Utbildningsutbud

Bachelor's Programme in Economics, Otaniemi Campus

Bachelor’s Programme in Economics är avsett för analytiskt tänkande studerande som är fascinerade av komplexa utmaningar såsom klimatförändringar, global ojämlikhet och ekonomisk instabilitet. Vi söker studerande med ett analytiskt tankesätt, som besitter intellektuellt nyfikenhet och som delar vår passion för att förstå hur samhällen fungerar. Vi erbjuder en utbildning i världsklass, som kombinerar kunskaper i analytiskt tänkande, beräkning och databehandling. Programmet öppnar upp för mycket varierande kariärer.
Student sitting outside of the School of Business building

Examen:

Ekonomie kandidat + magister

Ansökningsperiod:

5.1.2022 – 19.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€12000/år (kandidat studier) + €15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Admission to the Bachelor’s Programme in Economics, Bachelor and Master of Science in Economics and Administration (3 + 2 years)

Studiemål

Vad är det mest effektiva sättet att motarbeta klimatförändringar? Hur påverkar internationell handel och migration global ojämlikhet? Vad är bästa sättet att främja innovation? Hur kan vi skapa institutioner som klarar av att återhämta sig från chocker av typ finanskriser? Medan du studerar på Bachelor’s Programme in Economics vid Aalto lär du dig att behandla frågor av det här slaget och många andra på ett systematiskt sätt. När du har avlagt din kandidatexamen kommer du att:

 

 • Ha en stark förståelse för ekonomisk teori. Förstå och tolka verkliga fenomen i ljuset av de ekonomiska teorierna. 
 • Ha omfattande analytiska kunskaper. Starka analytiska kunskaper kombinerade med kunskaper i beräkning och databehandling.
 • Ha ett systematiskt angreppssätt och kunna tänka kritiskt. Systematisk angreppssätt till komplexa samhälleliga frågor och ekonomiska fenomen. 
 • En stark grund för fortsatta studier. Studerande som antas till Bachelor’s Programme in Economics är automatiskt berättigade att fortsätta på magistersprogrammen i nationalekonomi vid Aalto universitetet, Handelshögskolan i Helsingfors eller vid andra magistersprogram i företagsekonomi vid Aalto universitetet på campuset i Otnäs. Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi är också meriterad i att hjälpa studerande bli antagna till några av de mest prestigefyllda, utländska magistersprogrammen.

 

Undervisningsspråket

Undervisninsspråket är engelska. Om en student önskar, kan hon/han ta några av valbara studier eller mindre studier på finska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 12 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Studiernas uppbyggnad

Bachelor’s Programme in Economics ordnas av handelshögskolan och omfattar totalt 180 studiepoäng. Det treåriga programmet består av:

 • Grundstudier (51 sp)
 • Huvudämnesstudier (60 sp), innehåller Kandidatavhandling (10 sp)
 • Studier i företagsekonomi (18 sp)
 • Biämnesstudier (24 - 30 sp)
 • Valbara studier (9 -15 sp)
 • Studier i språk och kommunikation (12 sp) 

Du har möjlighet att fullgöra dina biämnesstudier (24 sp) i en av Aalto Handelshögskolans officiella partnerskolor för utbytesprogram.

Utbildningens innehåll

Ekonomi är en social vetenskap som bygger på noggranna teoretiska modeller och omsorgsfull analys av data. I examensprogrammet, som riktar sig till studerande med stark analytisk och matematisk inriktning, kommer du att studera formell modellering, empiriska metoder och institutioner vid det ledande centret för ekonomisk forskning i Finland. Dina studier inkluderar dessutom sekvenser med matematik och programmering, som undervisas vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper. Vi utnyttjar alltså Aalto-universitetets kärnkompetenser, särskilt på handelshögskolan och högskolan för teknikvetenskaper.

Internationella möjligheter

Våra professorer är internationellt erkända forskare som har arbetat vid några av de bästa universiteten i världen. Studerandena i nationalekonomi kommer att få en internationellt erkänd utbildning och kunskaper som bildar en stabil grund för en internationell karriär eller fortsatt akademiskt arbete vid ledande universitet runt om i världen. Som en del av studierna har de studerande chansen att tillbringa en termin utomlands vid ett av Aaltos partneruniversitet. 

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De ansluter sig till Aaltos mångdisciplinära gemenskap genom både studierna och ett stort antal fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Aktiva tutorprogram arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen. Det här är naturligtvis också ett utmärkt sätt för dig att bättre lära känna utbytesstuderande.

Möjligheter för fortsatta studier

Efter kandidatexamen har studenter automatiskt rätten att fortsätta studera i ett masterprogram vid Aalto University.

Möjligheter i framtiden

Efter studier i ekonomi har studerande möjlighet att arbeta vid en nationell eller internationell institution som har behov av omfattande analytisk bevisföring och dataanalyser. Majoriteten av våra nationalekonomistuderande fortsätter sina studier på magistersnivå. Utexaminerade studerande hittar arbete hos storföretag, statliga organisationer, forskning, finansiering, startup-företag och icke-statliga organisationer. Typiska första arbetsplatser för utexaminerade studerande från programmet i nationalekonomi är analytiker, konsulter, rådgivare till makthavare eller forskare.

I arbetslivet erbjuder en examen från Aalto-universitetets handelshögskola dig otaliga möjligheter i näringslivets- och affärslivets tjänst, inom den offentliga sektorn, som företagare och som forskare. I vilken riktning din karriär tar dig beror främst på vad du är intresserad av, men i viss utsträckning också på ditt specialiseringsområde inom ramen för examen. Övergången till arbetslivet börjar ofta redan under studietiden eftersom de som har kunskaper i ekonomi är mycket efterfrågade både i Finland och utomlands. Efter utexamineringen är sysselsättningsläget väldigt bra och de utexaminerade arbetar med sakkunnig- och ledaruppgifter - utan att glömma deras utmärkta beredskap att bli företagare.

Tutkimuksen painopisteet

Taloustieteen laitoksella tutkimuksen painopistealueita ovat kilpailu ja innovaatiot, työmarkkinat, energia- ja ympäristötalous, kaupunkitalous, mekanismien suunnittelu ja mikrotalousteoria.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Som ämnesområde innehåller programmet i ekonomi ett stort antal delområden. Programmet utgör därför en utmärkt grund för fortsatta studier i ekonomi eller andra områden med kvantitativ inriktning och programmet har ett nära samarbete med Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper. 

Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och frihet att välja valbara kurser i hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Ansökning

Antagningarna till bachelorprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2021 pågår från den 7 januari 2021 till den 20 januari 2021.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 7 januari 2021 – Ansökningstiden börjar och ansökningssystemet online öppnas
 • 20 januari 2021 – Ansökningstiden slutar och ansökningssystemet online stängs
 • Datumen för antagningsresultatens publicering och för att ta emot den erbjudna studieplatsen bekräftas senare

Ansökan baserat på framgång i Ekonomiguru, MAOL Gymnasiets matematik eller MAOL Datatähti tävlingar är den 17 - 31 mars 2021.

Ansökan om överflyttning är den 3 - 17 maj 2021.

Behörighet

Studerande som antas till programmet beviljas rätt att avlägga ekonomie magisterexamen vid Aalto-universitetets handelshögskola. Magisterprogrammet Master’s Programme in Economics ingår i Helsinki Graduate School of Economics.

Ansökan till Bachelor’s Programme in Economics görs via det riksomfattande gemensamma ansökningssystemet Studieinfo.fi. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2021 är den 7 - 22 januari 2020.

Mer information om tidtabellen för ansökan och antagningsgrunderna för år 2020 finns här.

Poängtabellerna för antagningen 2020 publiceras här.

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta  Laura Törmälä på [email protected].

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till [email protected].

Du kan läsa mer om programmet https://into.aalto.fi/display/enbsceconpå programmes webbplats.

Bekanta dig med oss

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto
Aalto University, photo: Aino Huovio

Ansökningen till Aalto-universitetets engelskspråkiga kandidatprogram börjar i januari

Aalto-universitetet erbjuder kandidatutbildning på engelska inom ekonomi, teknik och konst. Ansökan till den engelskspråkiga kandidatutbildningen börjar i januari.

Nyheter

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat