Program

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Inled studierna

När du blivit antagen till doktorandstudier

Välkommen till doktorandgemenskapen! Alla nya doktorander deltar i Aalto-universitetets introduktion för doktorander i början av sina studier. Kom också ihåg att sköta alla praktiska ärenden – vi hjälper dig!

Alla doktorander har studierätt vid Aalto-universitetet, men många av dem är dessutom anställda vid universitetet. Observera att ansökan om studierätt till doktorandprogrammet är en separat process från rekryteringen till anställd doktorand. Kontakta doktorandutbildningstjänsterna om du är osäker på din status.

Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala

Vicerektor Petri Suomalas hälsning till nya studenter

Petri Suomala välkomnar nya studenter till Aalto gemenskapen, vars styrkor inkluderar samarbete mellan människor med olika bakgrunder och studieområden.

Nyheter

Studieguiden för doktorander

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

I början av dina doktorandstudier

Information för doktorander i början av sina studier: bl.a. studiestarten, studieplan och kurser, finansiering av studierna

Doktorandutbildning
Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Under dina doktorandstudier

Information för doktorander om studierna, bl.a. om att skriva doktorsavhandlingen, bedriva forskning, handledning, internationalitet

Doktorandutbildning
Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Finalising your doctoral studies

Information on pre-examination, defence, finalising the thesis, public display and approval of thesis etc.

Doctoral education

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: