Informationsnätverk, teknologie kandidat och diplomingenjör

Syftet med studierna i informationsnätverk är att utbilda diplomingenjörer som har en bred förståelse för informationssamhället och som kan agera brobyggare mellan experter inom olika branscher.
Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

20.3.2019 - 3.4.2019

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

Syftet med studierna i informationsnätverk är att utbilda diplomingenjörer som har en bred förståelse för informationssamhället och som kan agera brobyggare mellan experter inom olika branscher. Du lär dig förstå informations- och kommunikationsteknikens effekter och möjligheter samt planera och kommersialisera nya produkter och tjänster. Målet är att samma personer ska kunna skapa både teknik och innehåll – exempelvis i form av koncept för nya digitala tjänster. Utgångspunkten för planeringen är användarvänliga tjänster och användarnas behov. Planerarna och utvecklarna har inte alltid förståelse för användarnas behov och kan inte heller skapa tillräckligt användarvänliga apparater och program. Det kan vara svårt att omvandla informationsteknologiskt kunnande till framgångsrika produkter och tjänster.

Utbildningen i informationsnätverk erbjuder tvärvetenskapliga studier för att svara på dessa utmaningar. Utöver teknik innefattar studierna bland annat kommunikation, ekonomi och humanvetenskap. Fokus ligger på problemorienterat lärande där de studerande självständigt får lösa uppgifter. Grupparbeten ger möjlighet att prova på olika arbetsroller och utveckla färdigheter i att samverka med olika slags människor.

Studier i informationsteknik passar dig som är utåtriktad, har en förmåga att lära dig nya saker och kan uttrycka dina tankar. Det ingår lika mycket studier i matematik som i de övriga tekniskt inriktade huvudämnena vid Aalto. Det skadar alltså inte att vara duktig på matematik.

Årligen inleder ungefär 40 studerande sina studier i informationsnätverk, och på grund av småskaligheten har de studerande goda möjligheter att påverka ärenden som gäller studierna. De har också god kontakt till undervisningspersonalen. Ungefär hälften av de studerande inom informationsnätverk är kvinnor.

Utbildningens innehåll

Kandidatprogrammet består av grundstudier (65 sp), huvudämnesstudier (65 sp), biämnesstudier (25 sp) och fritt valbara studier (25 sp). 

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet informationsnätverk avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Högskolan för teknikvetenskaper med informationsnätverk som huvudämne.

Innehåll i kandidatprogrammet i teknikvetenskap (180 sp, 3 år)

 • Grundstudier 65 studiepoäng (bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på det egna huvudämnet)
 • Huvudämne 65 studiepoäng (informations- och medieteknik, produktionsekonomi, mångvetenskapligt projektarbete samt kandidatarbete och seminarium)
 • Biämne 20–25 studiepoäng
 • Fritt valbara studier 25–30 studiepoäng

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom ansökningsalternativet informationsnätverk ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

Karriärmöjligheter

Programmets mångvetenskapliga karaktär skapar en god grund för många olika typer av yrken. Diplomingenjörer som utexaminerats med informationsnätverk som huvudämne kan till exempel grunda företag inom databranschen, planera användargränssnitt eller digitala tjänster och arbeta som konsult eller med medieproduktion.

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov i form av ett kandidatarbete, som görs på skolbildningsspråket om ett tema som är kopplat till huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

 • söka fram vetenskaplig information och göra upp en forskningsplan.
 • i enlighet med forskningsplanen sammanställa vetenskaplig information i form av ett lärdomsprov.
 • rapportera sina forskningsresultat enligt de krav som ställs på vetenskaplig framställning.
 • presentera sitt lärdomsprov offentligt.
 • argumentera vetenskapligt genom att analysera och utvärdera andra studerandes lärdomsprov.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier. Efter avlagd kandidatexamen är det möjligt att under särskilda förutsättningar byta program antingen inom Högskolan för teknikvetenskaper eller till ett annat program som erbjuds vid Aalto-universitetets tekniska högskolor. Till en del DI-program har den studerande direkt rättighet, medan andra DI-program kan förutsätta att den studerande har genomfört biämnesstudier inom programmet i fråga och avklarat kandidatexamen med ett visst medeltal. Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitetet i Finland eller utlandet.

Val av huvudämne

Huvudämnet är informationsnätverk.

Internationalisering

Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell, personalen vid institutionen är internationell, och även i kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper.

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande på något sätt får internationell erfarenhet under studietiden. Genom att studera i utlandet investerar den studerande i sin framtid och i sig själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på.  Utöver den akademiska nyttan medför studier utomlands ett ökat mentalt och kulturellt kapital, ett internationellt nätverk av kontakter, språkkunskaper och framför allt nya perspektiv på det egna utbildningsområdet. Det du lär dig genom att studera och vistas utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser.

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter på många olika sätt:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands, t.ex. Stanford Summer School
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • fungera som studerandetutor för utländska studerande vid Aalto universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena vid Aalto-universitetet
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt program för dubbel examen i DI-skedet

 

Samarbete med andra aktörer

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att kombinera studier inom tre olika områden: teknik, konst och ekonomi. Inom ramen för den interna rörligheten inom Aalto-universitetet kan den studerande ansöka om studierätt vid en annan högskola vid Aalto-universitetet. Den studerande kan ansöka om studierätt för en enskild kurs eller studiehelhet (till exempel ett biämne).

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet att ansöka om tillfällig rätt att genomföra studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna kan innefattas i examen.

Under det sista studieåret för kandidatexamen deltar den studerande i kursen SCI-projekt (5 sp). Kursen är gemensam för de olika huvudämnena inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap och innefattar projektinriktat grupparbete, där den studerande får färdigheter i att medverka i en mångvetenskaplig expertgrupp, tillämpa en iterativ planeringsprocess för att lösa mångfacetterade problem samt konkret testa och analysera idéer.

Kontaktinformation

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i informationsnätverk kan riktas till planerare Susanna Reunanen, [email protected], tfn. 050 5941322.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Bekanta dig med oss

Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene

Athene on Informaatioverkostojen koulutusohjelman ainejärjestö eli kilta, joka yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa.

Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Informaatioverkostojen opiskelijoiden ja alumnien tarinoita

Infon opiskelijoiden mietteitä opiskelusta ja alumnien uratarinoita.

Studera vid Aalto
Students at Aalto

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat