Platser

Kemistvägen 1

Kemistvägen 1 innehåller undervisnings- och forskningsutrymmen för Högskolan för kemiteknik.

Kemistintie 1 (pienempi). Kuva/Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Kemistvägen 1 entrétjänster, tel. 0504722545
[email protected]  

Kemistvägen 1 lobby, natt tel. 0505941557
[email protected] 

Information om byggnaden

Kemistvägen 1 färdigställdes 1965 och inrymmer Högskolan för kemiteknik.

Byggnaden är arkitektoniskt tydlig med sin fyrkantiga komposition; huvudentrén och första våningen ansluter direkt till byggnadens andra våningar och delar.  Entréhallen med sina två våningar har ett öppet trapphus upp till de andra våningarna. Byggnadens olika delar ansluter också direkt via respektive entréhall till byggnadens huvuddel.

I byggnaden finns:

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs
School of business students sitting in front of the campus and laughing

Campus

Universitetets campus i Otnäs är den innovativa Aalto-gemenskapens hem. Bekanta dig med campuset virtuellt på adressen virtualtour.aalto.fi.

Students with bicycles in Otaniemi

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE upprätthåller, utvecklar och hyr ut Aalto- universitetets lokaler i Otnäs och Töölö. Vi skapar även nya koncept och delade utrymmen för externa parter, vilket formar Otnäs till ett unikt samarbetscentrum och världens mest inspirerande campus.

Campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: