Utbildningsutbud

Finance, Master of Science (Economics and Business Administration)

Magisterprogrammet erbjuder en spännande undervisningsplan som spänner över olika ämnen, bland annat företagsfinansiering, (alternativa) investeringar, sammanslagningar och förvärv, beteendefinansiering, hållbarhet, fast inkomst, företagsfinansiering, finansteknik och finansekonomi. Studerande kan välja biämnesstudier och fritt valbara studier från andra områden som Economics, Accounting, Analytics and Data Science samt (Financial) Engineering. De studerande som väljs till programmet har stor akademisk potential, ambition och analytiskt tänkande. Programmet är även en utmärkt förberedelse för doktorandstudier.
Business students sitting around a table, talking and studying together.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Finans innebär att studera beslutsfattande under risk. De studerande lär sig att tänka analytiskt om risker, mäta dem och väga dem mot potentiell avkastning. Dessa principer kan sedan tillämpas i olika finansiella sammanhang – från ett företag som söker olika finansieringsalternativ till en investerare som bildar en investeringsportfölj.

Detta program ger grundläggande kunskaper, inte bara om hur företag anskaffar medel, utan också om bredare globala frågor – såsom hållbarhet och klimatförändringen – inom och utanför finanssektorn. Området måste också bli alltmer medvetet om systemomfattande risker, intressekonflikter och regelrelaterade utmaningar. Detta kräver de breda teoretiska och praktiska kunskaper som lärs ut i programmet.

Kort sagt kräver alla globala utmaningar – affärsrelaterade eller inte – en förståelse av hur finansmarknaderna fungerar.     

Utexaminerade från programmet har:

 • Väsentliga kunskaper.  Utexaminerade förstår kapitalmarknadernas särdrag samt modellerna och teorierna för företagsfinansiering och investeringsbeslut.
 • En sanningssökande attityd. De utexaminerade har utvecklat en solid vetenskaplig strategi för att kritiskt lösa ekonomiska problem och utvärdera komplexa affärsetiska frågor.
 • Analytiska färdigheter. Utexaminerade kan analysera riskfaktorer för företag och utvärdera värdet av t.ex. derivatinstrument med hjälp av sofistikerade kvantitativa modeller.
 • Ledningsförmåga på hög nivå. Utexaminerade kan arbeta självständigt och i team tack vare sina avancerade kunskaper i företagskommunikation och ledarskap.
 • Konkurrenstänkande. Utexaminerade inspireras när de utmanas och ser konkurrenskraftiga miljöer som motivation och utveckling – både för världen och för dem själva.
 • Utmärkta karriärmöjligheter Utexaminerade är mycket eftertraktade anställda lokalt och globalt.

Utexaminerade kan tillämpa analytiskt tänkande och finansiella verktyg både i ett företags strategiska beslutsfattande (t.ex. sammanslagningar och förvärv) och i den dagliga förvaltningen (t.ex. portfölj- och riskhantering).

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet organiseras av Handelshögskolan och består sammanlagt av 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Studier inom programmet (84 studiepoäng), inklusive lärdomsprovet och seminariet (36 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (36 studiepoäng)

De har även möjligheten att genomföra ett biämne (24 studiepoäng) vid ett officiellt partneruniversitet till Handelshögskolan.

Utöver kurser i finans och relaterade områden uppmanas de studerande genomföra ett biämne eller enskilda kurser vid andra Aalto-högskolor.

De studerande kan även söka till ett program som leder till dubbelexamen: de blir Master of Science (Economics and Business Administration) vid Aalto-universitetets handelshögskola (ett år) och får en magisterexamen vid partneruniversitetet i Köln (ett år).

I början av studierna skapar de studerande en individuell studieplan (ISP) tillsammans med en akademisk handledare. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att säkerställa att den studerande genomför studier i enlighet med sitt eget intresse och i en logisk ordningsföljd.

Behövs en kandidatexamen i finans för att söka till programmet?

Nej. Sökande med en kandidatexamen i ett annat område än finans eller till och med ekonomi är välkomna att söka. Studerande med bakgrund i ingenjörsvetenskap, datavetenskap eller något annat kan passa bra – det är viktigare att den sökande har drivkraften för att lyckas i programmet. Grundkurser i finans kan enligt behov genomföras under det första året.

Master's Programme in Finance

Inriktningsalternativ

Det finns två inriktningsalternativ för att guida dig i valet av kurser. Corporate Finance and Investments. Denna inriktning begrundar hur företag bör finansiera sin verksamhet och sina innovationer, medan Investments undersöker hur investerare bör fördela sina resurser. Dessa inriktningar är inte formaliserade och utesluter inte heller varandra så vi uppmanar studerande att utforska bägge.

Utöver dessa erbjuds kurser som behandlar nya ämnen inom finans, såsom Fintech och Sustainable Finance. Oavsett om studerande lutar mer mot företagsfinans eller investeringar kan dessa moderna ämnen vara mycket nyttiga och intressanta.

Internationell verksamhet

Finansmarknaderna och finansindustrin är globala.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många evenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Finansstuderande vid Aalto får undervisning i världsklass av professorer och doktorander med internationell erfarenhet från toppuniversitet i världen såsom Wharton, Harvard och Berkeley.

Eftersom programmet är flexibelt beslutar många studerande sig för att delta i ett utbytesprogram vid ett av Aaltos partneruniversitet i världsklass.

Efter utexamineringen har de studerande utmärkta karriärmöjlighet utomlands exempelvis i närliggande finanscenter som London, Paris och Frankfurt.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen utgör en utmärkt förberedelse för världens ledande doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

Världens mest selektiva företag inom finanssektorn konkurrerar hårt om våra utexaminerades ambitioner och analytiska tänkesätt. Potentiella arbetsgivare sträcker sig från investerings- och affärsbanker till förvaltningskonsulter, från mäklare och fondbolag till försäkrings- och riskkapitalföretag.

Tillämpligheten och efterfrågan på de färdigheter som de studerande förvärvar är extremt bred och lämplig för roller utanför finanssektorn. Omkring 50 % av Aaltos utexaminerade inom finans hittar sin karriär inom finanssektorn. De återstående 50 % hittar sysselsättning i olika branscher, och företagsledningskonsulter är en vanlig bana.

Under studierna drar de studerande nytta av att de ofta exponeras för potentiella framtida arbetsgivare, både inom landet och internationellt. En stor del av denna interaktion sker via informella evenemang som anordnas genom den studerandedrivna Aalto Finance, vars uppdrag är att ge studerande möjlighet att bekanta sig, få kontakt med fakulteten och utveckla nätverk med personer som arbetar inom närliggande branscher.

Vanliga positioner efter utexamineringen inkluderar:

 • Finansanalytiker
 • Förmögenhetsförvaltare
 • Analytiker för investeringsbanktjänster
 • Finans- och försäkringsförvaltare
 • Konsult

Tyngdpunkter inom forskning

Du hittar information om forskningen vid institutionen för finansiering på våra webbsidor.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och institutionerna samarbetar med många toppuniversitet runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studier vid andra högskolor vid Aalto-universitetet, studier under JOO-avtalet vid andra universitet såväl som huvudämnets internationella kontakter och möjligheter till studentutbyte.

Dessutom får programmet ofta besök av företag i form av gästföreläsare som ger värdefull insikt från fältet samt nätverksmöjligheter.

Mångvetenskapliga möjligheter

Finansstudierna är flexibla vad gäller val av biämne och valfria kurser från olika huvudämnen och högskolor. Beteendefinansiering liknar till exempel psykologi, sociologi och beteendevetenskap, och entreprenörsinriktade hittar ofta vägar till finansteknik, företagsamhet och investeringar och nystartade företag.   På samma sätt är möjligheten att ta ett biämne eller valfria kurser på områden som datavetenskap, ingenjörsvetenskap eller konst ett särskiljande och värdefullt alternativ som inte finns överallt.

Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger naturligt upphov till innovativa idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Prata med våra studerande!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Finance are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Bekanta dig med oss!

School of Business students sitting

School of Business alumni stories

Here you can find School of Business alumni stories. Our alumni share their professional journeys and give advice and tips regarding working life. The stories have been sorted based on the alumni's majors. The newest publications are placed first in the major groups.

School of Business
School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Institutionen för finansiering

Institutionen för finansiering vid Aalto-universitetet är en av Europas ledande institutioner för finansiering.

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected]. / [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: