Utbildningsutbud

Finance, Master of Science (Economics and Business Administration)

Master’s Programme in Finance förbereder de studerande för olika slag av ledarskap och anställningar på chefsnivå i ledande företag i världen, inklusive de mest selektiva investeringsbankerna och organisationskonsultbyråerna. Gemensamt för de studerande som väljs till programmet är hög akademisk potential, motivation och höga ambitioner vilket gör dem som utexamineras från finansiering till en extremt attraktiv talangpool för globala arbetsgivare. Deras kritiska och sanningssökande tänkesätt i kombination med starka analytiska kunskaper hjälper till med att lösa globala ekonomiska problem över branscher ur både strategiska och praktiska perspektiv.
Business students sitting around a table, talking and studying together.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vilka globala utmaningar som helst, oberoende av om de har samband med ekonomi eller inte, kräver kännedom om hur finansmarknaden fungerar. Branschen måste i ökande utsträckning vara medveten om systemrisker, intressekonflikter och utmaningar i fråga om reglering. Detta kräver både bred teoretisk insikt och praktiska kunskaper vilket tillgodoses av magisterprogrammet i finansiering. De som utexamineras i finansiering har:

 • Substanskunskap. De utexaminerade förstår kapitalmarknadens särdrag såväl som modeller och teorier om företagsfinansiering och investeringsbeslut.
 • Sanningssökande tänkesätt.De utexaminerade har utvecklat ett gediget vetenskapligt grepp på att lösa ekonomiska problem på ett kritiskt sätt och att utvärdera komplicerade affärsetiska frågor.
 • Analytiska färdigheter. De utexaminerade kan analysera riskfaktorer i företag och bedöma värdet på t.ex. derivatinstrument genom att använda sofistikerade kvantitativa modeller.
 • Ledaregenskaper på hög nivå. De utexaminerade kan arbeta både självständigt och i team tack vare sina avancerade färdigheter i företagskommunikation och ledarskap.
 • Konkurrensinriktad attityd. De utexaminerade inspireras av utmaningar och ser konkurrensbetonade miljöer som motiverande och utvecklande – för världen och för sig själva.
 • Utmärkta karriärmöjligheter. De utexaminerade börjar ofta arbeta redan under studietiden och är mycket eftertraktade anställda både lokalt och globalt.

De som utexamineras från magisterprogrammet i finansiering kan tillämpa analytiskt tänkande och ekonomiska verktyg på en mängd situationer såväl i företags strategiska beslutsfattande (t.ex. sammanslagning och förvärv) som i daglig förvaltning (t.ex. vid portfölj- och riskhantering).

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Master’s Programme in Finance ordnas av Handelshögskolan och omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Studier som ingår i programmet (84 sp), inklusive pro gradu (36 sp)
 • Valbara studier (36 sp)

De studerande har möjlighet att fullgöra biämnesstudierna (24 sp) i en av Handelshögskolans officiella partner för utbytesprogram.

De studerande kan också söka till ett program för dubbel examen och studera parallellt för två examina: ekonomie magister i Handelshögskolan vid Aalto-universitetet (1år) och en magisterexamen i partneruniversitetet, Kölns universitet (1 år).

Master's Programme in Finance

Inriktningsalternativ

Lärmiljön är krävande men ändå stödjande. De flesta kurserna lyfter fram det kvantitativa och analytiska sättet att lösa ekonomiska problem, men stöds tidvis av mer kvalitativa data. Institutionen för finansiering och professorerna där välkomnar respons från studerande som ett primärt redskap för utveckling av undervisningsmetoderna för varje kurs. Det finns två specialiseringsområden som hjälper dig att välja valbara kurser.

Corporate Finance

Företagsfinansiering förbereder de studerande för en första anställning inom t.ex. investmentbanktjänster eller i affärsbanker, hos organisationskonsulter eller inom funktioner för planering av finansiering i industriföretag.

De centrala ämnen som du kommer att studera omfattar:

 • analys och val av investeringsprojekt
 • sammanslagning och förvärv
 • principal-agent-problemet
 • investmentbanktjänster och kapitalanskaffning på primärmarknaden
 • projekt- och handelsfinansiering
 • kapitalstruktur och beslut om utdelning

Financial Markets

Finansmarknad förbereder de studerande för en första anställning inom t.ex. kapitalförvaltning och strategi, riskkapital och riskkapitalfonder samt riskhantering.

De centrala ämnen som du kommer att studera omfattar:

 • värdepapperskursers beteende och determinanter
 • tillämpande av dem på portföljförvaltning
 • beteendepsykologi tillämpad på finansiering och investerare
 • riskkapital och riskkapitalfonder
 • riskhantering
 • prissättningsalternativ, framtid och andra derivatinstrument

Internationell verksamhet

Finansmarknaden är global och industrin är i hög grad internationell till karaktären. Studerande i finansiering får undervisning i världsklass av professorer och doktorander med internationell erfarenhet från toppuniversitet i världen såsom Wharton, Harvard och Berkeley. Vidare bestämmer sig de flesta som studerar finansiering att fara på utbyte till ett av de partneruniversitet i toppklass som Aalto har. Typiskt för dem är att de har utmärkta möjligheter att få arbete inte enbart i Finland utan också utomlands, till exempel i finansiella knutpunkter i närheten såsom London, Paris och Frankfurt.

Aalto-universitetet har en internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många olika fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

De mest selektiva företagen inom finansieringssektorn konkurrerar hårt om de förmågor som de utexaminerade inom finansiering besitter. Detta märks till exempel som många olika fall i verkligheten och projekt som företag introducerar och står värd för under kurser i finansiering. Sett till karriärmöjligheter finns det en mycket bred arbetsmiljö inom finansiering: potentiella arbetsgivare varierar från investerings- och affärsbanker till organisationskonsultbyråer, och från värdepappers- och placeringsfondbolag till försäkringsbolag och riskkapitalbolag.

Mer än 80 % av de som studerar finansiering hittar sina första fasta arbetsplatser redan under studierna – oftast via den mycket aktiva föreningen för studerande inom finansiering Aalto Finance. Dess uppgift är att ordna med möjligheter för studerande som är intresserade av finansiering att lära känna varandra, ha kontakt med fakulteten och utveckla nätverk med personer som arbetar i de relaterade branscherna. Det innebär aktiva relationer till alumner, möjligheter att få en mentor och många avkopplande evenemang som pokerkvällar och fester efter tent.

Aalto Universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande från Aalto tenderar att lätt hitta bra arbetsplatser efter att de utexaminerats. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Slutligen, om du är intresserad av en akademisk karriär utgör Master’s programme in Finance en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Handelshögskolan. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för finansiering sidor: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-finansiering

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Studierna i finansiering är flexibla när det gäller att välja biämnen och valbara kurser från olika huvudämnen och i olika skolor. Till exempel ”finansiellt beteendemönster” ligger nära psykologi, sociologi och beteendevetenskaper, och entreprenörssinnade hittar ofta vägar till finansieringsteknologi, bildande av riskkapitalbolag och investering i startupföretag. Samma sak sker också i motsatt riktning: studerande inom teknologi och konst som är intresserade av teman kring finansiering kan gå några av kurserna i programmet.

Aalto-universitetet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser i hela universitetet samlar studeranden från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet tänder gnistor till nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Prata med våra studerande!
Aalto students walking at campus during summer

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2023 pågår från 1 december 2022 till 2 januari 2023.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2022 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 2 januari 2023 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2023 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2023 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Bekanta dig med oss

School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Institutionen för finansiering

Institutionen för finansiering är den ledande institutionen på sitt område i Finland och har ett starkt forskningsengagemang.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected]. / [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: