Språk- och kommunikationsstudier

Kommunikations- och språkstudier för magisterexamen

Kommunikations- och språkstudier för magisterexamen

Ekonomie magisterexamen

I ekonomie magisterexamen ingår inte obligatoriska studier i språk och kommunikation. Studeranden kan innefatta biämneshelheten Flerspråkig företagskommunikation (24 sp) i sin EM-examen. Studeranden kan även innefatta studier i språk i de fritt valbara studierna i EM-examen.

Konstmagisterexamen

I konstmagisterexamen ingår inte obligatoriska studier i språk och kommunikation. Om inga studier i språk och kommunikation  har avlagts före konstmagisterexamen krävs följande studier för magisterexamen:

Diplomingenjörs- och arkitektexamen

I diplomingenjörsexamen ingår inte obligatoriska studier i språk och kommunikation. Om inga studier i språk och kommunikation  har avlagts före diplomingenjörsexamen krävs följande studier för examen:

  • Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på skolbildningsspråket uppvisas i samband med diplomarbetet .
    • Ifall skolbildningsspråket inte har avlagts före studierna för arkitekt- eller landskapsarkitektexamen ska studeranden påvisa sina muntliga och skriftliga kunskaper genom kursen LCA-7000,  Konsten att skriva och tala professionellt.
  •  Det andra inhemska språket, 2 sp
    • Studeranden vid Högskolan för konst, design och arkitektur ska avlägga 3 sp studier i det andra inhemska språket.
  • Ett främmande språk, 3 sp

Befrielse från krav på språkkunskaper

I enlighet med examensförordningen kan en studerande av särskilda skäl helt eller delvis befrias från språkkunskapskraven. Samtliga ansökan om befrielse behandlas i studerandeservicen i studerandens egen högskola.

Nedan närmare information om skolbildningsspråket och det andra inhemska språket och befrielsekriterierna.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: