Program

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Ansökningar

Lämna in blanketterna till doktorandutbildningstjänsterna för ditt doktorandprogram, om du inte har fått andra anvisningar.

Individuell studieplan för doktorander (ISPD)

Lämnas in i MyStudies.

Anvisningar för hur du skapar och fastställer din ISPD

Studierätt

Ansökan till doktorandstudier

Anvisningar för ansökan och ansökningstider (aalto.fi)

Läsårsanmälan

Varje studerande ska varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande. Läsårsanmälan görs i Oili (vanligtvis mellan början av maj och slutet av augusti).

Anvisningar för läsårsanmälan

Fristående studier

Med fristående studier avses studier som inte leder till examen. Syftet med studierna kan vara att till exempel komplettera en tidigare examen eller höja den professionella kompetensen. Som fristående studerande kan du genomföra en enskild kurs eller en större helhet vid Aalto-universitetet.

Återställande av studierätt

Om du förlorar din studierätt till följd av att du inte har gjort läsårsanmälan ska du ansöka om återställande av studierätt. Om du har försummat läsårsanmälan längre än ett läsår ska du till din ansökan bifoga en målinriktad och genomförbar plan för hur du ämnar slutföra dina studier inom rimlig tid (en s.k. utexamineringsplan). För doktorander innebär detta den individuella studieplanen för doktorander (ISPD).

Anvisningar för ISPD (aalto.fi)

Avstående från studierätt

Observera att beslutet att avstå från din studierätt är bindande. Lämna in ansökan till doktorandutbildningstjänsterna (aalto.fi) för ditt doktorandprogram.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: