Utbildningsutbud

Economics, Bachelor of Science (Economics and Business Administration) and Master of Science (Economics and Business Administration)

Bachelor’s Programme in Economics ger verktyg och kunskap för att förstå och förklara aktuella fenomen i världen ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi letar efter analytiska, nyfikna och internationellt inriktade studerande som delar vår passion för att förstå hur samhällen fungerar. Genom att bli studerande vid Aalto-universitetet får du ta del av utbildning i världsklass och bli en del av ett de bästa ekonomiska programmen i Finland.
Student sitting outside of the School of Business building

Examen:

Ekonomie kandidat + magister

Ansökningsperiod:

3.1.2024 – 17.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Admission to the Bachelor’s Programme in Economics, Bachelor and Master of Science in Economics and Administration (3 + 2 years)

Utbildningens beskrivning

Vem har mer än vem, och varför? Vilka är kostnaderna och fördelarna med olika miljöpolitiska åtgärder för att hantera den globala uppvärmningen? Vilka är orsakerna till och effekterna av arbetslöshet? Ekonomin har under hela sin historia försökt förstå hur världen fungerar och skapa en miljö där individer och nationer blomstrar. Det är en spännande disciplin för studerande som är intresserade av politik, historia, internationella frågor och konsumentbeteende – utan att glömma logik och matematik. Läs mer om ekonomi som ämne i den kostnadsfria läroboken på nätet The Economy, by the Core team, som vi använder under första terminens kurs. Vi erbjuder även en gratis nätkurs på finska, Talouskurssi.fi, för gymnasiestuderande.

Efter att ha utexaminerats från kandidatprogrammet i ekonomi har du:

  • En stark förståelse för ekonomisk teori. Förstå och tolka verkliga företeelser mot bakgrund av ekonomiska teorier.
  • En heltäckande verktygsback för dataanalys. God analytisk kompetens inom ekonomi i kombination med färdigheter i programmering och ekonometri.
  • Systematiskt angreppssätt och kritiskt tänkande. En systematisk strategi för komplexa samhällsfrågor och ekonomiska fenomen.
  • En solid grund för vidare utbildning. Studerande som antas till achelor's Programme in Economics blir automatiskt behöriga att fortsätta till Master's Degree programme in Economics vid Aalto-universitetets handelshögskola eller vid andra magisterprogram vid Handelshögskolan (enligt övergångsbestämmelser). Institutionen för ekonomi har starka meriter vad gäller att hjälpa studerande att komma in på de mest prestigefyllda examensutbildningarna utomlands.
Studying economics

Studying Economics was one of the best decisions of my life, giving me the tools to apply my knowledge in a variety of fields.

Eeva Hietamäki, Analyst, Compass Lexecon

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska. Om den studerande så önskar kan hen genomföra vissa valfria studier eller biämnesstudier på finska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga kandidatprogram vid Aalto-universitetet är 12 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatprogrammet varar tre år och omfattar totalt 180 studiepoäng. Programmet är riktat till heltidsstuderande, och baserar sig främst på närundervisning på campus.

Under det första året introduceras de studerande i huvudämnet genom grundläggande studier ekonomi och kvantitativa metoder. Starkt fokus läggs på matematik under året. Ett exempel på en kurs från första året är Global Challenges, som fokuserar på kritiska samhälleliga utmaningar såsom orsakerna till och konsekvenserna av ekonomisk ojämlikhet, ekonomiska frågor som rör den åldrande befolkningen, ekonomiska effekter av invandring, klimatförändringen och handelskrig.

De studerande fördjupar sig i ekonomi under det andra året och väljer ett biämne enligt eget intresse. Studierna inkluderar även matematik och programmering vid Högskolan för teknikvetenskaper. Följaktligen kombinerar vi Aalto-universitetets kärnkompetenser, i synnerhet de vid Handelshögskolan och Högskolan för teknikvetenskaper.

Det sista året är vigt åt fritt valbara kurser och kandidatseminariet, under vilket de studerande skriver sitt kandidatarbete under övervakning av någon från den akademiska personalen. Det finns även utrymme att få internationell erfarenhet under programmet genom att tillbringa en termin utomlands vid något av Aaltos partneruniversitet.

Du har även möjligheten att genomföra ditt biämne (24 studiepoäng) vid ett officiellt partneruniversitet.

Läs mer info i Studentguiden (aalto.fi)

Bachelor's Programme in Economics

Inriktningsalternativ

Efter genomförda grundstudier förbereder de studerande sin individuella studieplan med hjälp av en professor. Studieplanen hjälper studerande att planera sina studier och göra val enligt sina intressen, mål och livssituation. Till exempel ger biämne i datateknik med ekonomi som huvudämne en utmärkt grund för en konsultkarriär eller arbete som ekonomisk analytiker.

Studerande som antas till kandidatprogrammet i ekonomi blir automatiskt behöriga att fortsätta till magisterprogrammet i ekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola eller vid andra magisterprogram vid Handelshögskolan. Institutionen för ekonomi har starka meriter vad gäller att hjälpa studerande att komma in på de mest prestigefyllda examensutbildningarna utomlands.

Internationell verksamhet

Våra professorer är internationellt ansedda akademiker och har arbetat vid några av världens bästa universitet. De studerande får internationellt erkända kvalifikationer och kunskap som bygger en utmärkt grund för en internationell karriär eller fortsatt akademiskt arbete vid ledande universitet i världen. Som en del av sina studier har de studerande möjligheten att tillbringa en termin utomlands vid något av Aaltos partneruniversitet.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter kandidatexamen har de studerande rätt att fortsätta sina studier vid ett magisterprogram vid Aalto-universitetetets handelshögskolan. Om en akademisk karriär eller en karriär inom forskning intresserar dig är ekonomie magisterexamen en utmärkt grund för vidare möjligheter.

Karriärmöjligheter

Studier i ekonomi öppnar upp möjligheter för en karriär inom stora nationella och internationella institutioner som kräver rigoröst analytiskt tänkande och dataanalys. Utexaminerade från Master’s Programme in Economics blir vanligen analytiker, konsulter, rådgivare, politiskt ansvarig eller forskare som sina första jobb. Potentiella arbetsplatser är Europiska centralbanken, finansministeriet, stora datadrivna teknikföretag och icke-statliga organisationer.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag. Om en akademisk karriär intresserar är magisterprogrammet i ekonomi en utmärkt grund för doktorandstudier i ekonomi.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen vid institutionen för ekonomi är särskilt inriktad på ekonomi i samband med konkurrens och innovation, arbetsmarknader, energi och miljö, städer och urban ekonomi, utformning av mekanismer och mikroekonomisk teori.

Samarbete med andra aktörer

Programmet i ekonomi innehåller en bred variation av underdiscipliner. Följaktligen erbjuder programmet en utmärkt grund för fortsatta studier i ekonomi eller andra kvantitativt inriktade discipliner. Programmet bedriver ett nära samarbete med Högskolan för teknikvetenskaper.

Programmet är också en del av Helsinki GSE – The Best in Economics Combined, som för samman Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet. De studerande har möjlighet att interagera med studerande från andra universitet och kan inkludera studier från utanför Aalto-universitetet i sina fritt valbara studier.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Bekanta dig med oss

Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto
Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Kauppakorkeakoulun portaat

Accreditations and rankings

Accreditations and rankings are important ways for us to benchmark our performance and ensure that we keep up high quality and stay focused on acquiring new goals.

Handelshögskolan

Följ oss

Facebook, Instagram, Snapchat & Twitter: @aaltobiz

Kontakt information

Elina Yrjänäinen

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta Elina Yrjänäinen.

[email protected]

https://into.aalto.fi/display/enbscecon

Ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

https://www.aalto.fi/sv/ansokningsservice/kontaktuppgifter-till-ansokningsservice

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: