Utbildningsutbud

Yritysjuridiikka, kauppatieteiden maisteri

Det blir hela tiden viktigare att känna till hur rättsnormerna påverkar företagets affärsverksamhet. För att hantera riskerna behövs det allt flera personer med djupgående förståelse för både den ekonomiska verksamheten och den anknytande rättsliga regleringen. Programmet magister i företagsjuridik erbjuder de studerande som vill bygga upp sin sakkunskap kring dessa för affärsverksamheten två viktiga delområden specialisering i ekonomi och företagsjuridik.
School of Business Yritysjuridiikka

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

finska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Det blir hela tiden viktigare att känna till hur rättsnormerna påverkar företagets affärsverksamhet. För att hantera riskerna behövs det allt flera personer med djupgående förståelse för både den ekonomiska verksamheten och den anknytande rättsliga regleringen. Programmet magister i företagsjuridik erbjuder de studerande som vill bygga upp sin sakkunskap kring dessa för affärsverksamheten två viktiga delområden specialisering i ekonomi och företagsjuridik.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är finska.

Studiernas uppbyggnad

Programmet i företagsjuridik är ett program på magisternivå på Handelshögskolan. Ekonomie magisterexamen (120 sp) består av följande helheter:

  • Utbildningsprogrammets studier (84 sp)
  • Valfria studier (36 sp)

Magisterexamen i företagsjuridik ger dig vetenskapliga färdigheter för självständigt forskningsarbete och fortsatta studier. Med en ekonomie magisterexamen kan du också ansöka om att bli antagen till programmet för ekonomie doktor.

Yritysjuridiikan maisteriohjelma

Inriktningsalternativ

I undervisningen vid utbildningsprogrammet ligger betoningen på hur avtal skrivs, lagstiftning om marknadsföring av finansiering, bolag, konkurrensrätt och övrig reglering av marknaden samt aspekter på och teman kring beskattning och skatteplanering. Studerande kan välja sina kurser genom att betona ett av programmets tyngdpunktsområden.

Beskattning och finansiering

Tyngdpunktsområdet beskattning och finansiering erbjuder bl.a. kurser om inhemsk och internationell företagsbeskattning och finansmarknaderna.

Marknadsstrategi

Studierna med tyngdpunkt på marknadsstrategi kan vara koncentrerade till konkurrensrätt, immaterialrätt, internationell avtalsrätt samt reglering av marknader.

Exempel ur kursutbudet:

  • Rahoitusmarkkinaoikeus
  • European and International Tax Law
  • Kansainväliset sopimukset
  • Kilpailuoikeus, uusi talous ja IRP-oikeudet
  • Ympäristöoikeus
  • Corporate Governance

Opit käyttämään juridiikan välineistöä strategisen ja taktisen lisäarvon hankkimiseksi yritykselle.

Petri Kuoppamäki, Professori

Internationell verksamhet

Som studerande vid Aalto-universitetet har du utmärkt möjlighet att få internationell erfarenhet under din studietid. Aalto-universitetet har ett ytterst internationellt campus och vi samarbetar med ett stort antal universitet samt företagspartner överallt i världen. Vi erbjuder därför våra studerande många möjligheter att få internationella perspektiv genom allt från utbyte och dubbelexamina till internationell praktik och företagsprojekt.

Studierna i företagsjuridik ger studerande strålande färdigheter att göra karriär i internationella företag och arbetslivet. Företagsjuridikens internationella ämnesområden och temaområden såsom konkurrensrätt, internationell beskattning och EU-rätt genomsyrar hela studietiden. Många professorer inom företagsjuridik har också själva gjort karriär i internationella företag eller på de bästa universiteten.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Arbetslivet behöver experter med en bred kunskapsbas. Magisterexamen i företagsjuridik ger dig möjlighet att fördjupa dig i de företagsjuridiska frågorna och samtidigt kunskaper om de principer som reglerar företagsverksamheten. De som utexamineras från magisterprogrammet i företagsjuridik tävlar inte om samma uppgifter som de som utexaminerats från juridiska fakulteten. Magisterprogrammet i företagsjuridik vid Handelshögskolan ger nämligen klart mera djupgående kunskaper om företagsekonomisk lagstiftning, som kopplas ihop med studier i företagsekonomi. Utexaminerade från företagsjuridiken hittar arbete inom olika sakkunniguppgifter i företag och de största revisionskedjorna samt med t.ex. beskattning, finansierings- och konkurrensrätt inom förvaltningen

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Handels Högskolan. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för redovisnings sidor: https://www.aalto.fi/en/department-of-accounting-business-law

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Prata med våra studerande!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Yritysjuridiikan maisteriohjelmaan arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

HUOM! Yritysjuridiikassa ei ole valintaryhmille 1 & 2 erillisiä kiintiöitä.

Valintaryhmä 1 & Valintaryhmä 2

Valintaryhmä 1: Suomalainen soveltuva yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto

Valintaryhmä 2: Suomalainen soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto ja ulkomainen soveltuva alempi korkeakoulututkinto 

Bekanta dig med oss

School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus
Department of Accounting: Unto Rautio

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

Hakuprosessiin yleisesti liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected] ja Yritysjuridiikan koulutusohjelmaan liittyvissä kysymyksissä : [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: