Språk- och kommunikationsstudier

Kommunikations- och språkstudier för kandidatexamen

Kommunikations- och språkstudier för kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen

Kontrollera de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna som ingår i EK-examen på sidorna i ditt eget programme.

Teknologie kandidatexamen

Följande studier i språk och kommunikation är obligatoriska för teknologie kandidatexamen:

 • Studierna i skriftlig och muntlig kommunikation på skolbildningsspråket för teknologie kandidatexamen ordnas integrerat med kandidatseminariet.
  • För arkitekt- eller landskapsarkitektexamenska studeranden påvisa sina muntliga och skriftliga kunskaper genom kursen LC-5000 Kommunicera som expert
 • Det andra inhemska språket, 2 sp
  • Studeranden vid Högskolan för konst, design och arkitektur ska avlägga 3 sp studier i det andra inhemska språket
 • Ett främmande språk, 3 sp

Konstkandidatexamen

Obligatoriska studier i språk och kommunikation för konstkandidatexamen:

Ekonomie kandidatexamen

Kontrollera de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna som ingår i EK-examen på sidorna i ditt eget programme.

Teknologie kandidatexamen

Följande studier i språk och kommunikation är obligatoriska för teknologie kandidatexamen:

 • Studierna i skriftlig och muntlig kommunikation på skolbildningsspråket för teknologie kandidatexamen ordnas integrerat med kandidatseminariet.
  • För arkitekt- eller landskapsarkitektexamenska studeranden påvisa sina muntliga och skriftliga kunskaper genom kursen LC-5000 Kommunicera som expert
 • Det andra inhemska språket, 2 sp
  • Studeranden vid Högskolan för konst, design och arkitektur ska avlägga 3 sp studier i det andra inhemska språket
 • Ett främmande språk, 3 sp

Konstkandidatexamen

Obligatoriska studier i språk och kommunikation för konstkandidatexamen:

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: