Högskolan för kemiteknik

Studieliv

Vi på Aalto-universitetet vet att en världsklassig utbildning är bara en del av studielivet. Därför erbjuder vi våra studenter en internationell studiemiljö, en stark gemenskap och många möjligheter för studieaktiviteter.
Image of lots of students wearing blue overalls and making a handsign for their guild

Till studielivet vid Aalto-universitetet hör en stark gemenskap och mängder av olika evenemang. Studentföreningarna är en viktig del av ditt studieliv. Studentföreningarna arrangerar aktiviteter för studerande, som till exempel olika evenemang, sportmöjligheter och företagsexkursioner. Föreningarna stöder studerande med studier och för vidare medlemmarnas agenda på universitetsnivå.

Prosessiteekkarit ry tar emot första årets studerande och kör in phuxarna i studielivet och i Aalto-gemenskapen. Utöver Prosessiteekkarit har vi tre olika ämnesföreningar som är inom kemiteknikens olika branscher. Kemistikilta, Vuorimieskilta och Puunjalostajakilta är aktivt med i vår studentverksamhet genom att ordna olika evenemang tillsammans med andra studentföreningar. Våra studenter hör också till teekkari-gemenskapen. Teekkari, kallas en person som studerar teknik, och teekkarit är teknikstuderandes universitetsgemenskap. De har en lång historia och starka traditioner som till exempel Valborgsmässoaftonfirande.

Varför kemiteknik?

  Image of Jani Anttila smiling

  När jag började studera, hade jag planerat att bli färdig så snabbt som möjligt. Jag ville komma vidare till arbetslivet och starta min karriär. Efter de första månaderna av studierna upptäckte jag att studielivet på Aalto-universitetet är mycket mera än att bara läsa på prov eller att samla studiepoäng. Aalto-universitetet erbjuder alla något. Genom att delta i studentföreningsaktiviteter har jag fått kunskaper i samarbete och ledarskap. Jag har hittat många vänner under studietiden och de har blivit viktiga för mig. Jag är säker på att vi kommer att hålla ihop även efter studierna.

  Jani Anttila

  An image of Krista Lindqvist and two of her study friends in blue student overalls

  Miljöfrågor och energieffektivitet har alltid intresserat mig. Kemiteknik ger konkreta verktyg för att skapa nya handlingsmodeller som förändrar världen. Vi talar inte bara om problem som uppstår, vi skapar lösningar för att fixa dem!

  Krista Lindqvist

  Läs fler berättelser

  Students

  Folket på Högskolan för kemiteknik

  Intervjuer med våra fakultetsmedlemmar

  Högskolan för kemiteknik

  Institutioner

  Students studying in groups in the laboratory

  Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

  Vill du skapa något nytt och användbart: biologiskt nedbrytbara plaster, vattenavvisande ytor eller bättre läkemedel? Kemisk teknik är ett spännande ämnesområde där fenomen som är bekanta från kemi tillämpas tvärvetenskapligt inom vetenskap och industri. Utmaningar som kräver kemisters förmåga att lösa relaterar starkt till hållbart utnyttjande av naturresurser, cirkulär ekonomi och adekvata mängder rent vatten, luft och mat. Diplomingenjörer inom kemiteknik främjar hållbar utveckling och ansvarsfull konsumtion, och deras expertis är aktuell och värderad både i Finland och i världen.

  Utbildningsutbud
  CHEM_Esite_suomi

  Change the world - Study Chemical Engineering (extern länk)

  Come and study a field with excellent employment opportunities

  Arbetsliv

  An image of a student making calculations on paper

  Aalto CHEM graduates in working life

  CHEM master's graduates are successful and satisfied.

  School of Chemical Engineering

  Bilder på våra evenemang

   Aalto Day 1 2019_competition

   Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

   Aalto Day 1 2019_students, deans and Aalto management

   Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

   Aalto Day 1 2019_Tivoli

   Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

   Aalto Day 1 2018_students

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   Aalto Day 1 2018_students

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   Aalto Day 1 2018_students and management

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   Aalto Day 1 2018_games

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   Aalto Day 1 2018_students and management

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   Aalto Day 1 2018_students

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   Aalto Day 1 2018_tivoli

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   Aalto Day 1 2018_stage

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   Aalto Day 1 2018_cheerleading

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   Aalto Day 1 2018_students

   Photo: Aalto University / Heidi Strengell

   CHEM students 2019

   Photo: Aalto University / Kitty Norros

   CHEM boilersuit_detail_pokemon

   Photo: Aalto University / Kitty Norros

   CHEM_boilersuit ceremony 2019

   Photo: Aalto University / Kitty Norros

   Prosessiteekkarit ry

   Prosessiteekkarit webbsida

   Websida för Prosessiteekkarit som är ansvariga för phuxarna
   An image of two students wearing blue overalls
   • Publicerat:
   • Uppdaterad: