Språk- och kommunikationsstudier

Mognadsprovet

Mognadsprovet ingår i både den lägre och den högre grundexamen och skrivs vanligen i samband med examensarbetet. Mognadsprovet har två funktioner: här visar du dels att du är väl förtrogen med ämnesområdet för kandidat- eller diplomarbetet, dels att du har utmärkta kunskaper i skolbildningsspråket.

Språket i mognadsprov skrivna på svenska eller finska granskas vid språkcentret. Om ditt mognadsprov skrivet för kandidatexamen godkänts, språkgranskas inte mognadsprovet för högre grundexamen.

Svenskspråkiga mognadsprov skickas för språkgranskning till språkläraren för det svenskspråkiga kandidatseminariet, Sofia Sevón ([email protected]).

De tekniska högskolorna: teknologie kandidatexamen

Kandidatarbete som mognadsprov

Om du skriver ditt kandidatarbete på svenska betraktas kandidatarbetet som mognadsprov. Om du deltar i det svenska kandidatseminariet får du på föreläsningarna kunskap om principerna för vetenskapligt skrivande. Dessutom får du i textverkstäderna respons på språket i din text. Närmare anvisningar ges på kandidatseminariet.

Sammandrag

Om du skriver kandidatarbetet på finska eller engelska trots att ditt skolbildningsspråk är svenska kan du visa utmärkta kunskaper i svenska i ett separat sammandrag av kandidatarbetet. Innan du lämnar in ditt mognadsprov har du möjlighet att delta i en workshop som ordnas varje termin. Där ges mer detaljerade anvisningar och råd om hur man skriver ett sammandrag. Se anvisningar för sammandrag.

Högskolan för konst, design och arkitektur: 
konstkandidatexamen och teknologie kandidatexamen (ARK, MARK)

Mognadsprovet som ingår i konstkandidatexamen och i teknologie kandidatexamen vid Högskolan för konst, design och arkitektur avläggs som en del av kandidatseminariet. Om du skriver ditt kandidatarbete på svenska fungerar arbetet också som mognadsprov. Innan du lämnar in ditt mognadsprov har du möjlighet att få respons på språket i texten och stöd för skrivandet. Kontakta språkcentrets skrivklinik ([email protected]) för att komma överens om tid för handledning.

Om du skriver kandidatarbetet på finska eller engelska trots att ditt skolbildningsspråk är svenska kan du visa utmärkta kunskaper i svenska i ett separat svenskspråkigt sammandrag av kandidatarbetet. 
Se närmare anvisningar för sammandrag för ARTS.

Handelshögskolan: ekonomie kandidatexamen

Se instruktionerna för att göra ett mognadsprovet på sidorna i ditt eget programme.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: