Services

Kopior och översättningar av examensbetyg

På sidan finns mer information om hur du får ditt examensbetyg i samband med utexaminering och en anvisning om hur du beställer en kopia av examensbetyget.

Om du utexamineras från ett engelskspråkigt program beviljas du ett examensbetyg med samma innehåll på finska eller svenska och engelska, om också lärdomsprovet är skrivet på engelska. Om lärdomsprovet är skrivet på finska, beviljas ett finsk- eller svenskspråkigt examensbetyg och en engelsk översättning av betyget. Studerande som utexamineras från ett finskspråkigt program beviljas ett finskspråkigt eller svenskspråkigt examensbetyg och en engelsk översättning av betyget. Vid Handelshögskolan får man endast ett examensbetyg på finska och engelska eller ett betyg på finska och en översättning till engelska.

Det görs två exemplar av examensbetyget och översättningen av det: ett till dig och ett till Aalto-universitetets arkiv. Om ditt exemplar försvinner eller förstörs kan du inte få ett nytt originalintyg, men du kan få en bestyrkt kopia av arkivexemplaret. 

Med examensbetyget får du bilagan Diploma Supplement som är avsedd för internationellt bruk och som innehåller närmare information om innehållet i din examen på engelska. Du kan också beställa ett studieprestationsutdrag från dina studier på finska, svenska eller engelska på adressen [email protected]

KOPIOR

Du kan få en kopia av ditt examensbevis på samma språk som examensbeviset ursprungligen utfärdades på endast om ditt intyg har försvunnit eller förstörts eller i andra undantagsfall. Du kan beställa en kopia på adressen [email protected]

Ange följande i ditt meddelande:

  • Hela ditt namn
  • Födelsedatum eller studentnummer
  • Vilken examen det gäller
  • Språkversionen som du behöver en kopia av (finska/svenska eller engelska)
  • Behöver du en skannad kopia, en bestyrkt papperskopia eller en elektroniskt bestyrkt kopia?
  • Din postadress om du vill ha en papperskopia. Annars skickas kopian per e-post. 

Beroende på vilket år du utexaminerades finns det inte nödvändigtvis ett exemplar av ditt examensbevis som vi kan ge dig en kopia av. På din begäran kan vi skriva ett fritt formulerat intyg över utexamineringen. När det är fråga om ett fritt formulerat intyg ska du kontakta [email protected]. Glöm inte att ange informationen ovan i ditt meddelande. 

Om du har kvar ditt examensbetyg, ska du bestyrka ditt betyg vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Mer information: Styrkande av kopia av handling | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi)

Om en internationell läroanstalt vill att kopiorna av examensbetygen ska skickas direkt av Aalto-universitetet, kontakta då [email protected].

ÖVERSÄTTNINGAR

Aalto-universitetet erbjuder inga översättningstjänster. Om du har fått ditt examensbetyg endast på finska och behöver en översättning till engelska, eller om du behöver ett examensbetyg översatt till något annat språk, ska du själv låta översätta intyget. Vi rekommenderar att du använder en auktoriserad översättare.

Med examensbetyget får du bilagan Diploma Supplement som är avsedd för internationellt bruk och som innehåller närmare information om innehållet i din examen på engelska. Du kan också beställa ett studieprestationsutdrag för dina studier på finska, svenska eller engelska på adressen [email protected]

This service is provided by:

Records Management Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat