Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Mineralbearbetning och återvinning

Bland de viktigaste frågorna för vår moderna, civiliserade värld är en ständigt ökande efterfrågan på råvaror. Av den anledningen är vår grupps mål att hitta tekniska lösningar för att tillgodose de nuvarande behoven relaterade till produktion av oorganiska råvaror, vare sig från primära eller sekundära källor.
Serna_Mineral Processing and recycling

Related content:

New Academy Projects to be launched in September

New Academy Projects funded by the Academy of Finland involve expertise from all six Aalto schools

Organ type of image with white "veins" and small bacteria dots in red background, original image by Valeria Azovskaya

Ecofriendly chemicals can actually improve mineral processing

Nontoxic and biodegradable cellulose-based compound accelerates the mineral separation processes and reduces the use of other chemicals

Copper mineral concentrated after flotation. Image: Nina Pulkkis

Get to know us: Assistant professor Rodrigo Serna

Assistant professor Rodrigo Serna’s goal is to find new ways to produce sufficient raw materials for our modern society. Let’s hear more!

assistant professor rodrigo serna photo by lasse lecklin

A joint laboratory of circular economy was opened in Otaniemi

The Geological Survey of Finland, VTT and Aalto University work together with industry to develop solutions for the needs of a carbon-neutral and resource-efficient society.

Kiertotalouslaboratorio, Ted Nuorivaara

EIT-labelled course generates new talent and future leaders in the mining industry

The European Mining Course demonstrates a remarkable quality in terms of internationalization, educational innovation, entrepreneurship and societal impact.

Photo: Aino Huovio

Våra forskningsområden:

  1. Processteknik i tjänst för råvarornas cirkulära ekonomi
  2. Grön kemi för mineralskumflotation
  3. Fysisk separationsteknik för återvinning

Läs mer (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: