Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Industriell kemi

Prof. Yongdan Li leder forskargruppen för industriell kemi. Vår grupp fokuserar på undervisning och forskning relaterad till kemisk reaktionsteknik och reaktordesign.
Research topics Industrial Chemistry made by Yingnan Zhao

Gruppen är aktiv med två kategorier av projekt:

  1. Förbättra prestandan hos befintliga kommersiella kemiska omvandlare och förståelsen för de styrande faktorerna, t.ex. den mekaniska hållfastheten hos fast katalysator och den mekaniska tillförlitligheten hos de katalytiska omvandlarna; förbättring av prestanda för DeNOx, trevägs- och vätgasproduktionskatalysatorer och omvandlare.
  2. Främja kommersialisering av lovande nya reaktioner genom att avslöja de begränsande faktorerna, t.ex. Fraktionering och omvandling av lignocellulosa till kemikalier och bränslen; delning av fotokatalytiskt vatten; avancerade batterier; fasta oxidbränsleceller med direkta kol- och kolvätebränslen; metankatalytisk sönderdelning till väte och nano-kol och NO direkt sönderdelning.

Läs mer (på engelska)

Call for Papers at ACS 2022 Spring Meeting

Call for Papers ── Catalytic Solvolysis of Lignocellulose and its Derivatives ── 263rd ACS National Meeting & Exposition: March 20-March 24, 2022 | San Diego, CA

Call for Papers ── Catalytic Solvolysis of Lignocellulose and its Derivatives at 263rd ACS National Meeting & Exposition

This is a call for papers related to Catalytic Solvolysis of Lignocellulose and its Derivatives at 263rd ACS National Meeting & Exposition: March 20-March 24, 2022 | San Diego, CA

Events

Former Members:

Dr. Kai Cui, Dr. Zhengze Pan, Dr. Dan Kong, Dr. Yun Jin

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat