Utbildningsutbud

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa såväl traditionella som nya teknologier på moderna lösningar i olika industrier och roller. Programmet baseras på forskning och grundläggande teorier i matematiska och naturvetenskaper men fokuserar på tillämpning av teknologierna, inklusive ämnen som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar. De utexaminerade presterar särskilt väl i gränsområdet mellan hård- och mjukvara, inom områdena elektroteknik, energisektorer, biomedicinsk teknik, reglerteknik och robotik.
Students of School of Electrical Engineering around a robot.
Get a Master’s Degree in Automation and Electrical Engineering at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Automation & Electrical Engineering

Learn more about Master's programme in Automation & Electrical Engineering. Watch the Webinar recording where programme representatives and students tell more about the studies, career possibilities and answer some other questions you might have.

Watch webinar recording
Students playing with a robot

Studiemål

Trots att den teoretiska grundvalen ändras relativt litet med tiden kan de moderna tillämpningarna förändras snabbt. Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa vetenskapliga metoder och teorier på aktuella fall. Den som avlagt examen har:

 • Kompetens på sitt område. Du har en gedigen kunskap om de fundamentala vetenskapsteorierna på ditt specialiseringsområde och hur och när de tillämpas.
 • Ett målinriktat synsätt. Du kan tillämpa din kunskap för att lösa praktiska problem och utforma industristandarder i synnerhet på systemnivå.
 • Kompetens i analytisk problemlösning. Du är driven på data och är bra på analytiska problem och högre matematik.
 • Gedigen kompetens i ledarskap. Du kan hantera också stressiga situationer och genom ditt exempel leda under press.
 • Internationell kompetens. Du har goda kunskaper i yrkesrelaterade språk och kan jobba i en global och multidisciplinär miljö.

Efter utexaminering från programmet i automation och elektroteknik har den nyblivna diplomingenjören vida möjligheter till karriär som ingenjör eller forskare, och också möjligheten till doktorandstudier ligger öppen.

Utbildningens innehåll

Studierna i programmet innefattar bland annat teoriinriktade föreläsningar, litteratur, räkneövningar, övningsarbeten, projekt, seminarier och laboratorieövningar. Vissa av projekten utförs i samverkan med företag, vilket tillför studierna ett starkt element av utmaning. Programmets huvudteman är:

 • förnybar energi och hållbarhet, exv. energieffektivitet och energiomvandlingssystem
 • distribuerade energisystem med nätverksstruktur, exv. smarta elnät, smarta livsmiljöer, säkerhet i distribuerade system/system med nätverksstruktur
 • avkänning och varseblivning av omgivningen, exv. mikrosensorer, maskinvarseblivning
 • övergång från automation till autonomi
 • personlig hälsovård och medicinsk instrumentering

Beroende på ditt intresse för dessa teman väljer du ett av tre huvudämnen. Detta beslut under programmets första läsår avgör till stor det obligatoriska och rekommenderade kursvalet. Huvudämnena är:

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i Automation och elektroteknik ordnas av Högskolan för elektroteknik och består av ett tvåårigt program, omfattande totalt 120 studiepoäng: Programmet omfattar:

 • Huvudämnesstudier (65 sp)
 •  Fritt valbara studier (25 sp)
 • Examensarbete (30 sp)

När studierna påbörjas uppgör studerandena en personlig studieplan (HOPS) tillsammans med en akademisk handledare. Huvudsyftet med HOPS är att studierna ska svara mot den studerandes intressen och genomföras i logisk ordning.

Läs mer

Karriärmöjligheter

De som utexamineras från programmet har utmärkta karriärmöjligheter i den offentliga och privata sektorn, särskilt som framtiden präglas av autonoma system och teknologiska framsteg. Tack vare det nära samarbetet med industrin är chanserna goda att få jobb via kursanslutna projekt, praktik, forsknings- eller examensarbete. De utexaminerade har dessutom alla de färdigheter som behövs för att starta eget.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande vid universitetet får i allmänhet utan svårighet bra arbetsplatser efter avlagd examen. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på universitetet, vilken fungerar som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet i automation och elektroteknik en stabil grund för doktorandstudier och för befattningar som kräver doktorsexamen.

Internationella möjligheter

Programmet genomförs i en mycket internationell miljö och studierna bedrivs i multikulturella grupper. Högskolan har väletablerade kontakter och samarbetsavtal med talrika företag, forskningsinstitutioner och universitet i EU, Kina, Japan och USA. Många studerande väljer därför att studera utomlands under ett år vid något av de ledande partneruniversitet som Aalto-universitetet samarbetar med, och vissa studerande ansöker om praktik utomlands. Studentorganisationer anordnar dessutom exkursioner till industrier inte bara i Norden utan över hela världen.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsevenemang och aktiviteter. Den aktiva tutorverksamheten hjälper internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen och ger samtidigt finländska studerande en unik möjlighet att lära känna dem.

Study-option-specific application instructions

Kontakt

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected].

Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected].

Chat with Aalto students

Are you wondering what it is like to study at Aalto University? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus or at the Mikkeli Unit? Come chat with our students about all things Aalto!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Get to know us

Aalto University students enjoying coffee in the campus restaurant

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat