Språk- och kommunikationsstudier

Det obligatoriska främmande språket

I de obligatoriska studierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen får studeranden öva sådana skriftliga och muntliga färdigheter i språk som behövs i arbetslivet och är centrala för det egna området. Studierna håller en mera avancerad nivå, minst CEFR-nivå B1–B2. I engelska krävs minst B2. Alla obligatoriska studier i främmande språk ska gälla ett och samma språk.

De kurser som räknas till de obligatoriska studierna i främmande språk har följande beteckning:

o = oral skills/muntliga färdigheter
w = written skills/skriftliga färdigheter eller (o,w)

Se efter i kursutbudet vilka kurser godkänns som prestationer i det obligatoriska främmande språket.

Kurser för det obligatoriska främmande språket vid ARTS, CHEM, ELEC, ENG och SCI

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: