Utbildningsutbud

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Programmet ger studerandena en inblick i globalt viktiga teknologier och möjligheterna att forma framtiden genom dem. Överallt i vår omvärld finns trådlös teknik på grund av mobilapparaternas frammarsch, rymdtekniken skjuter i höjden i form av små satelliter och nanoteknologin möjliggör revolutionerande genombrott på områden som utnyttjande av solenergi. Programmet är starkt fokuserat på forskning i och design av hårdvara för dessa teknologier och underlättar en smidig övergång till en karriär inom industrin eller till postgraduala studier.
laboratory facilities in microwave engineering major
Get a Master’s Degree in Electronics and Nanotechnology at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Electronics and Nanotechnology

Want to hear more about Master's Programme in Electronics and Nanotechnology? Check out the webinar recording where programme representatives tell about the studies and answer some of your questions.

Katso webinaaritallenne
Microwave engineering student working in an anechoic chamber.

Studiemål

Teknologierna som detta program behandlar är allmänt förekommande redan idag och än mer i framtiden. Programmet förser studerandena med all den kunskap och de verktyg de behöver för att utforska nya världar och lösa praktiska problem som gör samhället bättre. Den som avlagt examen har:

  • Grundläggande kompetens på sitt område. Du förstår den grundläggande dynamiken och de viktigaste teorierna på det specialiseringsområde du valt.
  • Färdigheter i designteknik. Du kan designa och bygga teknologisk hårdvara för ditt specialiseringsområde.
  • En forskares tänkesätt. Du har en stark teoretisk grundval och en forskningsorienterad, vetenskaplig och akademisk inställning till problemlösning.
  • Banbrytande potential. Du är expert på teknologier som utvecklas snabbt och på många sätt kommer att förändra vår värld.

Efter utexaminering från programmet har du gedigen know-how inom ditt fack och kan åta dig expertuppdrag inom ditt specialiseringsområde.

Utbildningens innehåll

Studerandena kan anlägga både ett industriellt och ett vetenskapligt synsätt på sina studier. De kan betona antingen de teoretiska aspekterna eller gå in för de praktiska tillämpningarna. Programmet är därför en kombination av teoriinriktade och praktiska kurser som består av föreläsningar, fristående övningar, datorsimuleringar, laboratoriearbeten och teamuppgifter.

Kurserna är nära anknutna till aktuell forskning på ifrågavarande område, eftersom alla huvudämnen är länkade till pågående forskning som drivs av forskarteam vid de olika institutionerna. Programmets huvudämnen, dvs. specialiseringsområden, är fyra till antalet:

Micro and Nanoelectronic Circuit Design

I Micro and Nanoelectronic Circuit Design lär sig studerandena konstruera moderna trådlösa apparater och förstå de teknologier som ligger till grund för de senaste landvinningarna inom trådlös teknik, exempelvis 5G. De kan också integrera digitala och analoga radiofrekventa kretsar i minimala trådlösa sensorer som används i "sakernas internet" eller i medicinska implantat.

Microwave Engineering

I Microwave Engineering lär sig studerandena konstruera mikrovågskomponenter för moderna trådlösa apparater och förstå de teknologier som ligger till grund för de senaste landvinningarna inom trådlös teknik. Särskilt lär sig studerandena konstruera antenner för moderna trådlösa apparater och nätverk och förutsäga hur vågorna fortplantar sig i olika omgivningar.

Photonics and Nanotechnology

I Photonics and Nanotechnology studeras de lagar i fysiken som bestämmer egenskaperna hos och växelverkan mellan ljus och materia. Fokus ligger emellertid alltid på hur teorierna ska tillämpas på tillverkning av hårdvara. Tillverkningstekniken fick sitt upphov med halvledareran och tillverkning av mikroelektronik, men genom tillskottet av nanotillverkningstekniker breddas dess tillämpningsområde till att omfatta exempelvis sensorer, optoelektroniska apparater (solceller, lysdioder, lasrar), fotoniska apparater, mikrofluidiska apparater och till och med nanoelektroniska apparater baserade på kvantfysik. Dessa apparater testas och utvecklas i forskningscentret Micronova som har det största renrummet i norra Europa.

Space Science and Technology

Space Science and Technology har fyra fokusområden: rymdteknik, terrestriell observation, rymdfysik och radioastronomi. Under studiernas gång lär sig studerandena planera och bygga funktionella rymdsystem, planlägga vetenskapliga rymdforskningsprojekt och bedriva vetenskap med resultaten.

Läs mer av kurser

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i Electronics and Nanotechnology ordnas av Högskolan för elektroteknik och består av ett tvåårigt program, omfattande totalt 120 studiepoäng: Programmet omfattar:

  • Huvudämnesstudier (65 sp)
  • Fritt valbara studier (25 sp)
  • Examensarbete (30 sp)

Huvudämnet väljs i slutet av det första läsåret från de möjliga specialiseringsområdena, efter inledande gemensamma studier.

När studierna påbörjas uppgör studerandena en personlig studieplan (HOPS) tillsammans med en akademisk handledare. Huvudsyftet med HOPS är att studierna ska svara mot den studerandes intressen och genomföras i logisk ordning.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Karriärmöjligheter

De som utexamineras från programmet inleder ofta sina karriärer på den internationella marknaden med FoU-orienterade uppgifter och övergår efterhand enligt sina preferenser till olika sakkunniguppgifter inom industrin. På grund av studiernas starka betoning på forskning är det vanligt att man fortsätter som forskare med doktorsexamen som mål. En del startar också eget och sysselsätts i hårdvaruföretag med stark tillväxtpotential. På det hela taget är anställningsutsikterna för utexaminerade från programmet mycket goda eftersom de i många fall redan under studietiden knyter aktiva kontakter till företag på området.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande vid universitetet får i allmänhet utan svårighet bra arbetsplatser efter avlagd examen. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på universitetet, vilken fungerar som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet i elektronik och nanoteknologi en stabil grund för doktorandstudier och för befattningar som kräver doktorsexamen.

Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta

A student satellite project launched alumna Maria Hieta’s career in the space industry

Alumna Maria Hieta majored in Space Science and Technology.

News
Mathias Fontell/Vuoden nuori fyysikko 2019/Aalto University/School of Electrical Engineering/Image: Laura Hujanen

Aalto University alumnus Mathias Fontell receives Young Physicist Prize 2019

The award-winning master's thesis in space technology focuses on solving problems related to radio wave propagation in the upper layers of the atmosphere.

News
aalto university master's programme in electronics and nanotechnology photonics student Chen lingyi

Student Lingyi Chen: ‘At Aalto University, you can turn new ideas into reality'

Collaboration between different disciplines helps discovering new aspects of things, says photonics and nanotechnology major student Lingyi Chen from the Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology.

News

Internationella möjligheter

Eftersom programmet behandlar teknologier som är globalt relevanta är studiemiljön mycket internationell och studierna genomförs i multikulturella grupper. Det finns talrika möjligheter till utbytesstudier över hela världen, vilka kan införlivas med examen som internationellt biämne. Man kan också utveckla sin globala kompetens exempelvis genom praktik eller en sommarkurs utomlands eller genom att representera Aalto-universitetet vid de studenttävlingar som ordnas då och då.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsevenemang och aktiviteter. Programmens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och supportverksamhet för studerande hjälper internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen och ger samtidigt finländska studerande en unik möjlighet att lära känna dem.

Study-option-specific application instructions

Kontakt

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected].

Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected].

Chat with Aalto students

Are you wondering what it is like to study at Aalto University? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus or at the Mikkeli Unit? Come chat with our students about all things Aalto!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Get to know us

Educational satellite won a spot in the International Space Station

Aalto students designed a satellite, which even a child can assemble and programme. The instructions can soon be downloaded from the web and you can design the exterior yourself, perhaps from a milk carton.

KitSat educational satellite

Problem-solving skills and growing as a human being – studies in technology provided a good foundation for careers of the alumni

‘In working life, you will inevitably face situations where you need to learn completely new skills. That is when something you have learned in your studies can offer surprising advantages.’

Jouni Envall

Name for the antenna inside a smart pendant came from Oreo cookies

Students examined and developed antenna solutions for Kalevala Jewelry on the Antennas workshop course.

Micronova

Micronova är Finlands nationella forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik och drivs gemensamt av Teknologiska forskningscentralen VTT och Aalto-universitetet.

Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat