Språk- och kommunikationsstudier

Studiehelheter i språk eller kommunikation

Studiehelheter i språk eller kommunikation

Det ekonomiska området – biämneshelheten flerspråkig företagskommunikation

Biämneshelheten flerspråkig företagskommunikation (24 sp) består av två helheter på olika språk och omfattar sammanlagt 12 studiepoäng. Biämneshelheten kan inkluderas antingen i EK- eller EM-examen. I enlighet med målen för examina kan i en biämneshelhet innefattas endast sådana kurser som är avsedda för ekonomistuderande.

Studeranden inleder sina studier i de båda språken utgående från sin egen kompetensnivå och innefattar kurser som följer på varandra i helheten. Grundkurser kan inte innefattas i helheten, utan den lägsta utgångsnivån är kompetensnivå A2, enligt den europeiska referensramen. Beroende på studerandens utgångsnivå är målnivån för biämneshelheten för språkkunskapernas vidkommande B2–C2.

Beträffande språk som skrivs med icke-latinska tecken (ryska) och studier i finska som främmande språk kan utgångsnivån vara A1.3 och målnivån B1.2–C1.

Det tekniska området och området för konst – studiehelheter

Studeranden kan i språkcentret avlägga en studiehelhet i det språk hen har valt eller i talkommunikation. Helheten bör omfatta minst 15 studiepoäng i respektive språk eller i talkommunikation.

Studerande ska avtala med koordinatorn för språket/talkommunikation om avläggandet av studiehelheter. Språkcentret skriver ett särskilt intyg över studiehelheterna.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: