Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Metallurgisk termodynamik och modellering

Forskningen och undervisningen vid forskargruppen Metallurgisk termodynamik och modellering fokuserar på experimentell fasjämvikt och termodynamisk modellering av metallurgiska processer, främst relaterad till extraktion av pyrometallurgi och hydrometallurgi från primära och sekundära resurser.
Aalto University/Metallurgical Thermodynamics and Modelling

Våra forskningsområden:

  1. Studie av kemiska reaktioner, fasjämvikt och elementfördelning i befintliga och nya metallurgiska processer
  2. Utveckling av processmodeller, beräkningsverktyg och termokemiska databaser för pyro- och hydrometallurgiska processer
  3. Studie av stora industriella processer på en mycket detaljerad nivå genom laboratoriestudier och modellering, inklusive icke-metallurgiska processer (t.ex. biomassaförbränning, avfallsförbränning, hög T-korrosion)

Läs mer (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: