Utbildningsutbud

Teknisk psykologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Det nya ansökningsalternativet för teknisk psykologi erbjuder en i Finland helt unik studiehelhet. De studerande får möjlighet att i sina studier kombinera psykologi, naturvetenskaper och teknik under ledning av internationellt erkända toppforskare. Utexaminerade får jobba med intressanta utmaningar, exempelvis hur design av teknologiska innovationer kan göras ännu mer människonära och inkluderande.

Teknillinen psykologia

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Beskrivning av utbildningen

Teknisk psykologi, som är ett nytt ansökningsalternativ både i Finland och vid Aalto-universitetet, fick sin början i behovet att utbilda ännu mer mångsidiga experter än tidigare för att undersöka och tackla världens komplicerade utmaningar. Studierna kombinerar psykologi och ingenjörsvetenskaper på ett unikt sätt. De studerande får färdigheter att arbeta med vår tids mest fascinerande utmaningar – det kan handla om att göra teknologibranschen mer jämlik eller att göra designen av teknologiska innovationer mer människonära.

Huvudämnet bedriver ett nära samarbete med forskningsgrupperna vid Aalto-universitetets institution för datateknik. Den förstklassiga forskningen och undervisningen garanterar att utexaminerade från programmet har:

 • En stark förståelse för psykologi och de olika forskningsinriktningarna. Undervisningsplanens fokusområden är kognitiv och biologisk psykologi samt socialpsykologi.

 • Förmåga att tillämpa teori för att identifiera och lösa reella problem inom olika branscher. En grundlig förståelse för människans beteende är oumbärlig när ny teknologi utvecklas.

 • Starka teknisk-naturvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga färdigheter. Den studerande får en stark grund i matematik, modellering, dataanalys och forskningsmetoder och behärskar de programmeringsfärdigheter som krävs för att tillämpa dem.

 • Förståelse för kreativitetens, den hållbara utvecklingens och företagandets roll för området. Vid Aalto-universitetet får den studerande utmärkta förutsättningar att bli exempelvis tillväxtföretagare.

 • Färdigheter att senare fördjupa kunskaperna genom magisterstudier. Kandidatexamen ger den studerande mångsidiga fortsatta studiemöjligheter.

Utbildningen ger inte behörighet som psykolog.

Studiernas uppbyggnad

Det teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet omfattar sammanlagt 180 studiepoäng. Det tre år långa kandidatprogrammet består av:

 • Gemensamma grundstudier inom kandidatprogrammet (65 sp: bl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi och språkstudier)

 • Huvudämnesstudier inom teknisk psykologi (75 sp)

 • Biämnesstudier (20–25 sp)

 • Fritt valbara studier (15–20 sp).

Inriktningsalternativ

De gemensamma grundstudierna inom kandidatprogrammet och huvudämnesstudierna inom teknisk psykologi ger en stark grund för teknisk-vetenskapligt tänkande och tillämpning av det. Målet med utbildningsprogrammet är att den studerande kritiskt ska kunna identifiera och undersöka antaganden om människor som är inkodade i designen av teknologi. Inom utbildningsprogrammet betonas synvinkeln att teknologi borde designas och anpassas enligt människan och inte tvärtom.

Kärnkunskaper inom psykologi lärs ut under fyra kurser à fem studiepoäng under två år. Under det första studieåret går de studerande dessutom en praktisk kurs där de bekantar sig med experimentella metoder inom psykologi och med modellering. I studiernas slutskede ordnas ett forskningsseminarium, där små studerandegrupper genomför ett riktigt forskningsprojekt under handledning av Aalto-universitetets topprofessorer inom området.

Exempelkurser ur det bredare kursutbudet:

 • Forskningsmetoder i teknisk psykologi
 • Introduktion till psykologi
 • Kognitiv psykologi
 • Socialpsykologi
 • Biologisk psykologi
 • Psychology of Security Engineering
 • Forskningsprojekt för teknisk psykologi

De nya läroplanerna publiceras i april 2022 och kommer att finnas tillgängliga på studentportalen Into sedan dess.

Efter avlagd kandidatexamen har de studerande en stark grund för att fortsätta sina studier inom något av Aalto-universitetets olika magisterprogram, till exempel:

Lähtölaskenta yhteishakuun

Mikä tekee Aallossa opiskelusta ainutlaatuista ja millaista eri aloilla opiskelu on? Opiskelijamme kertovat omista kokemuksistaan ja vastaavat kysymyksiin opiskelusta. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran keväällä 2023.

Ilmoittaudu tapahtumaan!
Opiskelijoita Aalto-yliopistossa, kuvaaja Unto Rautio

Internationalisering

Många internationella toppforskare är en del av programmet och en del av kurserna ordnas på engelska. Internationella nätverk öppnas för de studerande, och de har möjlighet att åka på utbyte till ett utländskt universitet.

Aalto-universitetet är ett internationellt universitet och välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester på campus. Tack vare de ansvariga för utbildningsprogrammen, de aktiva studerandetutorerna och stödtjänsterna får de internationella studerandena ta del av den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Fortsatta studiemöjligheter

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utlandet.

Uramahdollisuudet

Teknillisen psykologian pääaineen opiskelijoille avautuu lukuisia uravaihtoehtoja maisterikoulutuksen jälkeen, sillä ihmisen käyttäytymisen tuntemuksesta on etua lähes millä tahansa alalla. Esimerkkejä tyypillisistä ammattiryhmistä ovat:

 • eHealth Developer (Sähköisten terveyspalveluiden kehittäjä)
 • Audio Technology Specialist (Ääniteknologia-asiantuntija)
 • Digital Accessibility Specialist (Saavutettavuusasiantuntija)
 • User Experience Specialist (Käyttäjäkokemusasiantuntija)
 • Product Designer (Tuotesuunnittelija)

Aalto-yliopiston vakiintuneet urapalvelut auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för teknikvetenskaper

Karriärmöjligheter

Många olika karriärmöjligheter öppnar sig för studerande med teknisk psykologi som huvudämne efter magisterexamen, eftersom det är en fördel nästan var som helst att ha kännedom om mänskligt beteende. Exempel på typiska yrkesgrupper är:

 • eHealth Developer (utvecklare av elektroniska hälsotjänster)

 • Audio Technology Specialist (expert inom ljudteknologi)

 • Digital Accessibility Specialist (tillgänglighetsspecialist)

 • User Experience Specialist (specialist inom användarupplevelse)

 • Product Designer (produktdesigner)

Aalto-universitetets karriärtjänster hjälper till med sysselsättning inom Finland och utlandet. Studerande vid Aalto-universitetet hittar ofta lätt arbete efter utexamineringen. Aalto-universitetet har även en väldigt aktiv företagarkultur som fungerar som språngbräda för många företag.

Fokusområden för forskningen

De studerande får redan under kandidatskedet pröva på att bedriva vetenskaplig forskning under ledning av topprofessorer. Typiska forskningsinriktningar kan till exempel vara:

 • Human-Computer Interaction

 • Games

 • Graphics

 • Computing Education Research

 • Neuroscience

 • Software Engineering

 • Security Engineering

 • Usable Security and Privacy

 • Audio Technologies

 • Building Technology

 • Product Design

 • Computational Social Science

Samarbete med andra aktörer

Huvudämnet teknisk psykologi befinner sig i knutpunkten mellan flera olika institutioner: förutom institutionen för datateknik bedrivs samarbete med institutionen för signalbehandling och akustik, institutionen för kommunikations- och nätverksteknik samt institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik. De studerande uppmuntras även till mångvetenskaplighet utanför det egna området och enskilda kurser eller hela biämnen kan genomföras vid Aaltos övriga högskolor eller vid vilket universitet som helst i Finland genom JOO-studier.

Samarbete bedrivs även med företag och programmet har starka kopplingar till exempelvis verksamheten vid Helsinki-Aalto Institute for Cybersecurity (HAIC). Till HAIC:s samarbetspartner hör många kända namn inom teknologibranschen, såsom Huawei, F-Secure och Intel.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor (från 1.11.2021).

Frågor som gäller innehållet i studierna i teknisk psykologi kan riktas till planerare Susanna Reunanen, [email protected]

Tutustu meihin

Applied psychology. Picture: Matti Ahlgren, Aalto University.

Unik utbildning i teknisk psykologi bygger på teknologi och förståelse av människan, på ett praktiskt sätt

Personer som utexaminerats från teknisk psykologi kan till exempel arbeta som experter på människoorienterad artificiell intelligens eller som utvecklare av elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster. Ansökan till den nya utbildningen inleds våren 2022.

Nyheter
Athene guild. Photo: Ilona Rahnasto

Ämnesorganisationen Athene önskar studerande i teknisk psykologi som inleder sina studier vid Aalto på hösten hjärtligt välkomna

Vid Aalto inleds hösten 2022 en ny utbildning på kandidatnivå i teknisk psykologi, som förenar psykologi och en stark grund för ingenjörsvetenskaperna. Syftet är att nya studerande ska kunna designa teknologiska innovationer ännu mer människonära. Ansök om att studera teknisk psykologi i vårens gemensamma ansökan 16–30.3.2022.

Nyheter
Kun tietotekniikan laitoksen uusi apulaisprofessori Elisa Mekler teki väitöskirjaansa, pelillistämisen tutkiminen psykologisesta, teoreettisesta näkökulmasta motivaatioteorioita hyödyntäen oli uutta. "Sitä ei yksinkertaisesti tehty aikaisemmin", Mekler sanoo.

Biträdande professor Elisa Mekler: Spelande kan hjälpa till med att klara sig ur svåra livssituationer och öka välmåendet

Biträdande professor Elisa Mekler har märkt att datorspel kan hjälpa människor att klara sig ur svåra livssituationer. Det innebär en ny utmaning för spelutvecklare.

Nyheter
iiro_jaaskelainen_aalto_sci_photo_by_lasse_lecklin_04_700_400_en_en.jpg

Associate Professor Iiro Jääskeläinen’s brain research uses movies as stimuli

Rapid progress in brain research will bear remarkable impact in the near future.

News
Group of students

Chat with Aalto students

Are you wondering what it is like to study at Aalto University? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus or at the Mikkeli Unit? Come chat with our students about all things Aalto!

Study at Aalto
Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene (extern länk)

Athene on Informaatioverkostojen koulutusohjelman ainejärjestö eli kilta, joka yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat