Högskolan för kemiteknik

Studieliv

Vi på Aalto-universitetet vet att en världsklassig utbildning är bara en del av studielivet. Därför erbjuder vi våra studenter en internationell studiemiljö, en stark gemenskap och många möjligheter för studieaktiviteter.
Image of lots of students wearing blue overalls and making a handsign for their guild

Till studielivet vid Aalto-universitetet hör en stark gemenskap och mängder av olika evenemang. Studentföreningarna är en viktig del av ditt studieliv. Studentföreningarna arrangerar aktiviteter för studerande, som till exempel olika evenemang, sportmöjligheter och företagsexkursioner. Föreningarna stöder studerande med studier och för vidare medlemmarnas agenda på universitetsnivå.

Prosessiteekkarit ry tar emot första årets studerande och kör in phuxarna i studielivet och i Aalto-gemenskapen. Utöver Prosessiteekkarit har vi tre olika ämnesföreningar som är inom kemiteknikens olika branscher. Kemistikilta, Vuorimieskilta och Puunjalostajakilta är aktivt med i vår studentverksamhet genom att ordna olika evenemang tillsammans med andra studentföreningar. Våra studenter hör också till teekkari-gemenskapen. Teekkari, kallas en person som studerar teknik, och teekkarit är teknikstuderandes universitetsgemenskap. De har en lång historia och starka traditioner som till exempel Valborgsmässoaftonfirande.

Varför kemiteknik?

Image of Jani Anttila smiling

När jag började studera, hade jag planerat att bli färdig så snabbt som möjligt. Jag ville komma vidare till arbetslivet och starta min karriär. Efter de första månaderna av studierna upptäckte jag att studielivet på Aalto-universitetet är mycket mera än att bara läsa på prov eller att samla studiepoäng. Aalto-universitetet erbjuder alla något. Genom att delta i studentföreningsaktiviteter har jag fått kunskaper i samarbete och ledarskap. Jag har hittat många vänner under studietiden och de har blivit viktiga för mig. Jag är säker på att vi kommer att hålla ihop även efter studierna.

Jani Anttila

An image of Krista Lindqvist and two of her study friends in blue student overalls

Miljöfrågor och energieffektivitet har alltid intresserat mig. Kemiteknik ger konkreta verktyg för att skapa nya handlingsmodeller som förändrar världen. Vi talar inte bara om problem som uppstår, vi skapar lösningar för att fixa dem!

Krista Lindqvist

Students studying in groups in the laboratory

Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Kemi finns överallt. De centrala elementen inom kemin utgörs av strukturen, sammansättningen, egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas dessa från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

Utbildningsutbud

Laboratorium, räkneuppgifter och strandbastu – detta är studier i kemiteknik.

Intervju med vår studerande Rudolf Nikander.

Read more
An image of Rudolf speaking into a microphone

Bioreaktioner, volontärarbete och arbetslivsförmågor - detta är studier i kemiteknik.

Intervju med vår studerande Jani Anttila.

Läs här
Jani and Sauli working on a group project smiling in the laboratory

När ska man mäta och när inte? - Studeranden får problemslösningsfärdigheter från grunderna för akademiskt tänkande

Man använda sig av många olika metoder för att komma till samma lösning på ett problem. Det är viktigt att hitta en faktabserad lösning till problemer och denna färdighet är en viktig del av varje diplomingeniörs utbildning.

Läs här
Torniprojektin onnistuminen

Lumi Maunuvaara: Företagare inom kosmetikbranschen som ivrig tjugoåring

Lumi Maunuvaara, som under sitt andra studieår grundande företaget HAVU Cosmetics, lärde sig snabbt att som startup-företagare måste man vara modig, till och med djärv, men också ödmjuk. Med ett intresse för branschen och det egna företaget, hittar man motivationen också under svåra stunder.

Read more
Lumi Maunuvaara, HAVU Cosmetics

Read more about studying at Aalto from our student ambassadors blog here.

Student life in pictures

Aalto Day 1 2019_competition

Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Aalto Day 1 2019_students, deans and Aalto management

Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Aalto Day 1 2019_Tivoli

Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Aalto Day 1 2018_students

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students and management

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_games

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students and management

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_tivoli

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_stage

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_cheerleading

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

Aalto Day 1 2018_students

Photo: Aalto University / Heidi Strengell

CHEM students 2019

Photo: Aalto University / Kitty Norros

CHEM boilersuit_detail_pokemon

Photo: Aalto University / Kitty Norros

CHEM_boilersuit ceremony 2019

Photo: Aalto University / Kitty Norros

Prosessiteekkarit ry

Prosessiteekkarit webbsida

Websida för Prosessiteekkarit som är ansvariga för phuxarna
An image of two students wearing blue overalls
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat