Program

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Utexaminering

När forskarutbildningsrådet har bekräftat din disputationsdag och din studiepoängsatta plan har godkänts i Sisu kan du ansöka om utexaminering i Sisu. Kom ihåg att samtidigt kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Sisuanvisningar: ansökan om utexaminering (aalto.fi)

När du har lämnat in ansökan om utexaminering i Sisu kan du utexamineras på följande officiella utexamineringsdag efter att din avhandling har godkänts. Din avhandling godkänns under forskarutbildningsrådets möte som följer efter din disputation om opponenten har hunnit lämna in sitt utlåtande innan dess.

Officiella utexamineringsdagar

Utexamineringsdagar 2024
29.1.2024
19.2.2024
25.3.2024
29.4.2024
27.5.2024
24.6.2024
31.7.2024
26.8.2024
30.9.2024
31.10.2024
18.11.2024
31.12.2024

Doktorandutbildningstjänsterna meddelar dig per e-post när ditt examensbetyg är färdigt. Läs mer under ”Betygsutdelning och mottagning av examensbetyget” nedan.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: