työskentelemässä pöytien äärellä

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Marketing are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Bekanta dig med oss!

School of Business students sitting

School of Business alumni stories

Here you can find School of Business alumni stories. Our alumni share their professional journeys and give advice and tips regarding working life. The stories have been sorted based on the alumni's majors. The newest publications are placed first in the major groups.

School of Business
Students sitting and discussing in a lounge area with coffee and notebooks

Career opportunities and employability for Aalto students

Learn about future opportunities, discover alumni stories and explore services that help you to plan your dream career.

Study at Aalto
Two Aalto University students sitting under a big oak, drinking coffee and talking.

Studying at the Aalto campus

Aalto's main campus is an ideal environment for living, studying and leisure. Find out what our beautiful Otaniemi campus has to offer to its student community.

Study at Aalto

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected] / [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: