Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Hydrometallurgi och korrosion (HYDROMET)

Forskargruppen Hydromet, ledd av professor Mari Lundström, tillämpar hydrometallurgiska och elektrokemiska medel för återvinning av metaller och ädla material, utveckling av elektrolysprocesser, studier av korrosionsegenskaper och utveckling av nya material från sekundära råvaror.
Precious metals in crushed batteries being dissolved in a test tube. Photo: Glen Forde/Aalto Energy Platform

Våra forskningsområden:

  1. Hydrometallurgisk bearbetning av primära och sekundära råvaror - från grundläggande fenomen till processdesign med miljökonsekvensbedömning;

  2. Elektrokemi - elektrokemisk metallåtervinning, karakterisering samt korrosionsprocesser;

  3. Använda sekundära råvaror för utveckling av nya processer och material i cirkulär ekonomi för metaller.

Läs mer (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: