Koulutustarjonta

Elektroniikka ja sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Mitä yhteiskunta olisi ilman elektroniikan ja sähkötekniikan avaamia mahdollisuuksia? Käytämme päivittäin esimerkiksi terveyden, liikkumisen, ja viestinnän ratkaisuja, jotka kaikki perustuvat elektroniikkaan ja sähkötekniikkaan. Elektroniikan ja sähkötekniikan hakukohde antaa opiskelijalle valmiudet hahmottaa ja ymmärtää näitä ratkaisuja matematiikan, fysiikan, elektroniikan ja ohjelmoinnin opintojen pohjalta. Opiskelijoista valmistuu tekniikan kandidaatteja, joilla on loistavat valmiudet toimia meitä ympäröivien sähköteknisten laitteiden ja sovellusten parissa, ymmärtää teknologiaa innovaatioiden taustalla, ja sitä kautta vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristömme kehitykseen.
Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Opintojen tavoitteet

Aalto-yliopiston Elektroniikan ja sähkötekniikan hakukohde antaa opiskelijoille valmiudet kehittää osaamistaan niin, että he kykenevät myöhemmin toimimaan alalla myös vaativimmissa tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinnon suorittaneilla on:

 • Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteiden tuntemus. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät alaan liittyviä perusteorioita ja -käsitteitä, ja kykenevät tarttumaan teknisten järjestelmien kehittämisessä tai suunnittelussa eteen tuleviin haasteisiin, joihin ei ole valmista ratkaisua. 
 • Elektroniikan ja sähkötekniikan suunnittelu- ja analyysimenetelmien tuntemus. Tutkinnon suorittaneet tuntevat alan keskeiset suunnittelu- ja analyysimenetelmät ja osaavat käyttää yleisimpiä komponentteja ja mittalaitteita. 
 • Kyky havaita elektroniikan ja sähkötekniikan vaikutukset ympäröivään maailmaan. Tutkinnon suorittaneet pystyvät tunnistamaan tekniikan, suunnittelun ja oman työnsä vaikutuksia ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. 
 • Kyky hankkia, arvioida ja käsitellä kriittisesti tieteellistä ja ammatillista tietoa. Tutkinnon suorittaneet pystyvät hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi. He pystyvät yhdistämään teoriaa käytännön laitteen suunnitteluun ja ohjelmointiin.
 • Vahva substanssiosaaminen valitsemassaan pääaineessa. Tutkinnon suorittaneet ovat erikoistuneet joko elektroniikkaan tai sähkötekniikkaan.
 • Tärkeät työelämätaidot. Tutkinnon suorittaneilla on myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, ongelmanratkaisua sekä projektinhallintaa.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot (70 op)
 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Sivuaineopinnot (25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

Opintojen sisältö

Elektroniikan ja sähkötekniikan opinnot rakentuvat muun muassa luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä ja yksin sekä ryhmissä tehtävistä työelämään valmistavista projekteista. Otaniemessä pääset käyttämään sekä taitojasi että luovuuttasi esimerkiksi proto- ja elektroniikkapajassa tai palkitulla sähköpajakurssilla, jonka aikana opiskelijat pääsevät testaamaan teorian merkitystä käytännössä rakentamalla ryhmissä erilaisia elektronisia laitteita. Osa opiskelijoista on osallistunut jopa satelliittien rakentamiseen.

Kampus ja opiskelijaelämää

Aalto-yliopisto sijaitsee Otaniemessä, 10 minuutin metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Uutuuttaan hohtava kampus on kotoisa ja luonnonläheinen opiskeluympäristö yli 12 000 opiskelijalle, jotka tutustuvat toisiinsa sekä opiskelun että aktiivisen opiskelijatoiminnan merkeissä. Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Yliopiston arki on muutenkin täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja yhteistyöyritysten välillä.

Myös Elektroniikan ja sähkötekniikan kandidaattiohjelma toivottaa sinut tervetulleeksi tiiviiseen opiskeluyhteisöön ja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikiltaan. Kilta tarjoaa opiskelijoille fuksikasvatusta sekä opintojen vastapainoksi esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia. 

Electrical engineering student Emmaleena Ahonen.

”Sähkötekniikan alalla saa rakentaa vastuullisempaa ja älykkäämpää tulevaisuutta”

Opiskelija Emmaleena Ahosen mielestä alan tulevaisuus näyttää aurinkoiselta, koska osaamista tarvitaan yllättävilläkin aloilla.

Uutiset

Jatko-opintomahdollisuudet

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 opintopistettä) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 opintopistettä). Elektroniikan ja sähkötekniikan pääaineopiskelijat jatkavat tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen tyypillisesti alla esiteltyihin maisteriohjelmiin. Mahdollisia polkuja löytyy myös useista muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista. Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Automation and Electrical Engineering -ohjelmassa opiskelijat saavat valmiuden toimia laitteistojen ja ohjelmistojen rajapinnassa valitsemallaan alalla: sähkötekniikassa ja energiasektorilla, lääketieteellisessä tekniikassa tai säätötekniikan ja robotiikan aloilla. Vahvan matemaattis-luonnontieteellisen teorian ja perustutkimuksen pohjalta ohjelma keskittyy soveltavaan tekniikkaan kuten autonomisiin järjestelmiin, terveysteknologiaan, älykkäisiin verkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin ratkaisuihin.

Koulutustarjonta
Aalto electronics-ICT anechoic chamber for 2-60 GHz and two near-field scanners

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella tekniikkaa voimakkaasti kehittyvillä aloilla. Mobiililaitteiden lisääntymisen myötä langatonta tekniikkaa käytetään nykyään kaikkialla, avaruustekniikan merkitys kasvaa huimasti pienten satelliittien kehityksen myötä, ja nanotekniikka mahdollistaa merkittäviä läpimurtoja monilla aloilla, kuten aurinkoenergian keräämisessä. Ohjelma keskittyy erityisesti näihin tekniikoihin liittyvien laitteistojen kehittämiseen ja rakentamiseen. Ohjelma antaa valmiudet tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen yrityksissä tai osaamisen syventämiseen akateemisissa jatko-opinnoissa.

Koulutustarjonta

Kansainväliset mahdollisuudet

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Sinua opastetaan ja neuvotaan kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monialaiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Uramahdollisuudet

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneelle diplomi-insinöörille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä suurissa yrityksissä, startupeissa ja tutkimuslaitoksissa. Usein valmistuneet aloittavat teknisissä asiantuntijatehtävissä, joista he siirtyvät johtamaan tuotekehitystiimejä tai työskentelemään johtoryhmätason asiantuntijatehtävissä. Tutkinto antaa loistavat mahdollisuudet hakeutua omia vahvuuksiasi vastaaviin tehtäviin. Rakenna siis oma uniikki urapolkusi unelmiesi pohjalta: onko haaveissasi kansainvälinen ura yritysmaailmassa, näetkö itsesi tutkimuksen uranuurtajana vai johtamassa laajoja teknisiä tiimejä läpi asiantuntijatason haasteiden?

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, takaavat Sähkötekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu
Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta
Uutiset
Craig Rollo / Aalto University alumni/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

Alumni Craig Rollo nappasi musiikkidiggarin unelmatyön

Koska Craig Rollo halusi työskennellä musiikin parissa, Acoustics and Audio Technology oli hänelle täydellinen pääainevalinta.

Uutiset
Maaret Pyhäjärvi and Niina Kajovuori/ Vaisala/ Aalto University alumni/ image: Vaisala

“Tällä alalla saa muuttaa maailmaa!” – Kaksi tekniikan alumnia kertoo urastaan

Vaisalassa testausautomaation parissa työskentelevät Maaret Pyhäjärvi ja Niina Kajovuori kannustavat valitsemaan rohkeasti eri alojen kursseja.

Uutiset

Lisätietoja opetuskielestä

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Yhteystiedot

Hakukohteeseen hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston Hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Elektoniikan ja sähkötekniikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä sähkötekniikan kandidaattiohjelman suunnittelija Tuula Noposeen: [email protected], 050 408 1024.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija kesätöissä elektroniikan ja naotekniikan laitoksella, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Kesätyö yliopistolla on itsenäistä ja joustavaa, mutta vaatii rutkasti oma-aloitteisuutta

Sähkötekniikan korkeakoulu palkkaa vuosittain kymmeniä opiskelijoita erilaisiin kesätyötehtäviin.

Uutiset
Kevään 2018 Sähköpajakurssin lopputyö, kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Ratkaisuja arjen tarpeisiin

Sähköpajakurssi marssitti yleisön eteen Aalto-yliopiston opiskelijoiden rakentamia innovatiivisia projektitöitä kurssin loppunäytöksessä 23. toukokuuta.

Uutiset
Lapsen elintoimintoja mittaava ranneke, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Protopajakurssilla kehitelty ranneke voi ennaltaehkäistä lasten kätkytkuolemia

Kolmatta kertaa järjestetyllä Protopajakurssilla opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat prototyyppejä yritysten antamista aiheista.

Uutiset
Sähköinsinöörikillan logo.

Sähköinsinöörikilta (ulkoinen linkki)

Sähköinsinöörikilta ry on Otaniemessä vaikuttava opiskelijajärjestö, joka on perustettu vuonna 1921. Kilta järjestää kaikenlaista toimintaa liittyen opintoihin ja vapaa-ajan viettoon.

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu