Platser

Kemistvägen 1

Kemistvägen 1 innehåller undervisnings- och forskningsutrymmen för Högskolan för kemiteknik.

Kemistintie 1 (pienempi). Kuva/Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Information om byggnaden

Byggnaden är arkitektoniskt tydlig med sin fyrkantiga komposition; huvudentrén och första våningen ansluter direkt till byggnadens andra våningar och delar.  Entréhallen med sina två våningar har ett öppet trapphus upp till de andra våningarna. Byggnadens olika delar ansluter också direkt via respektive entréhall till byggnadens huvuddel.

I byggnaden finns:

En del Högskolan för kemitekniks verksamhet vid:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat