Utbildningsutbud

Teknisk psykologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Ansökningsalternativet för teknisk psykologi erbjuder en i Finland helt unik studiehelhet. De studerande får möjlighet att i sina studier kombinera psykologi, naturvetenskaper och teknik under ledning av internationellt erkända toppforskare. Utexaminerade får jobba med intressanta utmaningar, till exempel att designa ännu mer människonära och inkluderande teknologiska innovationer. 
Teknillinen psykologia

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Teknisk psykologi fick sin början i behovet att utbilda ännu mer mångsidiga experter än tidigare för att undersöka och tackla världens komplicerade utmaningar. Studierna kombinerar psykologi och ingenjörsvetenskaper på ett unikt sätt. De studerande får färdigheter att arbeta med vår tids mest fascinerande utmaningar – det kan handla om att göra teknologibranschen mer jämlik eller att göra designen av teknologiska innovationer mer människonära. 

Huvudämnet bedriver ett nära samarbete med forskningsgrupperna vid Aalto-universitetets institution för datateknik. Den förstklassiga forskningen och undervisningen garanterar att utexaminerade från programmet har: 

 • En stark förståelse för psykologi och de olika forskningsinriktningarna. Undervisningsplanens fokusområden är kognitiv och biologisk psykologi samt socialpsykologi. 
 • Förmåga att tillämpa teori för att identifiera och lösa reella problem inom olika branscher. En grundlig förståelse för människans beteende är oumbärlig när ny teknologi utvecklas. 
 • Starka teknisk-naturvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga färdigheter. Den studerande får en stark grund i matematik, modellering, dataanalys och forskningsmetoder och behärskar de programmeringsfärdigheter som krävs för att tillämpa dem. 
 • Förståelse för kreativitetens, den hållbara utvecklingens och företagandets roll för området. Vid Aalto-universitetet får den studerande utmärkta förutsättningar att bli exempelvis tillväxtföretagare. 
 • Färdigheter att senare fördjupa kunskaperna genom magisterstudier. Kandidatexamen ger den studerande mångsidiga fortsatta studiemöjligheter. 

Utbildningen ger inte behörighet som psykolog. 

Undervisningsspråk

Undervisningen inom ansökningsalternativet teknisk psykologi ges i huvudsak på finska, och delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. 

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket. 

Studiernas uppbyggnad

Det teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet omfattar sammanlagt 180 studiepoäng. Det tre år långa kandidatprogrammet består av: 

 • Gemensamma grundstudier inom kandidatprogrammet (65 spbl.a. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi och studier i språk) 
 • Huvudämnesstudier inom teknisk psykologi (75 sp) 
 • Biämnesstudier (20–25 sp) 
 • Fritt valbara studier (15–20 sp). 

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningens innehåll hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Inriktningsalternativ

De gemensamma grundstudierna inom kandidatprogrammet och huvudämnesstudierna inom teknisk psykologi ger en stark grund för teknisk-vetenskapligt tänkande och tillämpning av det. Målet med utbildningsprogrammet är att den studerande kritiskt ska kunna identifiera och undersöka antaganden om människor som är inkodade i designen av teknologi. Inom utbildningsprogrammet betonas synvinkeln att teknologi borde designas och anpassas enligt människan och inte tvärtom. 

Kärnkunskaper inom psykologi lärs ut under fyra kurser à fem studiepoäng under två år. Under det första studieåret går de studerande dessutom en praktisk kurs där de bekantar sig med experimentella metoder inom psykologi och med modellering. I studiernas slutskede ordnas ett forskningsseminarium, där små studerandegrupper genomför ett riktigt forskningsprojekt under handledning av Aalto-universitetets topprofessorer inom området. 

Exempel från huvudämnets kursutbud är: 

 • Research Methods in Engineering Psychology 
 • Introduktion till psykologi  
 • Cognitive Psychology 
 • Socialpsykologi 
 • Biologisk psykologi 
 • Computational Social Science 
 • Forskningsprojekt inom teknisk psykologi

Undervisningsplanen finns i sin helhet i Studentguiden

Efter avlagd kandidatexamen har de studerande en stark grund för att fortsätta sina studier inom något av Aalto-universitetets olika magisterprogram, till exempel:

Mer information om att fortsätta till ett magisterprogram hittar du i Studentguiden

Internationell verksamhet

Många internationella toppforskare är en del av programmet och en del av kurserna ordnas på engelska. Internationella nätverk öppnas för de studerande, och de har möjlighet att åka på utbyte till ett utländskt universitet. 

Aalto-universitetet är ett internationellt universitet och välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester på campus. Tack vare de ansvariga för utbildningsprogrammen, de aktiva studerandetutorerna och stödtjänsterna får de internationella studerandena ta del av den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland. 

Möjlighet till fortsatta studier

Diplomingenjörsexamen skapar en solid grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utlandet. 

Karriärmöjligheter

Många olika karriärmöjligheter öppnar sig för studerande med teknisk psykologi som huvudämne efter magisterexamen, eftersom det är en fördel nästan var som helst att ha kännedom om mänskligt beteende. Exempel på typiska yrkesgrupper är: 

 • eHealth Developer (utvecklare av elektroniska hälsotjänster) 
 • Audio Technology Specialist (expert inom ljudteknologi) 
 • Digital Accessibility Specialist (tillgänglighetsspecialist) 
 • User Experience Specialist (specialist inom användarupplevelse) 
 • Product Designer (produktdesigner) 

Aalto-universitetets karriärtjänster hjälper till med sysselsättning inom Finland och utlandet. Studerande vid Aalto-universitetet hittar ofta lätt arbete efter utexamineringen. Aalto-universitetet har även en väldigt aktiv företagarkultur som fungerar som språngbräda för många företag. 

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

De studerande får redan under kandidatskedet pröva på att bedriva vetenskaplig forskning under ledning av topprofessorer. Typiska forskningsinriktningar kan till exempel vara: 

 • Human-Computer Interaction 
 • Games 
 • Graphics 
 • Computing Education Research 
 • Neuroscience 
 • Software Engineering 
 • Security Engineering 
 • Usable Security and Privacy 
 • Audio Technologies 
 • Acoustics 
 • Building Technology 
 • Product Design 
 • Computational Social Science 

Samarbete med andra aktörer

Huvudämnet teknisk psykologi befinner sig i knutpunkten mellan flera olika institutioner: förutom institutionen för datateknik bedrivs samarbete med institutionen för informations- och kommunikationsteknik samt institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik. De studerande uppmuntras även till mångvetenskaplighet utanför det egna området och enskilda kurser eller hela biämnen kan genomföras vid Aaltos övriga högskolor eller vid vilket universitet som helst i Finland genom JOO-studier. 

Samarbete bedrivs även med företag och programmet har starka kopplingar till exempelvis verksamheten vid Helsinki-Aalto Institute for Cybersecurity (HAIC). Till HAIC:s samarbetspartner hör många kända namn inom teknologibranschen, såsom Huawei, F-Secure och Intel. 

Bekanta dig med oss

Applied psychology. Picture: Matti Ahlgren, Aalto University.

Unik utbildning i teknisk psykologi bygger på teknologi och förståelse av människan, på ett praktiskt sätt

Personer som utexaminerats från teknisk psykologi kan till exempel arbeta som experter på människoorienterad artificiell intelligens eller som utvecklare av elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster. Ansökan till den nya utbildningen inleds våren 2022.

Nyheter
Athene guild. Photo: Ilona Rahnasto

Ämnesorganisationen Athene önskar studerande i teknisk psykologi som inleder sina studier vid Aalto på hösten hjärtligt välkomna

Vid Aalto inleds hösten 2022 en ny utbildning på kandidatnivå i teknisk psykologi, som förenar psykologi och en stark grund för ingenjörsvetenskaperna. Syftet är att nya studerande ska kunna designa teknologiska innovationer ännu mer människonära. Ansök om att studera teknisk psykologi i vårens gemensamma ansökan 16–30.3.2022.

Nyheter
Kun tietotekniikan laitoksen uusi apulaisprofessori Elisa Mekler teki väitöskirjaansa, pelillistämisen tutkiminen psykologisesta, teoreettisesta näkökulmasta motivaatioteorioita hyödyntäen oli uutta. "Sitä ei yksinkertaisesti tehty aikaisemmin", Mekler sanoo.

Biträdande professor Elisa Mekler: Spelande kan hjälpa till med att klara sig ur svåra livssituationer och öka välmåendet

Biträdande professor Elisa Mekler har märkt att datorspel kan hjälpa människor att klara sig ur svåra livssituationer. Det innebär en ny utmaning för spelutvecklare.

Nyheter
iiro_jaaskelainen_aalto_sci_photo_by_lasse_lecklin_04_700_400_en_en.jpg

Associate Professor Iiro Jääskeläinen’s brain research uses movies as stimuli

Rapid progress in brain research will bear remarkable impact in the near future.

News
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto
Aalto-yliopisto / Athenen logo

Athene (extern länk)

Athene är ämnesorganisation eller guild för utbildningsprogrammet informationsnätverk.

Kontakt information

Aalto-universitetets ansökningsservice

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice:

[email protected]

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: