Språk- och kommunikationsstudier

Examensenliga språk- och kommunikationsstudier

Som en del av kandidat- eller magisterexamen ska studeranden kunna påvisa språkkunskaper i de inhemska språken och i minst ett främmande språk. Dessutom kan du studera vilket annat som helst av språken eller genomföra vilken som helst av kurserna i kommunikation bland utbudet på språkcentret som en del av de fritt valbara studierna i din examen.

Som en del av kandidat- eller magisterexamen ska studeranden kunna påvisa språkkunskaper i de inhemska språken och i minst ett främmande språk. Dessutom kan du studera vilket annat som helst av språken eller genomföra vilken som helst av kurserna i kommunikation bland utbudet på språkcentret som en del av de fritt valbara studierna i din examen.

Kommunikations- och språkstudier för kandidatexamen

Kommunikations- och språkstudier för kandidatexamen

Student guide illustration, language and communications studies

Kommunikations- och språkstudier för magisterexamen

Kommunikations- och språkstudier för magisterexamen

Student guide illustration, language and communications studies

Skolbildningsspråk

Studerande påvisar sina kunskaper i sitt skolbildningsspråk genom att skriva ett mognadsprov som ingår i examen på sitt skolbildningsspråk samt genom att slutföra de eventuella andra språkstudierna i sitt skolbildningsspråk som fastställs i examensfordringarna.

Student guide illustration, language and communications studies

Det andra inhemska språket

Kunskaperna i det andra inhemska språket påvisas genom ett skriftligt och muntligt prov, där studeranden påvisar sina kunskaper i kommunikationen inom sitt eget område.

Student guide illustration, language and communications studies

Det obligatoriska främmande språket

I de obligatoriska studierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen får studeranden öva sådana skriftliga och muntliga färdigheter i språk som behövs i arbetslivet och är centrala för det egna området.

Student guide illustration, language and communications studies

Fritt valbara studier

Det är både möjligt och nyttigt att innefatta språk- och kommunikationsstudier i examen som fritt valbara studier, utöver de obligatoriska studierna i ett främmande språk.

Student guide illustration, language and communications studies

Mognadsprovet

Mognadsprovet ingår i både den lägre och den högre grundexamen och skrivs vanligen i samband med examensarbetet.

Student guide illustration, language and communications studies

Studiehelheter i språk eller kommunikation

Studiehelheter i språk eller kommunikation

Student guide illustration, language and communications studies

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: