Utbildningsutbud

Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Som diplomingenjör i datateknik får du vara med om att bygga upp världsomvälvande teknik som förändrar människans vardag.
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningsperioden börjar 17.3.2021 08:00 (UTC+2)

Mål för utbildningen

Studier i datateknik vid Aalto-universitetet öppnar möjligheter. Du kan åta dig de mest utmanande arbetsuppgifter i branschen. Som diplomingenjör i datateknik får du vara med om att bygga upp världsomvälvande teknik som förändrar människans vardag. Utbildningen är avsedd för personer med olika intressen och varierande professionell bakgrund. I branschen behövs både proffs som fokuserar på datorer och kreativa och mångsidiga individer som är intresserade av vad människor behöver, av teamarbete och affärsverksamhet. Målet för studierna i datateknik är en omfattande och bred yrkeskunskap: du lär dig betrakta datateknikens hela fält som en helhet. Det är inte så få som blir överraskade över att det här inte är frågan om nördar som sysslar med kodning. På kurserna får du nya perspektiv på datateknik. Du kan exempelvis fördjupa dig i IT- rätt, mobila tillämpningar, datorgrafik, operativsystem, informationsutvinning (data mining), krypteringstekniker eller inbäddade system.

Utbildningens innehåll

Studierna i kandidatprogrammet i datateknik består av grundstudier (65 sp), huvudämnesstudier (65 sp), biämnestudier (20–25 sp) och fritt valbara studier (25–30 sp). De flesta ämnena inom de tekniska områdena vid Aalto-universitetet är fritt valbara som biämne. Ansökningar till biämnesstudier inom ekonomi och konst ska göras separat. Du kan ansöka om att få genomföra biämnesstudier också vid något annat finländskt universitet. Biämnen kan likaså avläggas som utbytesstudier utomlands.

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet datateknik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper. Datateknik är huvudämnet.

Det teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet (180 sp, 3 år)
Innehåll

  • Grundstudier 65 studiepoäng (bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på respektive huvudämne)
  • Huvudämne 65 studiepoäng (bl.a. programmering, databaser, datornät, projektkurser samt ett kandidatarbete och seminarium)
  • Biämne 20–25 studiepoäng (de flesta ämnena inom de tekniska områdena vid Aalto-universitetet är fritt valbara som biämne. Ansökningar till biämnesstudier inom ekonomi och konst ska göras separat. Du kan ansöka om att få genomföra biämnesstudier också vid något annat finländskt universitet. Biämnen kan likaså avläggas som utbytesstudier utomlands.)
  • Fritt valbara studier 25–30 studiepoäng (De fritt valbara studierna kan innefatta t.ex. valbara kurser i huvud- eller biämnet)

Närmare info om programmets innehåll finns i studentportalen Into. Information om kurser är i enlighet med undervisningsplanen 2018–2020. Det kan ske ändringar i den nya undervisningsplanen för läsåren 2020–2022. Den nya undervisningsplanen publiceras i april-maj 2020 i Into.

 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Huvudsakligen på finska, delvis på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

Karriärmöjligheter

Diplomingenjörer i datateknik har mycket varierande uppgifter. Typiska första arbetsplatser är produktutveckling i programvaru-, telekommunikations- och ICT-företag, projektledarskap samt expertuppgifter inom den offentliga förvaltningen. Många studerande jobbar redan innan de utexamineras. Idag jobbar de flesta inom små och medelstora tillväxtföretag. Många startar eget företag.

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov, kandidatarbetet, som görs på skolbildningsspråket om ett ämne som faller inom området för huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng, i vilken dessutom ingår ett kandidatseminarium och ett mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att:
• söka fram vetenskaplig kunskap och information, göra upp en forskningsplan
• bearbeta vetenskaplig kunskap till ett lärdomsprov i enlighet med forskningsplanen
• rapportera om forskningsresultaten i sitt lärdomsprov enligt kraven som ställs på en vetenskaplig presentation
• presentera sitt lärdomsprov offentligt
• argumentera vetenskapligt genom att analysera och bedöma lärdomsprov som andra studerande har gjort.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen ska avläggas före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 års studier på heltid.

Inom Högskolan för teknikvetenskaper, och även till andra tekniska högskolor i Aalto universitetet, är det möjligt att under vissa villkor flytta över till ett annat program efter att man avlagt kandidatexamen. Till vissa diplomingenjörsprogram kan man byta direkt och till andra krävs att man avlagt ett biämne inom programmet och att man avlagt kandidatexamen med ett visst medeltal.

Val av huvudämne eller specialisering

Huvudämnet är datateknik. 

Internationalisering

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har satt som mål att alla studerande på något sätt får internationell erfarenhet under studietiden. Studier utomlands är en investering för framtiden och en investering i studeranden själv. Det är också en merit som arbetsgivarna sätter värde på.  Utöver den akademiska nyttan bidrar studier utomlands till den personliga utvecklingen och ger ett mentalt och kulturellt kapital, ett internationellt nätverk av kontakter, språkkunskaper och framför allt nya perspektiv på det egna utbildningsområdet.  Det du lär dig genom att studera och leva utomlands behövs inte endast för en internationell karriär utan också på finländska arbetsplatser.

Aalto-studerande kan få internationella erfarenheter på många sätt:

• åka på utbyte till ett utländskt universitet
• studera på sommarkurser eller i en sommarhögskola utomlands, t.ex. Stanford Summer School
• praktisera utomlands
• ta engelskspråkiga kurser
• studera språk och interkulturell kommunikation
• verka som studerandetutor för utländska studerande på Aalto-universitetet (kallas på finska för kv-ISOt) och delta i Aalto-universitetets studentkår och gillenas internationella verksamhet.
• göra diplomarbetet utomlands
• söka till ett internationellt dubbelexamensprogram i DI-skedet

Samarbete med andra aktörer

På Aalto-universitetet är det möjligt att kombinera studier inom tre olika områden: teknik, konst och ekonomi. Inom ramen för den interna rörligheten kan studeranden ansöka om studierätt vid en annan högskola inom Aalto-universitetet. Studeranden kan ansöka om studierätt till en enskild kurs eller en studiehelhet (till exempel en biämneshelhet).

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet att ansöka om tillfällig rätt att avlägga studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna kan innefattas i examen.

I kandidatexamen ingår kursen SCI-projekt (5 sp). Kursen är en kurs i projektgrupparbete, som förenar de olika huvudämnena inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap. Studeranden får färdigheter i att medverka i en mångvetenskaplig expertgrupp, tillämpa en iterativ planeringsprocess för att lösa mångfacetterade problem samt möjlighet att konkret testa och analysera idéer.

Utbildningens kontaktperson

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i informationsnätverk kan riktas till planerare Elsa Kivi-Koskinen, [email protected], 050 537 3352.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Bekanta dig med oss

Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta

Tietokilta ry (TiK) on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta toimii kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden etuja ajavan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä.

Katso, mitä tapahtuu, kun yli tuhat ihmistä kokoontuu Euroopan suurimpaan hackathoniin, Junctioniin. Aalto-yliopiston voittoisa joukkue ratkoi tulevaisuuden liikenteeseen liittyvän tehtävän, jossa itseohjautuvan bussin piti ottaa matkustajat kyytiinsä oikeilta pysäkeiltä. Voittajatiimiin kuuluivat: Henri Nurmi, Matti Parkkila, Aleksi Jokela, Aleksi Tella ja Jere Vaara. Kaksi heistä opiskelee informaatioverkostoja ja loput tietotekniikkaa.

Ansökningsperioden börjar 17.3.2021 08:00 (UTC+2)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat