Koulutustarjonta

Elektroniikka ja sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Digitaalinen viestintä, avaruustutkimus, koneoppiminen ja tekoäly lääketieteessä, sähköistyvä liikenne… Sellaista tulevaisuuden teknologiaa ei olekaan, joka ei tavalla tai toisella liittyisi elektroniikkaan ja sähkötekniikkaan. Suomen paras osaaminen teknologia-alalla on keskittynyt Aalto-yliopistoon, ja valitsemalla Elektroniikan ja sähkötekniikan hakukohteen pääset osaksi tätä huippuosaajien joukkoa.
Kaksi naista työskentelevät Sähköpaja-kurssilla

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Webinaari | Elektroniikka ja sähkötekniikka

Tässä webinaaritallenteessa kuulet lisää elektroniikan ja sähkötekniikan opiskelusta, hakemisesta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.

Katso webinaaritallenne
Kaksi opiskelijaa sähköpajakurssilla.

Koulutuksen kuvaus

Sähkön ja elektroniikan merkitys elämässämme on valtava. Päivittäisessä elämässämme emme sitä välttämättä ajattele, mutta häiriötilan sattuessa arki vaikeutuu välittömästi. Lisäksi sähkötekniikan potentiaali esimerkiksi terveysteknologian kehityksessä, ympäristön analysoinnissa, tiedonsiirrossa ja siirtymässä kohti puhtaampia energiaratkaisuja on valtava. Aalto-yliopiston Elektroniikan ja sähkötekniikan hakukohde tarjoaa kunnianhimoisille opiskelijoille laajat mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan alan huippujen johdolla. Opiskelijoiden uranäkymät ovat monipuoliset: alan osaamiselle löytyy kysyntää niin teollisuudessa kuin muuallakin yhteiskunnassa, ja ohjelmasta valmistuneet pääsevät rakentamaan vastuullisempaa ja älykkäämpää yhteiskuntaa.

Opinnot tähtäävät diplomi-insinöörin tutkintoon, ja jo kandidaattivaiheessa opiskelija saa valmiuksia tarttua teknisten ratkaisujen kehittämisessä ja suunnittelussa eteen tuleviin haasteisiin. Tutkinto tarjoaa myös vankat ohjelmointitaidot, joita voi hyödyntää elektroniikan ja sähkötekniikan ongelmien ratkaisemisessa. Akateeminen koulutus antaa kyvyn arvioida kriittisesti tieteellistä tietoa ja pohtia tekniikan vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan.

Opetuskieli

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta.

Ensimmäisenä vuonna korostuvat yhteiset kurssit muiden tekniikan pääaineiden opiskelijoiden kanssa. Kyse on pitkälti matematiikan, fysiikan ja ohjelmoinnin perusopinnoista. Vuoden kohokohtia on suosittu sähköpajakurssi, jossa opiskelijat rakentavat haluamansa laitteen omien mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti. Opetushenkilökunta ja assistentit auttavat aiheen valitsemisessa ja itse työssä – ennakko-osaaminen ei siis ole välttämätöntä. Kurssi huipentuu gaalaan, jossa opiskelijat pääsevät esittelemään työnsä.

> Tutustu yhteisiin perusopintoihin Opiskelijan oppaan avulla!

Toisena vuonna opiskelijat pääsevät syventymään pääaineopintoihinsa. Samalla korostuu akateeminen vapaus, sillä sivuaineen ja vapaavalintaisten kurssien kautta opiskelijalla on mahdollisuus seurata kiinnostuksen kohteitaan myös muilla aloilla.

> Tutustu pääaineopintoihin Opiskelijan oppaan avulla!

> Tutustu Aalto-yliopiston tarjoamiin sivuaineisiin sivuaineoppaan avulla!

Kolmantena vuonna opintoihin on mahdollista sisällyttää kansainvälinen vaihto. Opiskelijat laativat lisäksi opinnäytteen eli kandidaatintyön jostakin pääaineeseen liittyvästä aiheesta.

Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Venla Kaislo, Iikka Huttu ja Leevi Hormaluoma. Kuva: Filmbutik

Opiskelija Iikka Huttu: Diplomi-insinöörin opinnot ovat täydellinen yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä

Elektroniikan ja sähkötekniikan pääaineessa opiskellut Iikka uskoo, että sähkötekniikalla ratkaistaan monet kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat.

Uutiset
Electrical engineering student Emmaleena Ahonen.

”Sähkötekniikan alalla saa rakentaa vastuullisempaa ja älykkäämpää tulevaisuutta”

Opiskelija Emmaleena Ahosen mielestä alan tulevaisuus näyttää aurinkoiselta, koska osaamista tarvitaan yllättävilläkin aloilla.

Uutiset
Sakari Harjunpää ja Valentin Rainio Sähköpajalla

Aalto-yliopiston opiskelijoiden Robosiili nappasi ykkössijan robottikilpailussa

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijat Valentin Rainio ja Sakari Harjunpää rakensivat Robosiilin suositulla Sähköpajakurssilla.

Uutiset
Opiskelijat testaamassa satelliitia ESA:n testeissä.

"On erityisen hienoa tajuta, että jotain omin käsin tehtyä lentää joku päivä avaruudessa!" Aalto-yliopistossa rakennetaan kolmatta opiskelijasatelliittia

Aalto-3-satelliittia rakentava tiimi pääsi testaamaan satelliittia Euroopan avaruusjärjestön testausohjelmassa.

Uutiset
Leevi Oikarinen teekkarilakki päässä studiossa.

Opiskelija Leevi Oikarinen: Aallossa asiat voi tehdä omalla tavalla

Elektroniikkaa ja sähkötekniikkaa opiskeleva Leevi Oikarinen näkee sähkötekniikan tulevaisuuden valoisana. Leevi on aktiivisesti mukana opiskelijayhteisön toiminnassa ja on vahvasti sitä mieltä, että opiskeluaika on ihmisen parasta aikaa.

Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijat voivat painottaa opinnoissaan joko elektroniikkaa tai fysiikkaa. Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijat jatkavat tyypillisesti seuraaviin maisteriohjelmiin:

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Automation and Electrical Engineering -maisteriohjelmassa opiskelijat saavat valmiuden toimia laitteistojen ja ohjelmistojen rajapinnassa valitsemallaan alalla: sähkötekniikassa ja energiasektorilla, lääketieteellisessä tekniikassa tai säätötekniikan ja robotiikan aloilla. Vahvan matemaattis-luonnontieteellisen teorian ja perustutkimuksen pohjalta ohjelma keskittyy soveltavaan tekniikkaan kuten autonomisiin järjestelmiin, terveysteknologiaan, älykkäisiin verkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin ratkaisuihin.

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella tekniikkaa voimakkaasti kehittyvillä aloilla. Mobiililaitteiden lisääntymisen myötä langatonta tekniikkaa käytetään nykyään kaikkialla, avaruustekniikan merkitys kasvaa huimasti pienten satelliittien kehityksen myötä, ja nanotekniikka mahdollistaa merkittäviä läpimurtoja monilla aloilla, kuten aurinkoenergian keräämisessä. Ohjelma keskittyy erityisesti näihin tekniikoihin liittyvien laitteistojen kehittämiseen ja rakentamiseen. Ohjelma antaa valmiudet tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen yrityksissä tai osaamisen syventämiseen akateemisissa jatko-opinnoissa.

Mahdollisia polkuja löytyy myös useista muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Automation and Electrical Engineering, Master of Science (Technology)

Automation and Electrical Engineering -ohjelmassa opiskelijat saavat valmiuden toimia laitteistojen ja ohjelmistojen rajapinnassa valitsemallaan alalla: sähkötekniikassa ja energiasektorilla, lääketieteellisessä tekniikassa tai säätötekniikan ja robotiikan aloilla. Vahvan matemaattis-luonnontieteellisen teorian ja perustutkimuksen pohjalta ohjelma keskittyy soveltavaan tekniikkaan kuten autonomisiin järjestelmiin, terveysteknologiaan, älykkäisiin verkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin ratkaisuihin.

Koulutustarjonta
Aalto electronics-ICT anechoic chamber for 2-60 GHz and two near-field scanners

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Uutta laiteteknologiaa kehittävät sähkötekniikan ja nanoteknologian osaajat ovat avainasemassa tulevaisuuden muovaamisessa.

Koulutustarjonta

Kansainvälistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Vaihto-opintokoordinaattori opastaa ja neuvoo kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ja he edustavat noin 90 eri kansalaisuutta. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Erinomainen keino tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin on osallistua tutor-toimintaan. Tutorit auttavat ja neuvovat uusia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja opintoihin.

Kaikki Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja kansainvälisiä. Aallon opetus- ja tutkimushenkilökunnasta noin 40 % on muita kuin suomalaisia. Lisäksi opintoja voi suorittaa kaksoistutkinto-ohjelmissa, joissa opiskellaan kahdessa eri maassa ja yliopistossa.

Kaksoistutkinto-ohjelmat Sähkötekniikan korkeakoulussa

EIT logo and a circuit board

Autonomous Systems - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Itseohjautuvista autoista robottiavustajiin, esineiden internetiin ja tekoälypohjaisiin ohjelmistoratkaisuihin – tulevaisuus on autonominen. Koska autonomiset järjestelmät ovat kuitenkin vielä kehittyvää teknologiaa, niihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Tällä mahdollisella miinakentällä liikkumisen kannalta on keskeistä paitsi ymmärtää itse teknologiaa myös ennen kaikkea pystyä luotettavasti arvioimaan autonomisia prosesseja ja löytämään paras kompromissi liiketoimintavaikutusten ja käytettyjen resurssien välillä.

Koulutustarjonta
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Kun yhdistetyt laitteet ja suoratoistopalvelut ylikuormittivat verkkomme, pilvilaskenta tuli apuun. Nyt verkkojen niin kutsutun ”pilvistymisen” uskotaan aloittavan uuden älykkäiden yhteyksien aikakauden, mikä mahdollistaa kaiken teollisuus 4.0:n sovelluksista autonomisiin ajoneuvoihin, 5G:hen ja 6G:hen, lisättyyn todellisuuteen ja kaupunki-infrastruktuuriin.

Koulutustarjonta
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Koulutustarjonta
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

Koulutustarjonta
Students studying together

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Koulutustarjonta

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet jatkaa opintoja kohti tohtorin tutkintoa. Tyypillisesti jatko-opiskelija siirtyy palkalliseen tutkijapaikkaan alalle, josta valmistui diplomi-insinööriksi. Sähkötekniikasta valmistuu vuosittain useita kymmeniä tekniikan tohtoreita, jotka ovat työelämässä erittäin kysyttyjä ammattilaisia. Valmistuneet siirtyvät pääosin teollisuuden johtaviin asiantuntijatehtäviin.
 

Uramahdollisuudet

Diplomi-insinööri on yksi parhaiten palkatuista koulutusaloista ja Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneelle on tarjolla monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä. Voit esimerkiksi johtaa kansainvälistä projektia puhtaampien energiaratkaisujen luomiseksi tai kehittää uusia innovaatioita terveysteknologian alalle. Tutkinto antaa loistavat mahdollisuudet hakeutua omia vahvuuksiasi vastaaviin tehtäviin – oli kyseessä sitten kansainvälinen ura suuressa yrityksessä, osana startupin kasvutarinaa tai tutkimuksen uranuurtajana.

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Unto Rautio

Alumni Craig Rollo nappasi musiikkidiggarin unelmatyön

Koska Craig Rollo halusi työskennellä musiikin parissa, Acoustics and Audio Technology oli hänelle täydellinen pääainevalinta.

Craig Rollo / Aalto University alumni/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

“Tällä alalla saa muuttaa maailmaa!” – Kaksi tekniikan alumnia kertoo urastaan

Vaisalassa testausautomaation parissa työskentelevät Maaret Pyhäjärvi ja Niina Kajovuori kannustavat valitsemaan rohkeasti eri alojen kursseja.

Maaret Pyhäjärvi and Niina Kajovuori/ Vaisala/ Aalto University alumni/ image: Vaisala

Tutkimuksen painopisteet

Pääsääntöisesti elektroniikan ja sähkötekniikan opiskelijat valmistuvat maisteriohjelmista kahdelta laitokselta, jotka ovat kansainvälisesti arvostettuja tutkimusyksiköitä. Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella tutkitaan langattomia laitteita, nanoteknologiaa, integroituja elektroniikkapiirejä, sähkömagneettisia ilmiöitä sekä avaruusteknologiaa. Esimerkiksi ensimmäinen suomalainen satelliitti Aalto-1 toteutettiin laitoksella opiskelijahankkeena. Vastaavasti Sähkötekniikan ja automaation laitoksen tutkimusaloja ovat mm. voimajärjestelmät, robotiikka ja autonomiset järjestelmät, terveysteknologia, älykäs asuinympäristö ja teollisuuselektroniikka. Jo perusopiskelijana pääset tutustumaan viimeisimpään tutkimustietoon elektroniikan ja sähkötekniikan alalla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Otaniemen kampusta ympäröivät yritykset, startupit ja teknologiapuistot. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on tiivistä heti opintojen alkuvaiheessa yritysyhteistyökurssien sekä mahdollisten harjoitteluiden ja kesätöiden myötä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Ainejärjestö eli kilta tarjoaa opiskelijoille fuksikasvatusta sekä opintojen vastapainoksi esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia.

Kuuntele Sähköisku-podcastia!

Podcastin yhtenä juontajana on elektroniikkaa ja sähkötekniikkaa opiskeleva Leevi, joka kertoo podcastissa kertoo opinnoistaan ja arjestaan Otaniemessä. 

Kolme opiskelijaa

Sähköisku

Podcastissa Aalto-yliopiston sähkötekniikan opiskelijat paneutuvat syvällisesti opiskelijaelämän eri puoliin. Millainen ympäristö Aalto-yliopisto on opiskelijalle? Millaista sähkötekniikan opiskelu käytännössä on? Entä onko elämä teekkarina oikeasti niin hauskaa, kuin kaikki antavat ymmärtää?

Podcastit
Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija kesätöissä elektroniikan ja naotekniikan laitoksella, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Kesätyö yliopistolla on itsenäistä ja joustavaa, mutta vaatii rutkasti oma-aloitteisuutta

Sähkötekniikan korkeakoulu palkkaa vuosittain kymmeniä opiskelijoita erilaisiin kesätyötehtäviin.

Uutiset
Sähköinsinöörikillan logo.

Sähköinsinöörikilta (ulkoinen linkki)

Sähköinsinöörikilta ry on Otaniemessä vaikuttava opiskelijajärjestö, joka on perustettu vuonna 1921. Kilta järjestää kaikenlaista toimintaa liittyen opintoihin ja vapaa-ajan viettoon.

Kilpaurheilun ja opintojen yhdistäminen Aallossa

juoksurata, sports field

Kolmiloikasta lukkopainiin – Aalto mahdollistaa huippu-urheilun ja opiskelun yhdistämisen

Aalto-yliopistolla on sopimus huippu-urheiluakatemia Urhean kanssa. Oli lajisi sitten koripallo, muodostelmaluistelu tai jokin muu, saat kannustusta ja tukea harjoittelun ja opintojen yhdistämiseen.

Uutiset
Student guide illustration, supporting your studies

Kilpaurheilun ja opintojen yhdistäminen Aallossa

Aalto-yliopisto on sitoutunut tukemaan pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan Urheaan kuuluvien opiskelijoiden opiskelun ja urheilun yhteensovittamista ja huomioimaan urheilu-uran haasteet ja erityistarpeet. 

Opiskelijan tukipalvelut

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin:

[email protected]

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat kysymykset voi lähettää Sähkötekniikan korkeakoulun oppimispalveluille:

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: