Program

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Utexaminering

När forskarutbildningsrådet har bekräftat din disputationsdag och din studiepoängsatta plan har godkänts i Sisu kan du ansöka om utexaminering i Sisu. Kom ihåg att samtidigt kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Sisuanvisningar: ansökan om utexaminering (aalto.fi)

När du har lämnat in ansökan om utexaminering i Sisu kan du utexamineras påföljande officiella utexamineringsdag efter att din avhandling har godkänts. Din avhandling godkänns under forskarutbildningsrådets möte som följer efter din disputation om opponenten har hunnit lämna in sitt utlåtande innan dess.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: