Utbildningsutbud

Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vill du skapa något nytt och användbart: biologiskt nedbrytbara plaster, vattenavvisande ytor eller bättre läkemedel? Kemisk teknik är ett spännande ämnesområde där fenomen som är bekanta från kemi tillämpas tvärvetenskapligt inom vetenskap och industri. Utmaningar som kräver kemisters förmåga att lösa relaterar starkt till hållbart utnyttjande av naturresurser, cirkulär ekonomi och adekvata mängder rent vatten, luft och mat. Diplomingenjörer inom kemiteknik främjar hållbar utveckling och ansvarsfull konsumtion, och deras expertis är aktuell och värderad både i Finland och i världen.
Students studying in groups in the laboratory

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Ansökan till kandidatutbildningar

Webinar | Kemiteknik

I den här webbinariet får du höra mer om att studera, söka och framtida anställningsmöjligheter på kandidatprogrammet Kemiteknik.

Anmäl dig till webbinariet 25.1.
Opiskelijat labrassa

Utbildningens beskrivning

Kemi finns överallt i vår livsmiljö - från andningsluften till dricksvattnet, från kosmetika till sjukvårdsprodukter, från mobiltelefoner till elbilsbatterier. Kemister möjliggör nya lösningar och är i en nyckelroll, särskilt inom utvecklingen av nya material och energilösningar. När man tar hänsyn till att skogs-, metall- och kemiindustrin täcker hälften av Finlands varuexport kan man säga att det verkligen behövs kemiskt kunnande - nu och i framtiden.

Den som avlagt examen har:

 • Kompetens i kemiteknikens, matematikens och naturvetenskapernas grunder. Den studerande har färdigheter att fördjupa sin kompetens i senare studier så att hen eventuellt kan bli expert inom sitt område.
 • Förmåga att tillämpa teoretisk kunskap inom sitt område. Den studerande har utmärkta kunskaper i problemlösning, speciellt i branschövergripande förbindelser.
 • Förståelse av det egna området i relation till hållbar utveckling. Utbildningen betonar hållbar användning av naturresurser, möjligheterna med ny energiteknik och mångsidigt utnyttjande av biomaterial.
 • Förmåga att inhämta, utvärdera och kritiskt bearbeta vetenskaplig och professionell kunskap. Den studerande har färdigheter för kritiskt tänkande och beslutsfattande, som baserar sig på verifierad kunskap.
 • Förmågan att delta i professionell och vetenskaplig kommunikation på ett mångsidigt sätt. Den studerande är en skicklig kommunikatör, både inom sin egen yrkesgemenskap, och i samspel med externa intressenter utanför branschen.

Undervisningsspråk

I kandidatutbildningen sker undervisningen i huvudsak på finska, men delvis även på svenska. Studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. En del av huvudämnesstudierna genomförs på engelska. I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Studiernas uppbyggnad

Kandidatexamen i kemiteknik (TkK, 180 sp) består av:

 • 68 sp grundstudier
 • 70 - 73 sp huvudämnesstudier
 • 20 - 25 sp biämnesstudier
 • 15 - 22 sp fritt valbara studier.

Under det första studieåret ligger tyngdpunkten på gemensamma studier, som inkluderar grunderna i kemi, naturvetenskaper och teknik. Studerandena kommer också att bekanta sig med de tre huvudämnena i kandidatprogrammet: kemi och materialvetenskap, kemiteknik och processer, och bioprodukter. Det andra och tredje studieåret består av huvudämnesstudier, biämnesstudier och fritt valbara studier.

Kandidatprogrammet i kemiteknik

Inriktningsalternativ

Valet av inriktning görs i regel på våren det första året. Kandidatprogrammets tre huvudämnen är:

 • Kemi och materialvetenskap

Rent vatten, ren luft samt tillgången till näring och energi är globala utmaningar som kemin och nya material kan erbjuda lösningar på. Med hjälp av kemi och materialvetenskap kan vi tillverka t.ex. effektiva batterier, nya läkemedelsmolekyler, biologiskt nedbrytbar plast, diamanthårda ytor, billiga katalysatorer och smutsavstötande ytor.

Som studerande inom kemi och materialvetenskap hjälper du lösa de här enorma utmaningar. Du får studera fenomen och material på atom- och nanonivå, gör tester i både laboratorier och försöksanläggningar och är med och analyserar fälttester. Därtill ingår datamodellering av nya material samt fenomen på atomnivå. Dessutom behandlas kommersiella och miljörelaterade frågor, såsom grunderna i råmaterial, energi och cirkulär ekonomi.

Du kan avlägga diplomingenjörsexamen med inriktning på t.ex. kemi, materialvetenskap eller energiteknologi.

 • Kemiteknik och processer

Naturvetenskaperna berättar vad som är möjligt, ingenjörsvetenskaperna hur det bäst kan genomföras. Inom huvudämnet kemiteknik och processer får du ta del av båda dessa perspektiv. Inom detta huvudämne lär du dig principerna för cirkulär ekonomi, bioekonomi, miljövänliga produkter och produktionsteknologier, samt återvinning av alla material. Du får delta i planeringen av hållbar och ansvarstagande industriproduktion genom att använda moderna processimuleringsprogram. Du lär dig också hur digitalisering och processtyrning är en del av alla produktionsprocesser.

Detta huvudämne förbereder dig för en framtid som expert inom till exempel den kemiska industrin, metallurgi, miljöteknik, bioraffinaderier eller energiteknik. Du kan som forskare arbeta med att utveckla nya processer och produkter, eller också inleda en karriär inom branschen och arbeta med försäljning, planering, produktion, forskning, och produktutveckling, eller jobba som teknologiexpert.

 • Bioprodukter

Om du vill främja en hållbar användning av naturresurser och förnybara råmaterial är detta rätt huvudämne för dig. Det är till exempel oerhört viktigt att ersätta syntetiska plaster och textilier med biobaserade material för att bibehålla miljön och livskvaliteten. På så sätt tryggas även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och affärsverksamhet i framtiden. Möjligheterna vad gäller biobaserade material är legio: byggnadsmaterial, lätta men starka kompositer, olika slags skogsindustriprodukter, såsom förpackningar och textilier, biobränslen och medicinska tillämpningar.

Ingenjörskunnande inom kemi- och bioteknik möjliggör planering och framställning av nya innovativa material och produkter som främjar hållbar utveckling.

Inom detta huvudämne tillägnar du dig centrala kunskaper och färdigheter gällande hur vi kan övergå från att använda icke-förnybara naturresurser till sådana teknologiska lösningar som främjar hållbar utveckling. Du kan fortsätta med magisterstudier där du kan fördjupa dig i till exempel bioteknik eller produktion av bioprodukter och hållbar användning av naturresurser.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet rankades 21:a globalt och första i Norden i 2024 Times Higher Education rankning av unga universitet. Jämförelsen lade särskild vikt på forskning, undervisning, internationalisering och samarbete med företag och industri.

Studeranden uppmuntras att gå på utbyte till ett utländskt universitet under sina studier. Inom kandidatexamen rekommenderas utbyte under det tredje studieåret. Studeranden kan ansöka om utbyte för att studera ett biämne, valbara studier eller båda. Utbytesstudieperioden är vanligtvis mellan sex månader och ett år.

En stor del av universitetets personal och studeranden kommer från utlandet, så det finns goda möjligheter att lära känna utländska studeranden under sina studier.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt kandidatexamen har du rätt att fortsätta dina studier inom ett magisterprogram med sikte på diplomingenjörsexamen. Inom diplomingenjörsstudierna erbjuds följande inriktningsmöjligheter:

 • Bioteknik / Biotechnology 
 • Bioproduktteknik / Bioproducts Engineering
 • Kemi och materialvetenskap / Chemistry and Materials Science
 • Kemiteknik och metallurgi / Chemical and Metallurgical Engineering
 • Biosystem och biomaterialer / Biosystems and Biomaterials Engineering
 • Energiprocesser inom industrin / Industrial Energy Processes
Bekanta dig med ansökningsmöjligheterna till Högskolan för kemiteknik

Karriärmöjligheter

Olika karriärmöjligheter väntar studerande inom kemiteknik, och praktisk erfarenhet fås redan från och med det första studieåret. Oavsett om din passion ligger inom utveckling av nya kemiska och biokemiska energilösningar eller produktion av ren mat, öppnar en diplomingenjörsexamen dörrarna till en mängd olika uppgifter. Exempel på möjliga yrken är:

 • Forsknings- och utvecklingssakkunnig
 • Miljöexpert
 • Produktutvecklingsingenjör
 • Kemist
 • Forskare
 • Produktionsingenjör
 • Processmodellerare
 • Laboratoriechef
 • Kvalitetsansvarig

Aalto-universitetets karriärtjänster hjälper dig att hitta jobb både i Finland och utomlands. Således tenderar universitetsstuderande lätt hitta bra jobb efter examen. Aalto-universitetet har också en mycket aktiv entreprenörskultur, som fungerar som en språngbräda för nya företag.

Folket på Högskolan för kemiteknik

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen inom kemiteknik är länkad så gott som till alla globala utmaningar, vare sig det gäller klimatförändringen, naturresurser, nya biomaterial, hållbar utveckling eller att främja cirkulär ekonomi. Studerande har tillgång till en forskningsinfrastruktur på toppnivå, som Aalto univeraitetet delar med andra forskningsinstitutioner i Otnäs.

Samarbete med andra aktörer

Programmet har starka nätverk med industri och företag. Därmed har studerandena möjlighet i olika karriärevenemang att bekanta sig med företag som är deras potentiella arbetsgivare. Företagsvärlden uppträder i det dagliga studiearbetet också genom t.ex. gästföreläsare, besök till företag och genom projektkurser som anordnas i samarbete med företag.

Teknologie kandidatexamen stöder tvärvetenskapliga möjligheter framför allt genom flexibilitet. Du kan plocka fritt valbara kurser och biämneshelheter från alla teknikområden eller från utbudet vid Handelshögskolan eller Högskolan för konst, design och arkitektur. Ett lysande exempel på möjligheter till tvärvetenskapliga studier är Aalto-universitetets CHEMARTS, som förenar forskning i biomaterial med design.

Ansökan till kandidatutbildningar

Följ oss på sociala medier

Prosessiteekkarit ry

Prosessiteekkarit webbsida

Lue lisää
An image of two students wearing blue overalls

Kontakt information

Ansökningsservice, Aalto-universitetet

[email protected]

Studieärenden vid högskolan för kemiteknik

[email protected]

Kandidatprogrammet i kemiteknik i Aaltos studentguide

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: