Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot

Osana kandidaatin tai maisterin tutkintoa opiskelijan tulee osoittaa kielitaito kotimaisissa kielissä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Voit myös opiskella opetustarjonnasta mitä tahansa opetusainetta osana tutkinnon vapaavalintaisia opintojasi.

Osana kandidaatin tai maisterin tutkintoa opiskelijan tulee osoittaa kielitaito kotimaisissa kielissä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Voit myös opiskella opetustarjonnasta mitä tahansa opetusainetta osana tutkinnon vapaavalintaisia opintojasi.

Kandidaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot riippuvat korkeakoulusta ja koulutusohjelmasta.

Student guide illustration, language and communications studies

Maisterin tutkinnon viestintä- ja kieliopinnot

Maisterin tutkinnon viestintä- ja kieliopinnot

Student guide illustration, language and communications studies

Koulusivistyskieli

Opiskelija osoittaa kielitaitonsa koulusivistyskielessään kirjoittamalla tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen koulusivistyskielellä sekä tekemällä mahdolliset muut tutkintovaatimuksissa määritellyt koulusivistyskielen kieliopinnot.

Student guide illustration, language and communications studies

Toinen kotimainen kieli

Toisen kotimaisen kielen taito osoitetaan kirjallisella ja suullisella kokeella, joissa opiskelija osoittaa oman alan viestinnän tuntemusta.

Student guide illustration, language and communications studies

Pakollinen vieras kieli

Kandidaatintutkintoon (ARTS, CHEM, ELEC, ENG, SCI) sisältyvissä pakollisissa vieraan kielen opinnoissa opiskelija harjoittaa työelämässä tarvittavia ja oman alan kannalta keskeisiä kirjallisia ja suullisia taitoja.

Student guide illustration, language and communications studies

Vapaasti valittavat opinnot

Pakollisten vieraan kielen opintojen lisäksi tutkintoon voi sisällyttää kieli- ja viestintäopintoja vapaavalintaisina opintoina

Student guide illustration, language and communications studies

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on sekä alempaan että ylempään perustutkintoon kuuluva suoritus, jolla mitataan perehtyneisyyttä kandidaatintyön tai diplomityön alaan ja koulusivistyskielen hallintaa.

Student guide illustration, language and communications studies

Kielen tai viestinnän opintokokonaisuudet

Kielen tai viestinnän opintokokonaisuudet

Student guide illustration, language and communications studies

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: