Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Polymerteknik

Professor Jukka Seppälä leder forskargruppen för polymerteknologi som fokuserar på undervisning och forskning relaterad till syntes och karakterisering av nya polymerer.
CMET_Polymer group lab

Våra forskningsområden:

  1. Nya polymerisationsreaktioner och polymerreaktionsteknik

  2. Polymermaterialegenskaper och strukturegenskaper

  3. Hållbara biopolymerer och material för biomedicinsk teknik

Läs mer (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: