Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Katalysforskningsgruppen

Katalysgruppen utvecklar nya typer av fasta heterogena katalysatorer och utvärderar deras prestanda med sikte på grundläggande förståelse och struktur-aktivitetsrelationer.
Catalysis Group picture

Forskningsområden::

  1. Hållbara katalytiska processer från förnybara resurser

  2. Framställning av fasta heterogena katalysatorer, t.ex. genom avlagring av atomskikt

  3. Karakterisering av fasta heterogena katalysatorer

Läs mer (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: