Studera vid Aalto

Studera teknik vid Aalto-universitetet

Studier inom teknik ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden. Du kan komma fram till olika lösningar som bekämpar klimatförändringen, befrämjar människors välmående med hjälp av tekniska lösningar och planerar hållbara städer, miljöer och apparater.
Mies- ja naisopiskelija työskentelemässä laitteen ääressä.

Vill du skapa en hållbar framtid genom att hitta lösningar på de stora globala utmaningarna? Diplomingenjörer förenas av en vilja att lösa problem och göra samhället mer fungerande, etiskt och hållbart. Studier inom det tekniska området ger en bred grund inom aktuella områden, såsom maskininlärning, robotik, industriautomation, välfärdsteknologi, bioprodukter, miljö- och energiteknik samt mobilteknologi. 

Vid Aalto-universitetet finns det största utbildningsutbudet inom det tekniska området i Finland. Bekanta dig med våra kandidatutbildningar inom det tekniska området nedan!

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar 15.–30.3.2023.

Ansökning till kandidat- och magisterutbildning

Kandidatutbildning vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

För att skapa en hållbar framtid krävs lösningar inom maskintekniken, byggnadstekniken och den byggda miljön. Efter utexaminering från Högskolan för ingenjörsvetenskaper kan du arbeta som sakkunnig inom många olika samhälleligt viktiga områden, såsom arktisk teknologi, hållbara byggda miljöer, mekanik och material, mångvetenskaplig energiteknik samt systemdesign och -produktion.

Kandidatutbildning vid Högskolan för kemiteknik

Kemitekniken har en central roll när det kommer till att tackla globala utmaningar, var sig det gäller klimatförändringen, naturresurser, nya biomaterial, hållbar utveckling eller cirkulär ekonomi. Efter examen kan du arbeta inom många olika områden, från metall-, elektronik- och träförädlingsindustrin till kemi-, läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin.

Students studying in groups in the laboratory

Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vill du skapa något nytt och användbart: biologiskt nedbrytbara plaster, vattenavvisande ytor eller bättre läkemedel? Kemisk teknik är ett spännande ämnesområde där fenomen som är bekanta från kemi tillämpas tvärvetenskapligt inom vetenskap och industri. Utmaningar som kräver kemisters förmåga att lösa relaterar starkt till hållbart utnyttjande av naturresurser, cirkulär ekonomi och adekvata mängder rent vatten, luft och mat. Diplomingenjörer inom kemiteknik främjar hållbar utveckling och ansvarsfull konsumtion, och deras expertis är aktuell och värderad både i Finland och i världen.

Utbildningsutbud
Image of lots of students wearing blue overalls and making a handsign for their guild

Studieliv

Studieliv vid högskolan för kemiteknik.

Högskolan för kemiteknik

Kandidatutbildning vid Högskolan för teknikvetenskaper

Vid Högskolan för teknikvetenskaper skapas morgondagens teknologi, innovationer och företag. Inom studierna vid Högskolan för teknikvetenskap ligger fokus på att grunda och utveckla teknologiföretag, datateknik och artificiell intelligens, materialfysik, avancerade energilösningar, hälsoteknologi, neurovetenskap och systemutveckling.

Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Informationsnätverk, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vill du bli som stor? Denna fråga kan vara omöjlig för någon som är intresserad av lite allt möjligt. Att vara intresserad av mycket kan ändå ses som en rikedom – inför arbetslivets brytningstid och vår tids stora utmaningar har förmågan att lösa komplexa problem, ett vittomfattande tänkande samt kreativitet blivit en del av arbetslivets viktigaste färdigheter.

Utbildningsutbud
Teknillinen psykologia

Teknisk psykologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Det nya ansökningsalternativet för teknisk psykologi erbjuder en i Finland helt unik studiehelhet. De studerande får möjlighet att i sina studier kombinera psykologi, naturvetenskaper och teknik under ledning av internationellt erkända toppforskare. Utexaminerade får jobba med intressanta utmaningar, exempelvis hur design av teknologiska innovationer kan göras ännu mer människonära och inkluderande.

Utbildningsutbud
Aalto University / two students working together on a computer / Photography Unto Rautio

Teknisk fysik och matematik, teknologie kandidat och diplomingenjör

På framtidens arbetsmarknad behövs allt fler ingenjörer som kan närma sig komplicerade utmaningar från flera perspektiv och förstår hur individen, samhället och omvärlden är beroende av varandra. Aalto-universitetets studier i teknisk fysik och matematik erbjuder en krävande och intressant helhet på finländsk toppnivå.

Utbildningsutbud
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Som diplomingenjör i datateknik får du vara med om att bygga upp världsomvälvande teknik som förändrar människans vardag.

Utbildningsutbud
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio

Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Diplomingenjörer som har utexaminerats från produktionsekonomi tacklar breda och invecklade frågor om företagsverksamhet på ett kreativt och analytiskt sätt och i samarbete med andra. Du lär dig identifiera relevanta detaljer och att se helheter i både teknologi och i affärsverksamhet.

Utbildningsutbud

Kandidatutbildning vid Högskolan för elektroteknik

Elektricitet finns överallt och är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar på frågor som gäller exempelvis hållbar utveckling och människors välbefinnande.

Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten!

Utbildningsutbud
Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad skulle samhället vara utan elektronik och elektroteknik? Vi drar dagligen nytta av elektroniska och elektrotekniska lösningar inom till exempel hälsa, rörlighet och kommunikation.

Utbildningsutbud
Sähköinsinöörikillan lakkienjako/ Aalto-yliopisto / kuva: Essi Jukkala

Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Högskolan för elektroteknik

Högskolan för konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur är ledande i Norden inom design, mode, spel, medier, arkitektur, film, konstpedagogik och konst. Vi bedriver forskning i världsklass inom konstpedagogik, design och designtänkande, digitala medier och visuell kultur samt stadsplanering och arkitektur.

”Ungefär 93 % av de som utexaminerats inom det tekniska området vid Aalto-universitetet befinner sig i arbetslivet eller arbetar som företagare fem år efter examen.”

Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Utbildningsutbud
perf landscapes_perspective 1

Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.

Utbildningsutbud

Arbete inom det tekniska området

Den som utexamineras inom det tekniska området vid Aalto-universitetet har goda chanser att hitta arbete som motsvarar utbildningen. Många studerande får arbetserfarenhet inom det egna området redan under studietiden. 

Det tekniska området erbjuder möjligheter till intressanta och varierande arbetsuppgifter där du får skapa lösningar för framtiden. Bland våra utexaminerade finns till exempel raketforskare, akustikplanerare, spelprogrammerare, produktionsingenjörer, produktutvecklingsingenjörer och miljöinspektörer.

Student vlogs

What is it like to study at Aalto? Watch our students' vlogs to learn more abut Finland, Otaniemi, studies, student benefits, housing and everything else related to life at Aalto.

Katso opiskelijoiden vlogeja!
Videobloggaaja esittlee opiskelijoiden Laskiaisen viettoa
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat