Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Processkontroll och automatisering

Gruppen ledd av professor Francesco Corona och professor Iiro Harjunkoski är ett tvärvetenskapligt forskargrupp som bygger på kemiteknik, tillämpad matematik och datavetenskap. Vår forskning är vid gränssnittet för automatisk styrning, maskininlärning och optimering, vi betonar beräknings- och inferentialtänkande hos processystem.
CMET_PCA group

Forskningen utvecklas på fyra grundpelare:

  1. Uppgifter
  2. Fenomenologisk och probabilistisk modellering
  3. Statistisk inferens / inlärning
  4. Optimalt beslut / kontroll

Läs mer (på engelska)

Related content:

Professorship strengthens the cooperation of ABB and Aalto in Industrial Internet solutions

Dr. Iiro Harjunkoski has been appointed Adjunt Professor at the School of Chemical Engineering.

Iiro Harjunkoski
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: