Språk- och kommunikationsstudier

Fritt valbara studier

Det är både möjligt och nyttigt att innefatta språk- och kommunikationsstudier i examen som fritt valbara studier, utöver de obligatoriska studierna i ett främmande språk.

Det är både möjligt och nyttigt att innefatta språk- och kommunikationsstudier i examen som fritt valbara studier, utöver de obligatoriska studierna i ett främmande språk.

  • alla kurser i olika främmande språk, talkommunikation och interkulturell kommunikation som står till buds vid språkcentret.
  • Studier i språk och kommunikation vid Aalto-universitetets öppna universitet.
  • JOOPAS-kurser
  • studier som genomförts på annat håll och studier som erkänts genom AHOT-förfarandet.

När det gäller de fritt valbara studierna ställs inga krav på kompetensnivå, vilket betyder att även studier på nybörjarnivå gäller.

Se även

Studiehelheter i språk eller kommunikation

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: