Nyheter

Studenternas satellitprojekt blev startskottet för alumnen Maria Hietas karriär inom rymdsektorn

En gästföreläsning från Meteorologiska institutet på kursen var så intressant att Maria Hieta som studerade rymdteknik på stående fot skickade in en arbetsansökan till sin blivande arbetsplats.
Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta
Maria Hieta arbetar som forskningsingenjör vid Meteorologiska institutet.

Varför valde du rymdteknik som huvudämne?

Jag blev färdig från Aalto-universitetet med rymdteknik som huvudämne, men jag inledde mina studier med astronomi vid Uleåborgs universitet. Jag har alltid varit intresserad av rymden men förstod att söka mig till tekniken först efter kandidatstudierna. Det tog mig alltså tre år av universitetsstudier innan jag landade inom den sektor jag valt!

Vad var det mest intressanta med dina studier?

Det mest intressanta – och samtidigt det mest krävande – var att delta i det projektarbete där vi studerande med egna krafter planerade Finlands första satellit, Aalto-1. Tack vare satellitprojektet fick vi bekanta oss och knyta kontakter med finländska experter inom rymdsektorn och lösa verkliga problem i anknytning såväl till satellitens teknik och testningen av den som till projekthantering.

Vad har studierna gett dig i vägkost för arbetslivet?

Studierna gav mig en god grund för lärande i arbetet. Under studietiden kunde det ibland vara litet svårt att se för sig vilken nytta man i slutändan har av de olika kurserna. Så här efteråt kan jag ändå säga att jag har haft nytta av de mest överraskande kurser, allt från mätteknik till plasmafysik. Man kan aldrig veta vad man i framtiden ställs inför.

Var arbetar du nu?

Jag arbetar som forskningsingenjör vid Meteorologiska institutets grupp Planetforskning och rymdteknologi. Till mina viktigaste uppgifter hör att testa rymdinstrument, kvalitetssäkring och projekthantering, men jag deltar också i planering och bygge av nya instrument och missioner. Vi har levererat mätinstrument bland annat till Nasas fyrhjuling Mars 2020.

Hur hamnade du på ditt nuvarande jobb?

På en kurs jag deltog i kom det en forskare från Meteorologiska institutet och gästföreläste på Aalto om Mars-instrumenten. Jag skickade in min arbetsansökan på direkten och fick sommarjobb på Meteorologiska institutet. Jag fortsatte på timavtal vid sidan av studierna och när jag blev färdig började jag arbeta heldag.

Har du något tips för dem som inleder sina magisterstudier?

Det lönar sig att delta i projektarbeten och att knyta kontakter förutom till arbetslivet också till andra studerande. Gör sådant som intresserar dig, också om det verkar besvärligt och tidskrävande.

Vill du höra mera om hur det är att studera vid Aalto-universitetet, hur man söker dit och om studielivet? Beställ vårt nyhetsbrev här!

Läs mer

laboratory facilities in microwave engineering major

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Genom att utveckla modern hårdvaruteknik spelar elektronik- och nanoteknikexperter en viktig roll i utformningen av framtiden.

Utbildningsutbud
Sähköinsinöörikillan lakkienjako/ Aalto-yliopisto / kuva: Essi Jukkala

Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Högskolan för elektroteknik
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Students at Aalto lecture hall in ENG orientation event
Studier Publicerat:

Över 700 studenter påbörjade sina studier på Ingenjörshögskolan

Det nya läsåret startade den 28 augusti 2023 med orienteringstillfällen för nya kandidat- och masterstudenter på Kandidatcentret.
20 students from Aalto University at the Unite! Student Festival in Lisbon.
Studier Publicerat:

Unite! Studentfestivalen i Lissabon var full av lärande, gemenskap och nöjen

20 studenter från Aalto deltog i Unite! Studentfestival.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala
Studier Publicerat:

Vicerektor Petri Suomalas hälsning till nya studenter

Petri Suomala välkomnar nya studenter till Aalto gemenskapen, vars styrkor inkluderar samarbete mellan människor med olika bakgrunder och studieområden.